Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  19. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Uwaga: w kolumnie P (Punkt) kolorem szarym są oznaczone pozycje, w których miało miejsce łączne rozpatrywanie kilku punktów porządku dziennego. Kliknięcie na podanym w takim polu numerze wyświetla listę rozpatrywanych łącznie punktów.
Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o zmianę kolejności rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym
senator Stanisław Karczewski
 1   Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad dziewiętnastego posiedzenia
 1   Senator Czesław Ryszka
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Sławomir Sadowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Piotr Stachańczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 1 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Piotr Stachańczyk
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Kwiatkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 2Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 2 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Henryk Górski
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca mniejszości Henryk Górski
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
sekretarz stanu Czesław Piątas
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Maciej Grubski
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
podsekretarz stanu Krzysztof Łaszkiewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Krzysztof Łaszkiewicz
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Przemysław Błaszczyk
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Przemysław Błaszczyk
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Przemysław Błaszczyk
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Artur Ławniczak
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie głównego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
główny inspektor Monika Rzepecka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 6Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Monika Rzepecka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 6Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Monika Rzepecka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Monika Rzepecka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Monika Rzepecka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Monika Rzepecka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Monika Rzepecka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Monika Rzepecka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Monika Rzepecka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 6Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Monika Rzepecka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Monika Rzepecka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Monika Rzepecka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 6Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Monika Rzepecka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Monika Rzepecka
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Zdzisław Pupa
 1 6Dyskusja Senator Piotr Głowski
 1 6Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 6Dyskusja Senator Piotr Głowski
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Piotr Głowski
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Eryk Smulewicz
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Eryk Smulewicz
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Eryk Smulewicz
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Adam Massalski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Massalski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Massalski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Piesiewicz
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Massalski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Massalski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Bergier
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Massalski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Massalski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Massalski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Massalski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Massalski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Massalski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Bergier
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Massalski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Massalski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Massalski
 111Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
podsekretarz stanu Grażyna Prawelska-Skrzypek
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grażyna Prawelska-Skrzypek
 111Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Rektor Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Michał Śliwa
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Senator Józef Bergier
 111Dyskusja Senator Stanisław Bisztyga
 111Dyskusja Senator Janusz Rachoń
 111Dyskusja Senator Adam Massalski
 111Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 111Dyskusja Senator Andrzej Misiołek
 111Dyskusja Senator Adam Massalski
 111Dyskusja Senator Ryszard Knosala
 111Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 112  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka
 112Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Kwiatkowski
 112Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 112Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
sekretarz stanu Jan Borkowski
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 112Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
 112Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
 112Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Krystyna Bochenek
 112Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 112Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Kwiatkowski
 112Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 112Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 112Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 112Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 112Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Massalski
 112Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 112Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 112Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
 112Dyskusja Otwarcie dyskusji
 112Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 112Dyskusja Senator Bronisław Korfanty
 112Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 112Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 112Dyskusja Senator Józef Bergier
 112Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 112Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 112Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 12 Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
sekretarz stanu Jan Borkowski
 113  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.), sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 2007 r. oraz w Waszyngtonie dnia 26 lipca 2007 r.
 113Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowiek i Praworządności
senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 113Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 113Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Krzysztof Zaremba
 113Dyskusja Otwarcie dyskusji
 113Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 114  Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 15 października 2007 r.
 114Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Maciej Grubski
 114Dyskusja Otwarcie dyskusji
 114Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 2   Powitanie gości
 217  Punkt siedemnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 30. rocznicy wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową
 217Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 217Dyskusja Otwarcie dyskusji
 217Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 217Głosowanie Głosowanie
 217Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 30. rocznicy wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową
Głosowanie nr: 1
 218  Punkt osiemnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 180. rocznicę urodzin Ojca Honorata Koźmińskiego
 218Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 218Dyskusja Otwarcie dyskusji
 218Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 218Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 218Dyskusja Senator Ryszard Bender
 218Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 218Dyskusja Senator Stanisław Bisztyga
 218Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 218Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 2
 218Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały dla uczczenia postaci i dokonań błogosławionego Ojca Honorata Koźmińskiego
Głosowanie nr: 3
 215  Punkt piętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
 215Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Małgorzata Adamczak
 215Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 215Dyskusja Otwarcie dyskusji
 215Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 215Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 215Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 215Dyskusja Senator Małgorzata Adamczak
 215Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 215Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 215Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 215Dyskusja Do kont. pkt. 15 Zamknięcie dyskusji
 216  Punkt szesnasty porządku obrad: informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2007 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka
 216Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... rzecznik praw dziecka Marek Michalak
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 216Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 216Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 216Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 216Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Małgorzata Adamczak
 216Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Gruszczyński
 216Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 216Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Gruszczyński
 216Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 216Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Czelej
 216Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Czelej
 216Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Czelej
 216Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Czelej
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 216Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 216Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 216Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 216Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 216Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 216Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 216Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 216Dyskusja Otwarcie dyskusji
 216Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 216Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 216Dyskusja Senator Jan Rulewski
 216Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 216Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 219  Punkt dziewiętnasty i dwudziesty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.
