Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  17. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Uwaga: w kolumnie P (Punkt) kolorem szarym są oznaczone pozycje, w których miało miejsce łączne rozpatrywanie kilku punktów porządku dziennego. Kliknięcie na podanym w takim polu numerze wyświetla listę rozpatrywanych łącznie punktów.
Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o łączne rozpatrzenie punktów pierwszego, drugiego oraz trzeciego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
senator Marek Trzciński
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
senator Krzysztof Kwiatkowski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad siedemnastego posiedzenia
 1 1  Punkty pierwszy, drugi oraz trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca mniejszości Grzegorz Banaś
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tomasz Misiak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Ludwik Kotecki
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie pierwszego zastępcy prezesa Narodowego Banku Polskiego
pierwszy zastępca prezesa Piotr Wiesiołek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Trzciński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego Piotr Wiesiołek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Krzysztof Żuk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Pierwszy Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego Piotr Wiesiołek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki
 1 1Dyskusja Otwarcie łącznej dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Jan Dobrzyński
 1 1Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 3 Do kont. pkt. 2 Do kont. pkt. 1 Zamknięcie łącznej dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 4Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Głowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Zbigniew Rapciak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniew Rapciak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniew Rapciak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniew Rapciak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Głowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniew Rapciak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniew Rapciak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniew Rapciak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniew Rapciak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniew Rapciak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniew Rapciak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniew Rapciak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniew Rapciak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 4Dyskusja Senator Stanisław Bisztyga
 1 4Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 1 4Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 4Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 4Dyskusja Senator Barbara Borys-Damięcka
 1 4Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Barbara Borys-Damięcka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Antoni Podolski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP
podsekretarz stanu Andrzej Duda
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Antoni Podolski
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 5Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 1 5Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Dyskusja Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r.
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Włodzimierz Cimoszewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Włodzimierz Cimoszewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Włodzimierz Cimoszewicz
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
podsekretarz stanu Grażyna Prawelska-Skrzypek
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
podsekretarz stanu Andrzej Kremer
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Kremer
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Kowalski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grażyna Prawelska-Skrzypek
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Kremer
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Piotr Wach
 1 6Dyskusja Senator Marek Rocki
 1 6Dyskusja Senator Janusz Rachoń
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Unią Europejską a Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii w sprawie stosowania niektórych postanowień Konwencji z dnia 29 maja 2000 roku o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz Protokołu z 2001 roku do Konwencji, podpisanego w Brukseli dnia 19 grudnia 2003 roku
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do złożenia oświadczenia o uznaniu właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Włodzimierz Cimoszewicz
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Łukasz Rędziniak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Rędziniak
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 8Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Piotr Kaleta
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Janusz Rachoń
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Piotr Kaleta
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 110Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
podsekretarz stanu Andrzej Kremer
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Zając
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Zając
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Kremer
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Kremer
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Kremer
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Zając
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Kremer
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 111Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Kozak
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 111Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Kozak
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Senator Stanisław Bisztyga
 111Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 112  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie
 112Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Władysław Dajczak
 112Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 112Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 112Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 112Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 112Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Łukasz Rędziniak
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 112Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Rędziniak
 112Dyskusja Otwarcie dyskusji
 112Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 112Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 113  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze
 113Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 113Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Krzysztof Majkowski
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 113Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 113Dyskusja Otwarcie dyskusji
 113Dyskusja Senator Piotr Głowski
 113Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 114  Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego
 114Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 114Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 114Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Artur Ławniczak
 114Dyskusja Otwarcie dyskusji
 114Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 115  Punkt piętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach
 115Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Wojciech Skurkiewicz
 115Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
podsekretarz stanu Janusz Zaleski
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 115Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zaleski
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 115Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zaleski
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 115Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zaleski
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Głowski
 115Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zaleski
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 115Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zaleski
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 115Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zaleski
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 115Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zaleski
 115Dyskusja Otwarcie dyskusji
 115Dyskusja Do kont. pkt. 15 Zamknięcie dyskusji
 1 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 216  Punkt szesnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw
