Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  15. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad piętnastego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Zdzisław Pupa
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Artur Ławniczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Henryk Górski
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Henryk Górski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Górski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Górski
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
podsekretarz stanu Stanisław Komorowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisław Komorowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisław Komorowski
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Krzysztof Zaremba
 1 2Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 1 2Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 1 2Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 1 2Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 2Dyskusja Senator Krzysztof Zaremba
 1 2Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 2Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 2Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 1 2Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 1 2Dyskusja Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Sławomir Kowalski
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Sławomir Kowalski
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
sekretarz stanu Krystyna Szumilas
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Wiatr
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji NarodowejKrystyna Szumilas
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w MinisterstwieEdukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Trzciński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 3Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 1 3Dyskusja Senator Marek Konopka
 1 3Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Piotr Kaleta
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy uchylającej ustawę o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
podsekretarz stanu Maciej Trzeciak
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r.
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Naczelnik Wydziału Traktatów w Departamencie Prawno-Traktatowym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jacek Grabowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 6Dyskusja Senator Kazimierz Kleina
 1 6Dyskusja Senator Stanisław Bisztyga
 1 6Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Dyskusja Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 6Dyskusja Senator Jan Dobrzyński
 1 6Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 6Dyskusja Senator Piotr Wach
 1 6Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 1 6Dyskusja Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 6Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 1 6Dyskusja Senator Henryk Woźniak
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 Porzadek obrad Uzupełnienie porządku obrad o punkt jedenasty: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 1 Porzadek obrad Uzupełnienie porządku obrad o punkt dwunasty: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o Europejskim Instytucie Leśnictwa, sporządzonej w Joensuu dnia 28 sierpnia 2003 r.
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Marek Rocki
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Stanisław Bisztyga
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r.
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Piotr Głowski
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Janusz Rachoń
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Głowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Maciej Trzeciak
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: informacja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Sądu Najwyższego w roku 2007
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 9Zapytania i odpowiedzi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 1 9Zapytania i odpowiedzi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 9Zapytania i odpowiedzi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 9Zapytania i odpowiedzi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 9Zapytania i odpowiedzi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 9Zapytania i odpowiedzi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 9Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 9 Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki
 1   Senator Zbigniew Szaleniec
 1 9Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 9 Senator Jan Dobrzyński
 1 9Zapytania i odpowiedzi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Kwiatkowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 9Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki
 1 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Zdzisław Pupa
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Henryk Górski
 1 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1, 2, 3, 4
 1 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
Głosowanie nr: 5
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o paszach
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Stanisław Gorczyca
 110Sprawozdania Senator Stanisław Gorczyca
 110Sprawozdania Senator Stanisław Gorczyca
 110Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Zdzisław Pupa
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Gorczyca
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Gorczyca
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Gorczyca
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zdzisław Pupa
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Gorczyca
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 110Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 10 Senator sprawozdawca Zdzisław Pupa
 1   Senator Kazimierz Kleina
 110Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 10 Senator Wojciech Skurkiewicz
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Gorczyca
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Gorczyca
 110Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
sekretarz stanu Kazimierz Plocke
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 110  Senator Jan Olech
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 110Dyskusja Senator Piotr Głowski
 110Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 110Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: odwołanie przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 213Sprawozdania Tajne głosowanie
 213  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 211Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 211Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Elżbieta Chojna-Duch
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 211Sprawozdania Do kont. pkt. 11 Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 211Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Elżbieta Chojna-Duch
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 214  Punkt czternasty porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 214Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 6
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości
Głosowanie nr: 7
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
Głosowanie nr: 15
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Sławomir Kowalski
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
Głosowanie nr: 25
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Głosowanie Głosowanie
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Głosowanie nr: 26
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Głosowanie Głosowanie
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy uchylającej ustawę o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego
Głosowanie nr: 27
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowanie
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r.
Głosowanie nr: 28
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowanie
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o Europejskim Instytucie Leśnictwa, sporządzonej w Joensuu dnia 28 sierpnia 2003 r.
Głosowanie nr: 29
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Głosowanie Głosowanie
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r.
Głosowanie nr: 30
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Stanisław Gorczyca
 210Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Wojciech Skurkiewicz
 210Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Zdzisław Pupa
 210Głosowanie Głosowanie
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o paszach
Głosowanie nr: 31
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 211Głosowanie Głosowanie
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Głosowanie nr: 32
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 212Głosowanie Głosowanie
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Głosowanie nr: 33
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Tadeusz Skorupa
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Piotrowicz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Andrzejewski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Tadeusz Gruszka
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Cichoń
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego i Macieja Grubskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego i Macieja Grubskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego i Macieja Grubskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego i Macieja Grubskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Macieja Grubskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Macieja Grubskiego wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Waldemara Kraskę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Waldemara Kraskę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Knosalę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Knosalę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Kazimierza Kleinę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Grażynę Sztark
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Lucjana Cichosza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Lucjana Cichosza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Bisztygę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Persona
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Barbarę Borys-Damięcką
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Wyrowińskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Rachonia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Wacha
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Bendera
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Banasia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Grzegorza Banasia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Bohdana Paszkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Bohdana Paszkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Bohdana Paszkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Dajczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Macieja Klimę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Przemysława Błaszczyka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Henryka Woźniaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Henryka Woźniaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Sidorowicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Sidorowicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Małgorzatę Adamczak
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Eryka Smulewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Eryka Smulewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Eryka Smulewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Eryka Smulewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Eryka Smulewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Rockiego wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Gruszczyńskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Gruszczyńskiego

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.