Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  13. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1 Porzadek obrad Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1   Senator Ryszard Bender
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad trzynastego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Piotr Andrzejewski
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Janusz Sepioł
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Roman Ludwiczuk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 1 1Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Roman Ludwiczuk
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
sekretarz stanu Piotr Żuchowski
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
przewodniczący Witold Kołodziejski
 1 1  Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 1 1  Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Roman Ludwiczuk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Roman Ludwiczuk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 1 Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o odroczenie debaty nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 Porzadek obrad Senator Mariusz Witczak
 1 Porzadek obrad Senator Stanisław Karczewski
 1 Porzadek obrad Senator Stanisław Karczewski
 1 Porzadek obrad Senator Mariusz Witczak
 1 Porzadek obrad Senator Krystyna Bochenek
 1 Porzadek obrad Senator Stanisław Karczewski
 1 Porzadek obrad Senator Mieczysław Augustyn
 1 Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 1
 1 Porzadek obrad Odrzucenie wniosku formalnego
 1 1Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 1 Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Piechniczek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 1Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 1Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 1 1Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 1Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 1 1Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 1 1Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 1Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 1Dyskusja Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 1 1Dyskusja Senator Barbara Borys-Damięcka
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Gogacz
 1 1Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 1Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 1Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 1 1Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 1Dyskusja Senator Antoni Piechniczek
 1 1Dyskusja Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 1 1Dyskusja Senator Piotr Wach
 1 1Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Dyskusja Senator Krystyna Bochenek
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Senator Krystyna Bochenek
 2   Senator Piotr Kaleta
 2   Uczczenie pamięci zmarłej Agaty Mróz oraz górników poległych w kopalni "Borynia"
 2 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 2 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Jacek Kapica
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 2 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 2 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 2 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 2Dyskusja Senator Stanisław Bisztyga
 2 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 2 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Witold Idczak
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 2 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 2 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 2 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 3Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 2 3Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 2 3Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 2 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 3 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 2 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 2 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 2 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 2 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 4Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 2 4Dyskusja Senator Ryszard Bender
 2 4Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 2 4Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 2 4Dyskusja Senator Henryk Woźniak
 2 4Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 2 4Dyskusja Senator Leon Kieres
 2 4Dyskusja Senator Ryszard Bender
 2 4Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 2 4Dyskusja Senator Henryk Woźniak
 2 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 2 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r.
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Witold Idczak
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 2 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Dominik
 2 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 2 6  Punkt szósty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 2 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Elżbieta Chojna-Duch
 2 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 2 7  Punkt siódmy porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 2 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 2 8  Punkt ósmy porządku obrad: informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności w 2007 r., z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela
 2 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 8 Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2   Powitanie delegacji Senatu Republiki Czeskiej
 2 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 8 Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 2 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 2 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 2 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Grubski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Krystyna Bochenek
 2 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 2 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 2 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 2 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Bergier
 2 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 2 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 2 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 2 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 2 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Czelej
 2 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Piechniczek
 2 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Piechniczek
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 8Dyskusja Senator Ryszard Bender
 2 8Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 2 8Dyskusja Senator Maciej Grubski
 2 8Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 2 8Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 2 8Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 2 8Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 2 8Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 2 8Dyskusja Senator Jan Rulewski
 2 8Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 2 8Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 2 8Dyskusja Senator Bogdan Borusewicz
 2 8Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 2 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 2 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 2 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Barbara Borys-Damięcka
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 2 9Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Zespołu do spraw Monitoringu Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej Paweł Nasiłowski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Zientarski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 2 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 9Dyskusja Senator Lucjan Cichosz
 2 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 210  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 210Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 210Dyskusja Senator Stanisław Bisztyga
 210Dyskusja Senator Leon Kieres
 210Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Piotr Andrzejewski
 2 1Sprawozdania Do kont. pkt. 1 anie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Czesław Ryszka
 2   Wniosek formalny o ogłoszenie przerwy
senator Stanisław Karczewski
 2   Głosowanie
 2   Odrzucenie wniosku formalnego
Głosowanie nr: 2
 2   Senator Zdzisław Pupa
 2 1Sprawozdania Do kont. pkt. 1 Senator Czesław Ryszka
 2 1Sprawozdania Senator Czesław Ryszka
 2 1Sprawozdania Senator Czesław Ryszka
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Wojciech Skurkiewicz
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych
Głosowanie nr: 12
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Głosowanie Głosowanie
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego
Głosowanie nr: 13
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 2 3Głosowanie Głosowanie
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
Głosowanie nr: 14
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Głosowanie Głosowanie
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
Głosowanie nr: 15
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Głosowanie Głosowanie
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r.
Głosowanie nr: 16
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
 2 6Głosowanie Głosowanie
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
Głosowanie nr: 17
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 2 7Głosowanie Głosowanie
 2 7Podjęcie uchwały Odrzucenie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Głosowanie nr: 18
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego
Głosowanie nr: 19
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 20
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych
Głosowanie nr: 21
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Janina Fetlińska
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Janina Fetlińska
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Kaleta
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Michał Wojtczak
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Norberta Krajczego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Knosalę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Knosalę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego i Macieja Grubskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego i Macieja Grubskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego i Macieja Grubskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Macieja Grubskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Macieja Grubskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Macieja Grubskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Macieja Grubskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Wacha
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Barbarę Borys-Damięcką
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Głowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Łukasza Abgarowicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Bisztygę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Bisztygę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Bisztygę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Bisztygę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Bisztygę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Bisztygę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Bisztygę wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Dajczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Góreckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Wyrowińskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Wyrowińskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Henryka Woźniaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Henryka Woźniaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Henryka Woźniaka wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Bohdana Paszkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Misiołka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Bendera
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Małgorzatę Adamczak
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Skorupę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Ortyla
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Norberta Krajczego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Jurcewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Jurcewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ireneusza Niewiarowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Eryka Smulewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Eryka Smulewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Eryka Smulewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Gruszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Klimowicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Klimowicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Klimowicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Owczarka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Karczewskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Karczewskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Wyrowińskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Sidorowicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Konopkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Gruszczyńskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Gruszczyńskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Gruszczyńskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Gruszczyńskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Gruszczyńskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Gruszczyńskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Gruszczyńskiego

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.