Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  12. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Uczczenie pamięci Ireny Sendler
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: zmiany w składzie komisji senackich
senator Piotr Zientarski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad dwunastego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Kwiatkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Kwiatkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
sekretarz stanu Stanisław Gawłowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Gorczyca
 1 1Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Dyskusja Senator Krzysztof Kwiatkowski
 1 1Dyskusja Senator Krzysztof Majkowski
 1 1Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Dyskusja Senator Krzysztof Kwiatkowski
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 1 Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
sekretarz stanu Stanisław Gawłowski
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Witold Idczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Witold Idczak
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu Rafał Baniak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Rafał Baniak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Rafał Baniak
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 1 2Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 1 2Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 2 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu Rafał Baniak
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Ryszard Knosala
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Eryk Smulewicz
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu Dariusz Bogdan
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Dariusz Bogdan
 1 3Zapytania i odpowiedzi Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Władysław Ortyl
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Ortyl
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Ortyl
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Ortyl
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Juliusz Engelhardt
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 1 4Dyskusja Senator Kazimierz Kleina
 1 4Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 4Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 4Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 1 4Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 1 4Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 4Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 1 4Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 1 4Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 4 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Juliusz Engelhardt
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Andrzej Panasiuk
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie nazwy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Piotr Wach
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.
 1 9Sprawozdania Do kont. pkt. 9 Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Włodzimierz Cimoszewicz
 1   Senator Tadeusz Gruszka
 1 9Sprawozdania Do kont. pkt. 9 Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Włodzimierz Cimoszewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 25 maja 2005 r
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Grzegorz Czelej
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Tadeusz Gruszka
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: informacja Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału w 2007 r.
 211Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 211Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień
 211Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 211Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 211Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 211Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 211Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 211Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 211Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Kwiatkowski
 211Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 211Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 211Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 211Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Wyrowiński
 211Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 211Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 211Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 211Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 211Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 211Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211  Senator Leon Kieres
 211Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 211Dyskusja Senator Leon Kieres
 211Dyskusja Senator Ryszard Bender
 211Dyskusja Senator Krzysztof Kwiatkowski
 211Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 211Dyskusja Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 211Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 211Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 211Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 211Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 211Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 211Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień
 211Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie Rzecznika Praw Dziecka
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 212Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 212Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 212Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska
 212  Senator Grzegorz Banaś
 212Głosowanie Tajne głosowanie
 212  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie Rzecznika Praw Dziecka
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 213Głosowanie Głosowanie
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Głosowanie nr: 1
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 2 1Sprawozdania Senator Wojciech Skurkiewicz
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 2, 3, 4, 5, 6
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
Głosowanie nr: 7
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Witold Idczak
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 8, 9, 10, 11
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
Głosowanie nr: 12
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Ryszard Knosala
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
Głosowanie nr: 30
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Głosowanie Głosowanie
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"
Głosowanie nr: 31
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Głosowanie Głosowanie
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze
Głosowanie nr: 32
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowanie
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Głosowanie nr: 33
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowanie
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie nazwy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Głosowanie nr: 34
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Głosowanie Głosowanie
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie
Głosowanie nr: 35
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.
Głosowanie nr: 36
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Głosowanie Głosowanie
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 25 maja 2005 r.
Głosowanie nr: 37
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Jerzy Chróścikowski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Andrzejewski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Marek Konopka
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Barbarę Borys-Damięcką
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Macieja Grubskiego i Krzysztofa Kwiatkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Macieja Grubskiego i Krzysztofa Kwiatkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Norberta Krajczego wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Norberta Krajczego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Norberta Krajczego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Norberta Krajczego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Góreckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Dajczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Bohdana Paszkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego i Macieja Grubskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Kazimierza Jaworskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Zbigniewa Romaszewskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Wyrowińskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Wyrowińskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Wyrowińskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Małgorzatę Adamczak
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Iwana
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Bendera
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Jurcewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Macieja Klimę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Macieja Klimę i Witolda Idczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Klimowicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Klimowicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Persona
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Sidorowicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Gruszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Banasia wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Eryka Smulewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Eryka Smulewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Eryka Smulewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Skorupę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Skorupę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Skorupę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Skorupę

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.