Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  10. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: zmiany w składzie komisji senackich
senator Piotr Zientarski
 110Porzadek obrad Do kont. pkt. 10 Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad dziesiątego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Eryk Smulewicz
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Zdzisław Pupa
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Eryk Smulewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Głowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zdzisław Pupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Eryk Smulewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Głowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zdzisław Pupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zdzisław Pupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Eryk Smulewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Eryk Smulewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ireneusz Niewiarowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Eryk Smulewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Eryk Smulewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Eryk Smulewicz
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Bogusław Nadolnik
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogusław Nadolnik
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogusław Nadolnik
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogusław Nadolnik
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogusław Nadolnik
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogusław Nadolnik
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogusław Nadolnik
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogusław Nadolnik
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogusław Nadolnik
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogusław Nadolnik
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogusław Nadolnik
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogusław Nadolnik
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogusław Nadolnik
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogusław Nadolnik
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogusław Nadolnik
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogusław Nadolnik
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogusław Nadolnik
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogusław Nadolnik
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogusław Nadolnik
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogusław Nadolnik
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogusław Nadolnik
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogusław Nadolnik
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogusław Nadolnik
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogusław Nadolnik
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Bisztyga
 1 1Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 1 1Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Dyskusja Senator Tadeusz Skorupa
 1 1Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 1 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Bogusław Nadolnik
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Przemysław Błaszczyk
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Chojna-Duch
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Chojna-Duch
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Chojna-Duch
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę - Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Małgorzata Adamczak
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jacek Swakoń
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Radosław Mleczko
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Piechniczek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Radosław Mleczko
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 6  Senator Leon Kieres
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Zientarski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Zientarski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Zientarski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie nadania szczególnego charakteru obchodom jubileuszu 90-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 8Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 8Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: debata nad roczną strategią polityczną Komisji Europejskiej na rok 2009
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej
senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej
podsekretarz stanu Piotr Serafin
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Piotr Serafin
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Piotr Serafin
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Piotr Serafin
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Piotr Serafin
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Piotr Serafin
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Piotr Serafin
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Piotr Serafin
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Piotr Serafin
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 1 9Dyskusja Senator Piotr Wach
 1 9Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 110  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad: informacja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o działalności Instytutu Pamięci Narodowej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
 110Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 110Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Grubski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Grubski
 110Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 110Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 110Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 110Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Barbara Borys-Damięcka
 110Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 110Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 110Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 110Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 110Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Grażyna Sztark
 110Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 110Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 110Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Wyrowiński
 110Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 110Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 110Zapytania i odpowiedzi Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Dariusz Gabrel
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 110Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 110Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 110Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 110Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 110Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 110Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 110Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 110Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 110Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 110Dyskusja Senator Jan Rulewski
 110Dyskusja Senator Maciej Grubski
 110Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 110Dyskusja Senator Henryk Woźniak
 110Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 110Dyskusja Zamknięcie dyskusję
 110Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały dla uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 212Głosowanie Głosowanie
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Głosowanie nr: 1
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Eryk Smulewicz
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Zdzisław Pupa
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Wojciech Skurkiewicz
 2 1Sprawozdania Senator Tadeusz Skorupa
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Głosowanie nr: 14
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Głosowanie Głosowanie
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
Głosowanie nr: 15
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 16
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy zmieniającej ustawę - Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw
Głosowanie nr: 17
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Głosowanie Głosowanie
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 18
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Głosowanie Głosowanie
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
Głosowanie nr: 19
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 20
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Głosowanie nr: 21
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowanie
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 22
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 23
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie nadania szczególnego charakteru obchodom jubileuszu 90-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
Głosowanie nr: 24
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 25
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały dla uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II
Głosowanie nr: 26
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Andrzej Szewiński
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Wojciech Skurkiewicz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Gogacz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Paweł Klimowicz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Tadeusz Skorupa
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Skorupę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Macieja Grubskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Macieja Grubskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Macieja Grubskiego i Krzysztofa Kwiatkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Norberta Krajczego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Grażynę Sztark
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Grażynę Sztark
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Barbarę Borys-Damięcką
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Barbarę Borys-Damięcką
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Macieja Klimę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Marię Pańczyk-Pozdziej
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Małgorzatę Adamczak
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Dajczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Dajczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego i Macieja Grubskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Karczewskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Karczewskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Bohdana Paszkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Gruszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Rafała Muchackiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Edmunda Wittbrodta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Edmunda Wittbrodta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Wyrowińskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Sławomira Sadowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Eryka Smulewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Eryka Smulewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Eryka Smulewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Henryka Woźniaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Henryka Woźniaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Kaletę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Kaletę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Konopkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Konopkę

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.