Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  14. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Uczczenie pamięci senatora Adama Daraża
 1   Ślubowanie senatora
 1   Senator Stanisław Zając
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o skreślenie z porządku obrad punktu: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości
senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 Porzadek obrad Wycofanie wniosku formalnego
senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad czternastego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzonego w Paryżu dnia 18 listopada 1974 r. ze zmianami z dnia 30 listopada 2007 r.
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Jan Olech
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Łukasz Abgarowicz
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r.
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Grzegorz Czelej
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Eryk Smulewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Grzegorz Czelej
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętych w Singapurze dnia 27 czerwca 2006 r.
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Marek Rocki
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyna Bernatowicz
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Olech
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Witold Drożdż
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Antoni Motyczka
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Andrzej Parafianowicz
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji decyzji Rady nr 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Maciej Grubski
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
sekretarz stanu Adam Szejnfeld
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Senator Piotr Głowski
 1 9Dyskusja Senator Henryk Woźniak
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Przemysław Błaszczyk
 111Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Artur Ławniczak
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 112  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o odpadach wydobywczych
 112Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Stanisław Gorczyca
 112Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
podsekretarz stanu Henryk Jezierski
 112Dyskusja Otwarcie dyskusji
 112Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 114  Punkt czternasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 114Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 114Sprawozdania Senator Mieczysław Augustyn
 114Dyskusja Otwarcie dyskusji
 114Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 115  Punkt piętnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o skutkach wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie Światowej, ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece
 115Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 115Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 115Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 115Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 115Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 115Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 115Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 115Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 115Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 115Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 115Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 115Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 115Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 115Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 115Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 115Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 115Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 115Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 115Dyskusja Otwarcie dyskusji
 115Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 115Dyskusja Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 115Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 115Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 115Dyskusja Senator Witold Idczak
 115Dyskusja Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 115Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 115Dyskusja Senator Krzysztof Kwiatkowski
 115Dyskusja Senator Henryk Woźniak
 115Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 115Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 115  Skierowanie projektu ustawy do Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 117  Punkt siedemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2007 r. wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2007 roku
 117Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 117Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 117Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 117Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 117Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 117Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 117Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 117Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 117Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 117Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 117Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 117Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Krystyna Bochenek
 117Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 117Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Krystyna Bochenek
 117Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 117Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Massalski
 117Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 117Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 117Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 117Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Wyrowiński
 117Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 117Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 117Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 117Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 117Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 117Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 117Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 117Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 117Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 117Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 117Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 117Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 117Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 117Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 117Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 117Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 117Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 117Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 117Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 117Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 117Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 117Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 117Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 117Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 117Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 117Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 117Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 117Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 117Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 117Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 117Dyskusja Otwarcie dyskusji
 117  Wniosek formalny o odroczenie dyskusji
senator Wojciech Skurkiewicz
 117  Do kont. pkt. 17 Przyjęcie wniosku formalnego
senator Barbara Borys-Damięcka
 2   Wniosek formalny o przeprowadzenie głosowania nad ustawą zmieniającą ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, ustawę o prokuraturze oraz ustawę - Prawo o ustroju sądów powszechnych bezpośrednio po jej rozpatrzeniu
senator Zbigniew Romaszewski
 2   Przyjęcie wniosku formalnego
 217  Do kont. pkt. 17 Punkt siedemnasty porządku obrad (cd.)
 217Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 217Dyskusja Senator Barbara Borys-Damięcka
 217Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 217Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 217Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 217Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 217Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 17 Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 213Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 213Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 213Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 213Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Bergier
 213Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 213Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 213Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 213Dyskusja Otwarcie dyskusji
 213Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 213Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 213Dyskusja Senator Stanisław Iwan
 213Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 213Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 213Dyskusja Senator Maciej Grubski
 213Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 213Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 13 Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz
 216  Punkt szesnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości
 216Sprawozdania Do kont. pkt. 16 Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 2 Porzadek obrad Głosowanie
 2 Porzadek obrad Uzupełnienie porządku obrad o punkt osiemnasty: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości
Głosowanie nr: 1
 216  Do kont. pkt. 16 Senator Piotr Andrzejewski
 216Dyskusja Otwarcie dyskusji
 216Dyskusja Do kont. pkt. 16 Zamknięcie dyskusji
 218  Punkt osiemnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości
 218Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 218Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Elżbieta Chojna-Duch
 218Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Chojna-Duch
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Chojna-Duch
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Chojna-Duch
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Chojna-Duch
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Chojna-Duch
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Chojna-Duch
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Chojna-Duch
 218Dyskusja Otwarcie dyskusji