 219Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 219Sprawozdania Sprawozdanie połączonych komisji
senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 219Dyskusja Otwarcie łącznej dyskusji
 219Dyskusja Do kont. pkt. 20 Do kont. pkt. 19 Zamknięcie łącznej dyskusji
 221  Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 221Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 221Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 221Dyskusja Otwarcie dyskusji
 221Dyskusja Do kont. pkt. 21 Zamknięcie dyskusji
 222  Punkt dwudziesty drugi porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 222Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Leon Kieres
 222Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 222Dyskusja Otwarcie dyskusji
 222Dyskusja Do kont. pkt. 22 Zamknięcie dyskusji
 224  Punkt dwudziesty czwarty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 224Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 224Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych
pełnomocnik rządu Jarosław Duda
 224  Senator Mieczysław Augustyn
 224Dyskusja Otwarcie dyskusji
 224Dyskusja Do kont. pkt. 24 Zamknięcie dyskusji
 223  Punkt dwudziesty trzeci porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Służbie Celnej i ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
 223Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Grażyna Sztark
 223Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Adam Rapacki
 223Dyskusja Otwarcie dyskusji
 223Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 223Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 223  Skierowanie projektu ustawy do Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
 225  Punkt dwudziesty piąty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
 225Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 225Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 225Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 225Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 225Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 225Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 225Dyskusja Otwarcie dyskusji
 225Dyskusja Do kont. pkt. 25 Zamknięcie dyskusji
 226  Punkt dwudziesty szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym
 226Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 226Dyskusja Otwarcie dyskusji
 226Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 226Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 226Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 226Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 226Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 226Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 226Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 226Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 226Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 26 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 2   Senator Piotr Andrzejewski
 227  Punkt dwudziesty siódmy porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 227Sprawozdania Sprawozdanie połączonych komisji: Ustawodawczej, Gospodarki Narodowej oraz Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 227Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 4
 227Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Głosowanie nr: 5
 228  Punkt dwudziesty ósmy porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym
 228Sprawozdania Sprawozdanie połączonych komisji: Ustawodawczej i  Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 228Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 228Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 228Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 228Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 228Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 228Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 228Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 6, 7, 8
 228Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym
Głosowanie nr: 9
 229  Punkt dwudziesty piąty porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich
 229Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 229Głosowanie Głosowanie
 229Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie sprawie zmian w składzie komisji senackich
Głosowanie nr: 10
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych komisji: Praw Człowieka i Praworządności oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Sławomir Sadowski
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 24
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 2 2Sprawozdania Senator Kazimierz Wiatr
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 32
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 33
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Głosowanie nr: 34
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 44
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Głosowanie Głosowanie
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Głosowanie nr: 45
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Przemysław Błaszczyk
 2 6Sprawozdania Senator Zdzisław Pupa
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
 2 6Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 6 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 53
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 54, 55, 56
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 57
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 58
 2 8Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 8 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 59
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 60, 61
 2 8Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 8 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Głosowanie nr: 62
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Głosowanie Głosowanie
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
Głosowanie nr: 63
 211  Do kont. pkt. 11 Do kont. pkt. 11 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 2 6Sprawozdania Do kont. pkt. 6 Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Adam Massalski
 211Głosowanie Do kont. pkt. 11 Głosowanie
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Pedagogicznej imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Głosowanie nr: 64
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 212Sprawozdania Senator Janina Fetlińska
 212Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 65, 66, 67
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka
Głosowanie nr: 68
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Głosowanie Głosowanie
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.), sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 2007 r. oraz w Waszyngtonie dnia 26 lipca 2007 r.
Głosowanie nr: 69
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214Głosowanie Głosowanie
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 15 października 2007 r.
Głosowanie nr: 70
 215  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 215Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 215Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 71, 72, 73, 74, 75
 215Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
Głosowanie nr: 76
 219  Do kont. pkt. 19 Punkt dziewiętnasty porządku obrad (cd.)
 219Głosowanie Głosowanie
 219Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.
Głosowanie nr: 77
 220  Do kont. pkt. 20 Punkt dwudziesty porządku obrad (cd.)
 220Głosowanie Głosowanie
 220Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.
Głosowanie nr: 78
 221  Do kont. pkt. 21 Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad (cd.)
 221  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 221Głosowanie Głosowanie
 221Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Głosowanie nr: 79
 222  Do kont. pkt. 22 Punkt dwudziesty drugi porządku obrad (cd.)
 222  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 222Głosowanie Głosowanie
 222Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Głosowanie nr: 80
 224  Do kont. pkt. 24 Punkt dwudziesty czwarty porządku obrad (cd.)
 224  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 224  Głosowanie
 224Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Głosowanie nr: 81
 225  Do kont. pkt. 25 Punkt dwudziesty piąty porządku obrad (cd.)
 225  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
 225Głosowanie Głosowanie
 225Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
Głosowanie nr: 82
 226  Do kont. pkt. 26 Punkt dwudziesty szósty porządku obrad (cd.)
 226Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 226Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
 226Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym
Głosowanie nr: 92
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Karczewski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Andrzejewski
 2   Zamknięcie posiedzenia

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.