Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  18. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i  Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Witold Drożdż
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Witold Drożdż
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Witold Drożdż
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Małgorzata Adamczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Witold Drożdż
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 2Sprawozdania Senator Michał Wojtczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
podsekretarz stanu Maciej Trzeciak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Głowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Maciej Trzeciak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Maciej Trzeciak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Maciej Trzeciak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Maciej Trzeciak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Maciej Trzeciak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Maciej Trzeciak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Maciej Trzeciak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Piechniczek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 2 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Maciej Trzeciak
 1 Porzadek obrad Senator Piotr Zientarski
 1   Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 2 Senator Kazimierz Kleina
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Maciej Trzeciak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Maciej Trzeciak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Maciej Trzeciak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Maciej Trzeciak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Maciej Trzeciak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Maciej Trzeciak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Maciej Trzeciak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Maciej Trzeciak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Maciej Trzeciak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Maciej Trzeciak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Maciej Trzeciak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 2Dyskusja Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 2Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: zmiany w składzie komisji senackich
senator Piotr Zientarski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Głowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Maciej Trzeciak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Maciej Trzeciak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Maciej Trzeciak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Głowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Maciej Trzeciak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Maciej Trzeciak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Maciej Trzeciak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Maciej Trzeciak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Maciej Trzeciak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Maciej Trzeciak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Massalski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Maciej Trzeciak
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 3Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 3Dyskusja Senator Piotr Głowski
 1 3Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 1 3Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 3Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 1 3Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 3Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 3 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
podsekretarz stanu Maciej Trzeciak
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 4Sprawozdania Senator Jan Wyrowiński
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Marek Konopka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Gruszczyński
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Konopka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Konopka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Konopka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 1 4Dyskusja Senator Stanisław Bisztyga
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Jacek Swakoń
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Piotr Stachańczyk
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Piotr Stachańczyk
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Agnieszka Chłoń-Domińczak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 7Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Józef Bergier
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
sekretarz stanu Zbigniew Pacelt
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Zbigniew Pacelt
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Senator Andrzej Szewiński
 1 9Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 9Dyskusja Senator Małgorzata Adamczak
 1 9Dyskusja Senator Piotr Wach
 1 9Dyskusja Senator Antoni Piechniczek
 1 9Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 9Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 9Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 9 Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
sekretarz stanu Zbigniew Pacelt
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 110Zapytania i odpowiedzi Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Piotr Głowski
 110  Senator Lucjan Cichosz
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Senator Lucjan Cichosz
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 214  Punkt czternasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym
 214Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 214Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 214Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 214Dyskusja Otwarcie dyskusji
 214Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 214Dyskusja Skierowanie projektu ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach morskich
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 211Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Anna Wypych-Namiotko
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 211Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 211Dyskusja Senator Leon Kieres
 211Dyskusja Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 211Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 212Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Piotr Styczeń
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 212Dyskusja Otwarcie dyskusji
 212Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 212Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 212Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 212Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 212Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 212Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 212Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 212Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 212Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 12 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Piotr Styczeń
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
 213Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 213Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz
 213Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 213Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 213Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 213Dyskusja Otwarcie dyskusji
 213Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 215  Punkt piętnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 215Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 215Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 215Dyskusja Otwarcie dyskusji
 215Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 215Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 215Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 215  Skierowanie projektu ustawy do Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
 216  Punkt szesnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
 216Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Leon Kieres
 216Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 216Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 216Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 216Dyskusja Otwarcie dyskusji
 216Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 216Dyskusja Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 216Dyskusja Do kont. pkt. 16 Zamknięcie dyskusji
 217  Punkt siedemnasty porządku obrad: informacja Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2008 roku (podczas Prezydencji słoweńskiej)
 217Sprawozdania podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Piotr Serafin
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Piotr Serafin
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanuw Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Piotr Serafin
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Piotr Serafin
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Wyrowiński
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Piotr Serafin
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Piotr Serafin
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Piotr Serafin
 217Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Piotr Serafin
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Piotr Serafin
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Piotr Serafin
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Piotr Serafin
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Piotr Serafin
 217Dyskusja Otwarcie dyskusji
 217Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 217Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 217Dyskusja Senator Piotr Wach
 217Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 217Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 217Dyskusja Senator Stanisław Iwan
 217Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 217Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 217Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 217Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 217Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 217Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Piotr Serafin
 2 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 2 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Marek Haber
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 2 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 8Dyskusja Senator Waldemar Kraska
 2 8Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 2 8Dyskusja Senator Norbert Krajczy
 2 8Dyskusja Senator Stanisław Bisztyga
 2 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 218  Punkt osiemnasty porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich
 218Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 218Głosowanie Głosowanie
 218Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Głosowanie nr: 1
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Głosowanie Głosowanie
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej
Głosowanie nr: 2
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Wojciech Skurkiewicz
 2 2Sprawozdania Głosowania
Głosowanie nr: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 21
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Głosowanie nr: 55
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 74
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 75, 76
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 77
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowanie
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe
Głosowanie nr: 78
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowanie
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Głosowanie nr: 79
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Głosowanie Głosowanie
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Głosowanie nr: 80
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 81, 82, 83, 84
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej
Głosowanie nr: 85
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Piotr Głowski
 210Sprawozdania Senator Lucjan Cichosz
 210Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 86, 87, 88
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
Głosowanie nr: 89
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Głosowanie Głosowanie
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach morskich
Głosowanie nr: 90
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 212Sprawozdania Senator Grzegorz Banaś
 212Głosowanie Głosowanie
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe
Głosowanie nr: 91
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
 213Głosowanie Głosowanie
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
Głosowanie nr: 92
 216  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 216  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
 216Głosowanie Głosowanie
 216Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu  projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Głosowanie nr: 93
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Cichoń
 2   Zamknięcie posiedzenia

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.