Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  9. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Uczczenie pamięci zmarłego senatora IV kadencji Andrzeja Ostoja-Owsianego
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Senator Ryszard Bender
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
senator Mieczysław Augustyn
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad dziewiątego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2007 r.
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Maciej Grubski
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Wiatr
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Maciej Grubski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Wiatr
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Maciej Grubski
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
podsekretarz stanu Andrzej Kremer
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Kremer
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Kremer
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Wiatr
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Kremer
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Głosowanie Głosowanie
 1 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2007 r.
Głosowanie nr: 1
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Łukasz Rędziniak
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 3  Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 3  Senator Barbara Borys-Damięcka
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca mniejszości Czesław Ryszka
 1 3Sprawozdania Senator Czesław Ryszka
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca mniejszości Wojciech Skurkiewicz
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca mniejszości Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Czesław Ryszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Czesław Ryszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 3Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Czesław Ryszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Wojciech Skurkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Czesław Ryszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Gruszczyński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Wojciech Skurkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Czesław Ryszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 3  Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 3  Senator Przemysław Błaszczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Piechniczek
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Czesław Ryszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Czesław Ryszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Czesław Ryszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Czesław Ryszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
prezes Anna Streżyńska
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
przewodniczący Witold Kołodziejski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Głowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 3Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 3Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 3Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Barbara Borys-Damięcka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 3Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 3Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 3Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 3Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 1 3Dyskusja Senator Grażyna Sztark
 1 3  Senator Mariusz Witczak
 1 3Dyskusja Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 3Dyskusja Senator Grażyna Sztark
 1 3Dyskusja Senator Barbara Borys-Damięcka
 1 3Dyskusja Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 3Dyskusja Senator Piotr Głowski
 1 3Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 3Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 3Dyskusja Senator Piotr Wach
 1 3Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 3Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 3Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 1 3Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 1 3Dyskusja Senator Antoni Piechniczek
 1 3Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 3Dyskusja Senator Andrzej Person
 1 3Dyskusja Senator Grażyna Sztark
 1 3Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 3Dyskusja Wicemarszałek Krystyna Bochenek
 1 3Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 3Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 1 3Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 3Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 1 3Dyskusja Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Radosław Mleczko
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 2 7  Punkt siódmy porządku obrad: sprawozdanie Rady Języka Polskiego o stanie ochrony języka polskiego w latach 2005-2006
 2 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej Markowski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 2 7Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej Markowski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej Markowski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 2 7Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej Markowski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej Markowski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 2 7Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej Markowski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 2 7Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej Markowski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 2 7Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej Markowski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej Markowski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 2 7Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej Markowski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 2 7Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej Markowski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 2 7Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej Markowski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 2 7Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej Markowski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej Markowski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 2 7Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej Markowski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej Markowski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 2 7Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej Markowski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 2 7Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej Markowski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 2 7Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej Markowski
 2 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 7Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 2 7Dyskusja Senator Leon Kieres
 2 7Dyskusja Senator Sławomir Sadowski
 2 7Dyskusja Senator Krystyna Bochenek
 2 7Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 2 7  Proszę bardzo.
 2 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej Markowski
 2 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Piotr Głowski
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Władysław Ortyl
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 2 5Zapytania i odpowiedzi wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 2 5Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel
 2 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 2 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Norbert Krajczy
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 2 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 2 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 2 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 2 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 2 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 2 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 2 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko
 2 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 6Dyskusja Senator Jan Rulewski
 2 6Dyskusja Senator Antoni Motyczka
 2 6Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 2 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 6 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
podsekretarz stanu Andrzej Kremer
 2 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Agnieszka Chłoń-Domińczak
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak
 2 8Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Kwiatkowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak
 2 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 8Dyskusja Senator Jan Rulewski
 2 8Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 2 8Dyskusja Senator Krzysztof Kwiatkowski
 2 8Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 2 8Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 2 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 8 Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Agnieszka Chłoń-Domińczak
 2 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: wybór przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 9  Senator Henryk Górski
 2 9Głosowanie Tajne głosowanie
 2 9  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej
 210  Punkt dziesiąty porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 210  Senator Leon Kieres
 210Głosowanie Głosowanie
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Głosowanie nr: 2
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 3, 4, 5
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych
Głosowanie nr: 6
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Czesław Ryszka
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Wojciech Skurkiewicz
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Piotr Andrzejewski
 2 3Sprawozdania Senator Tomasz Misiak
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 54
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek
Głosowanie nr: 62
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 63, 64
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Głosowanie nr: 65
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowanie
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.
Głosowanie nr: 66
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Głosowanie Głosowanie
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 67
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Krzysztof Kwiatkowski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Marek Konopka
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Cichoń
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Macieja Grubskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Macieja Grubskiego i Krzysztofa Zarembę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Macieja Grubskiego i Krzysztofa Kwiatkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Macieja Grubskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Grażynę Sztark
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Iwana
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Norberta Krajczego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Kazimierza Kleinę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Kazimierza Kleinę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Persona
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Persona
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Grzyba
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Waldemara Kraskę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Waldemara Kraskę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Wyrowińskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Wyrowińskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Józefa Bergiera
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Józefa Bergiera
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Józefa Bergiera
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Bohdana Paszkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Przemysława Błaszczyka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Przemysława Błaszczyka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Bronisława Korfantego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Bronisława Korfantego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Bronisława Korfantego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Bisztygę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Bisztygę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Małgorzatę Adamczak
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Henryka Woźniaka wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Sepioła
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Gruszczyńskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Gruszczyńskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Gruszczyńskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Gruszczyńskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Skorupę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Eryka Smulewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Eryka Smulewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Eryka Smulewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Kazimierza Jaworskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Kaletę

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.