Głosowanie nr 1
Ustawa o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o UE
obecnych: 97,   za: 74,   przeciw: 17,   wstrzymało się: 6,   nie głosowało: 0
Ł.M.Abgarowicz  zaR.E.Ludwiczuk  za
M.Adamczak  zaK.Majkowski  za
P.Ł.Andrzejewski  przec.A.Massalski  za
D.I.Arciszewska-Mielewczyk  wstrz.Z.H.Meres  za
M.Augustyn  zaT.W.Misiak  za
G.P.Banaś  zaA.Misiołek  nieob.
R.J.Bender  przec.A.A.Motyczka  za
J.Bergier  zaR.K.Muchacki  za
S.Bisztyga  zaI.Niewiarowski  za
P.J.Błaszczyk  wstrz.M.Okła  za
K.Bochenek  zaJ.Olech  za
B.M.Borusewicz  zaW.Z.Ortyl  za
B.Borys-Damięcka  zaA.Owczarek  za
J.M.Chróścikowski  przec.M.Pańczyk-Pozdziej  za
Z.J.Cichoń  wstrz.B.J.Paszkowski  za
L.Cichosz  wstrz.Z.M.Pawłowicz  za
W.Cimoszewicz  zaA.Person  za
G.Czelej  zaA.K.Piechniczek  za
W.Dajczak  zaK.M.Piesiewicz  za
W.J.Dobkowski  przec.S.Piotrowicz  przec.
J.Dobrzyński  przec.Z.S.Pupa  przec.
J.Duda  zaJ.W.Rachoń  za
J.Fetlińska  przec.M.D.Rocki  za
P.K.Głowski  zaZ.Romaszewski  za
S.Gogacz  przec.J.Rotnicka  za
S.A.Gorczyca  zaJ.Rulewski  za
R.J.Górecki  zaC.W.Ryszka  przec.
H.Górski  przec.S.Sadowski  za
M.T.Grubski  zaJ.Sepioł  za
P.A.Gruszczyński  zaW.Sidorowicz  za
T.J.Gruszka  zaT.W.Skorupa  przec.
A.S.Grzyb  zaW.Skurkiewicz  wstrz.
W.L.Idczak  przec.E.S.Smulewicz  za
S.A.Iwan  zaJ.Swakoń  za
K.Jaworski  przec.Z.M.Szaleniec  za
S.Jurcewicz  zaA.Szewiński  za
P.M.Kaleta  przec.G.A.Sztark  za
S.Karczewski  zaM.Trzciński  za
L.Kieres  zaP.Wach  za
K.M.Kleina  zaK.A.Wiatr  za
M.Klima  zaM.S.Witczak  za
P.Klimowicz  nieob.E.K.Wittbrodt  za
R.Knosala  zaG.M.Wojciechowski  wstrz.
S.Kogut  przec.M.Wojtczak  za
M.Konopka  zaH.M.Woźniak  za
B.J.Korfanty  zaJ.Wyrowiński  za
S.Kowalski  zaK.P.Zaremba  za
N.J.Krajczy  zaP.B.Zientarski  za
W.J.Kraska  przec.M.Ziółkowski  za
K.Kwiatkowski  za