 218Dyskusja Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 218Dyskusja Senator Stanisław Bisztyga
 218Dyskusja Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 218Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 218Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 218Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Elżbieta Chojna-Duch
 218  Skierowanie projektu ustawy do Komisji Gospodarki Narodowej
 219  Punkt dziewiętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, ustawę o prokuraturze oraz ustawę - Prawo o ustroju sądów powszechnych
 219Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 219Dyskusja Otwarcie dyskusji
 219Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 219Głosowanie Głosowanie
 219Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, ustawę o prokuraturze oraz ustawę - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Głosowanie nr: 2
 220  Punkt dwudziesty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw
 220Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 220Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 220Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
podsekretarz stanu Zdzisław Gawlik
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 220Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 220Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 220Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 220Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 220Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik
 220Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 220Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 220Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik
 220Dyskusja Otwarcie dyskusji
 220Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 220Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 220Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 220Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 220Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 20 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
podsekretarz stanu Zdzisław Gawlik
 221  Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
 221Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 221Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Andrzej Parafianowicz
 221Dyskusja Otwarcie dyskusji
 221Dyskusja Do kont. pkt. 21 Zamknięcie dyskusji
 222  Punkt dwudziesty drugi porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli
 222Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 222Dyskusja Otwarcie dyskusji
 222Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 222Dyskusja Do kont. pkt. 22 Zamknięcie dyskusji
 2 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie punkt dwudziestego trzeciego porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich
senator Piotr Zientarski
 2 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 2 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: trzecie czytanie projektu ustawy o skutkach wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie Światowej, ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece
senator Krzysztof Kwiatkowski
 2 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 223  Punkt dwudziesty trzeci porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich
 223Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 223Głosowanie Głosowanie
 223Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Głosowanie nr: 3
 223Głosowanie Głosowanie
 223Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Głosowanie nr: 4
 224  Punkt dwudziesty czwarty porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o skutkach wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie Światowej, ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece
 224Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 224Głosowanie Głosowanie
 224Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie projektu ustawy o skutkach wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie Światowej, ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Głosowanie nr: 5
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Głosowanie Głosowanie
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzonego w Paryżu dnia 18 listopada 1974 r., ze zmianami z dnia 30 listopada 2007 r.
Głosowanie nr: 6
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Głosowanie Głosowanie
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r.
Głosowanie nr: 7
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Głosowanie Głosowanie
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r.
Głosowanie nr: 8
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 9, 10, 11
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
Głosowanie nr: 12
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Głosowanie Głosowanie
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Głosowanie nr: 13
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowanie
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
Głosowanie nr: 14
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowanie
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym
Głosowanie nr: 15
 2   Senator Marek Rocki
 2   Senator Wojciech Skurkiewicz
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Głosowanie Głosowanie
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji decyzji Rady nr 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich
Głosowanie nr: 16
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 32
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Głosowanie Głosowanie
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
Głosowanie nr: 33
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Głosowanie Głosowanie
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych
Głosowanie nr: 34
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o odpadach wydobywczych
Głosowanie nr: 48
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 213Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 58
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 214Głosowanie Głosowanie
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Głosowanie nr: 59
 216  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 216Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 60, 61, 62
 216Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości
Głosowanie nr: 63
 217  Do kont. pkt. 17 Punkt siedemnasty porządku obrad (cd.)
 217  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2007 r.  wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2007 roku
 217Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 217Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Wojciech Skurkiewicz
 217Głosowanie Głosowanie
 217Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2007 r.  wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2007 roku
Głosowanie nr: 64
 220  Do kont. pkt. 20 Punkt dwudziesty porządku obrad (cd.)
 220Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 220Głosowanie Głosowanie
 220Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 65
 221  Do kont. pkt. 21 Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad (cd.)
 221  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
 221Głosowanie Głosowanie
 221Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
Głosowanie nr: 66
 222  Do kont. pkt. 22 Punkt dwudziesty drugi porządku obrad (cd.)
 222  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli
 222Głosowanie Głosowanie
 222Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli
Głosowanie nr: 67
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Wiesław Dobkowski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Szaleniec
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Zientarski
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Wojciecha Skurkiewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Macieja Grubskiego i Jana Olecha
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Macieja Grubskiego i Jana Olecha
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Macieja Grubskiego i Jana Olecha
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Macieja Grubskiego wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Macieja Grubskiego wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Macieja Grubskiego wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Szewińskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożoneprzez senatorów Grażynę Sztark i Jana Olecha
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Dajczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Małgorzatę Adamczak
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Piechniczka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Piechniczka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Lucjana Cichosza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Lucjana Cichosza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Wyrowińskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Marię Pańczyk-Pozdziej
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ireneusza Niewiarowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ireneusza Niewiarowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ireneusza Niewiarowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Gruszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Głowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Karczewskiego wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Persona
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Persona
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Przemysława Błaszczyka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Kaletę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Gruszczyńskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Ortyla
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Henryka Górskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Henryka Górskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Kazimierza Jaworskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Eryka Smulewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Eryka Smulewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Eryka Smulewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Klimowicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Klimowicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Klimowicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Jurcewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Henryka Woźniaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Henryka Woźniaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Henryka Woźniaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Henryka Woźniaka

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.