Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  16. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Uczczenie pamięci zmarłego profesora Bronisława Geremka
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad szesnastego posiedzenia
 1 Porzadek obrad Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Jan Dobrzyński
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Jadwiga Rotnicka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Dobrzyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Dobrzyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Dobrzyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Dobrzyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Głowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Trzciński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Dobrzyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
prezes Jacek Sadowy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Ziółkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Trzciński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Trzciński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Barbara Borys-Damięcka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Kazimierz Kleina
 1 1Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 1Dyskusja Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 1Dyskusja Senator Witold Idczak
 1 1Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 1 1Dyskusja Senator Kazimierz Kleina
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 1 Wystąpienie prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
prezes Jacek Sadowy
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej
sekretarz Kazimierz Czaplicki
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 1 2Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 1 2Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Dyskusja Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Władysław Dajczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Dajczak
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Witold Drożdż
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Stanisław Bisztyga
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Barbara Borys-Damięcka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Panasiuk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Barbara Borys-Damięcka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Panasiuk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Panasiuk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Panasiuk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Panasiuk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Panasiuk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Panasiuk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Panasiuk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Panasiuk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Panasiuk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Czelej
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Panasiuk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Panasiuk
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Stanisław Bisztyga
 1 4Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 4Dyskusja Senator Janusz Rachoń
 1 4Dyskusja Senator Piotr Wach
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Olgierd Dziekoński
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 6Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Anna Wypych-Namiotko
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 1 6Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 6 Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Anna Wypych-Namiotko
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Wiesław Dobkowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Wiesław Dobkowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Wiesław Dobkowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Wiesław Dobkowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Wiesław Dobkowski
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Anna Wypych-Namiotko
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Piotr Głowski
 1 7Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 7Dyskusja Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 1 7Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 1 7Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 7Dyskusja Senator Jadwiga Rotnicka
 1 7Dyskusja Senator Witold Idczak
 1 7Dyskusja Senator Stanisław Bisztyga
 1 7Dyskusja Senator Piotr Głowski
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Łukasz Rędziniak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Otwarcie dyskusji
Senator Leon Kieres
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Rędziniak
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy
podsekretarz stanu Czesława Ostrowska
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesława Ostrowska
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Bronisław Korfanty
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Senator Andrzej Person
 111Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 111Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 112  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
 112Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 112Dyskusja Otwarcie dyskusji
 112Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 113  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r.
 113Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 113Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 113Dyskusja Otwarcie dyskusji
 113Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 114  Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporządzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r.
 114Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Witold Idczak
 114Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Władysław Ortyl
 114Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Anna Wypych-Namiotko
 114Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 114Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 114Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 114Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko
 114Zapytania i odpowiedzi Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Morskiego w Ministerstwie Infrastruktury Marek Chmielewski
 114Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Zientarski
 114Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 114Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 114Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko
 114Zapytania i odpowiedzi Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Morskiego w Ministerstwie Infrastruktury Marek Chmielewski
 114Dyskusja Otwarcie dyskusji
 114Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 215  Punkt piętnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 215Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 215Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Ludwik Kotecki
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 215Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki
 215Dyskusja Otwarcie dyskusji
 215Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 215  Do kont. pkt. 15 Senator Zbigniew Romaszewski
 216  Punkt szesnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 216Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 216Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Zientarski
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 216Dyskusja Otwarcie dyskusji
 216Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 216Dyskusja Do kont. pkt. 16 Senator Zbigniew Romaszewski
 2   Powitanie delegacji Senatu Republiki Chile
 216Dyskusja Do kont. pkt. 16 Senator Władysław Sidorowicz
 216Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 216Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 216Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 216Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 216Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 216Dyskusja Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 216Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 216Dyskusja Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 216Dyskusja Do kont. pkt. 16 Zamknięcie dyskusji
 217  Punkt siedemnasty porządku obrad: informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2007 roku
 217Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Roman Kęska
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Zając
 217Zapytania i odpowiedzi Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Roman Kęska
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 217Zapytania i odpowiedzi Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Roman Kęska
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 217Zapytania i odpowiedzi Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Roman Kęska
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 217Zapytania i odpowiedzi Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Roman Kęska
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 217Zapytania i odpowiedzi Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Roman Kęska
 217Dyskusja Otwarcie dyskusji
 217Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 217Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 217Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 217Dyskusja Senator Leon Kieres
 217Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 217Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 217Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 217Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Roman Kęska
 218  Punkt osiemnasty porządku obrad: uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Wiatr
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Zając
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Jaworski
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Wiatr
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Małgorzata Adamczak
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Gruszczyński
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Wiatr
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Massalski
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Massalski
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 218Zapytania i odpowiedzi Powołany przez Sejm Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 218Głosowanie Tajne głosowanie
 218  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 218Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka
 218Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 219  Punkt dziewiętnasty porządku obrad: wybór przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej
 219Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 219Głosowanie Tajne głosowanie
 219  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 219Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej
 220  Punkt dwudziesty porządku obrad: zmiana w składzie komisji senackiej
 220Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 220Głosowanie Głosowanie
 220Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej
Głosowanie nr: 1
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jan Dobrzyński
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 18
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 19, 20, 21, 22, 23
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 24
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 25, 26, 27
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej
Głosowanie nr: 28
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 29, 30
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"
Głosowanie nr: 31
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Głosowanie Głosowanie
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane
Głosowanie nr: 32
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich
Głosowanie nr: 42
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej
Głosowanie nr: 50
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 51, 52, 53, 54, 55
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw
Głosowanie nr: 56
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 57
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób
Głosowanie nr: 58
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Głosowanie Głosowanie
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 59
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Bronisław Korfanty
 211Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Głosowanie nr: 69
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Głosowanie Głosowanie
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
Głosowanie nr: 70
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Głosowanie Głosowanie
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r.
Głosowanie nr: 71
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214Głosowanie Głosowanie
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporządzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r.
Głosowanie nr: 72
 215  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 215  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 215Głosowanie Głosowanie
 215Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Głosowanie nr: 73
 216  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 216  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 216Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 216Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 74, 75
 216  Senator Piotr Andrzejewski
Głosowanie nr: 76
 216Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Głosowanie nr: 77
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Zając
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Tadeusz Skorupa
 2   Zamknięcie posiedzenia

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.