 216Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 216Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Kwiatkowski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Głowski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Person
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 216Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Grzyb
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 216Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 216Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 216Dyskusja Otwarcie dyskusji
 216Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 216Dyskusja Senator Maciej Grubski
 216Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 216Dyskusja Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 216Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 216Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 216Dyskusja Senator Piotr Wach
 216Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 216Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 16 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski
 217  Punkt siedemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
 217Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 217Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Janina Fetlińska
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 217Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 217Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 217Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Małgorzata Adamczak
 217Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 217Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 217Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Marek Twardowski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Pawłowicz
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 217Dyskusja Otwarcie dyskusji
 217Dyskusja Senator Waldemar Kraska
 217Dyskusja Senator Norbert Krajczy
 217Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 217Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 217Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 217Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 217Dyskusja Do kont. pkt. 17 Zamknięcie dyskusji
 2 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkty: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym; drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
senator Krzysztof Kwiatkowski
 2 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 218  Punkt osiemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 218Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 218Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Rocki
 218Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Zając
 218Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 218Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 218Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 218Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 218Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 218Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Wiat
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 218Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 218Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
podsekretarz stanu Grażyna Prawelska-Skrzypek
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Wiatr
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grażyna Prawelska-Skrzypek
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grażyna Prawelska-Skrzypek
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grażyna Prawelska-Skrzypek
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grażyna Prawelska-Skrzypek
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Rocki
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grażyna Prawelska-Skrzypek
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grażyna Prawelska-Skrzypek
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grażyna Prawelska-Skrzypek
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grażyna Prawelska-Skrzypek
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grażyna Prawelska-Skrzypek
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grażyna Prawelska-Skrzypek
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grażyna Prawelska-Skrzypek
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grażyna Prawelska-Skrzypek
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 218Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grażyna Prawelska-Skrzypek
 218Dyskusja Otwarcie dyskusji
 218Dyskusja Senator Jadwiga Rotnicka
 218Dyskusja Senator Krzysztof Zaremba
 218Dyskusja Senator Piotr Wach
 218Dyskusja Senator Marek Rocki
 218Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 218Dyskusja Senator Janusz Rachoń
 218Dyskusja Senator Adam Massalski
 218Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 218Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 18 Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
podsekretarz stanu Grażyna Prawelska-Skrzypek
 2 Porzadek obrad Wniosek formalny o skreślenie z porządku obrad punktów dwudziestego oraz dwudziestego pierwszego: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym; drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
senator Krzysztof Kwiatkowski
 2 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 219  Punkt dziewiętnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 219Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 219Dyskusja Otwarcie dyskusji
 219Dyskusja Do kont. pkt. 19 Zamknięcie dyskusji
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 17
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 27
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 28, 29, 30, 31
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
Głosowanie nr: 32
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Głosowanie Głosowanie
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 33
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej
Głosowanie nr: 42
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowanie
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r.
Głosowanie nr: 43
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowanie
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Unią Europejską a Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii w sprawie stosowania niektórych postanowień Konwencji z dnia 29 maja 2000 roku o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz Protokołu z 2001 roku do Konwencji, podpisanego w Brukseli dnia 19 grudnia 2003 roku
Głosowanie nr: 44
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Włodzimierz Cimoszewicz
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Zbigniew Cichoń
 2 8Głosowanie Głosowanie
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do złożenia oświadczenia o uznaniu właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej
Głosowanie nr: 45
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.
Głosowanie nr: 46
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Głosowanie Głosowanie
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.
Głosowanie nr: 47
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Głosowanie Głosowanie
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 48
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212  Głosowanie
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie
Głosowanie nr: 49
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Głosowanie Głosowanie
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze
Głosowanie nr: 50
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214Głosowanie Głosowanie
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego
Głosowanie nr: 51
 215  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 215Głosowanie Głosowanie
 215Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lasach
Głosowanie nr: 52
 217  Do kont. pkt. 17 Punkt siedemnasty porządku obrad (cd.)
 217Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 53, 54, 55
 217Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
Głosowanie nr: 56
 219  Do kont. pkt. 19 Punkt dziewiętnasty porządku obrad (cd.)
 219  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy  o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 219Głosowanie Głosowanie
 219Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Głosowanie nr: 57
 216  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 216Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 216Głosowanie Głosowanie
 216Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 58
 218  Do kont. pkt. 18 Punkt osiemnasty porządku obrad (cd.)
 218Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 218Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
 218Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Głosowanie nr: 69
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Jan Dobrzyński
 2   Zamknięcie posiedzenia

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.