Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  21. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2, 3
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

Uwaga: w kolumnie P (Punkt) kolorem szarym są oznaczone pozycje, w których miało miejsce łączne rozpatrywanie kilku punktów porządku dziennego. Kliknięcie na podanym w takim polu numerze wyświetla listę rozpatrywanych łącznie punktów.
Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Senator Stanisław Zając
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o zmianę kolejności rozpatrywania punktów trzeciego i czwartego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
senator Stanisław Zając
 1 Porzadek obrad Senator Mieczysław Augustyn
 1 Porzadek obrad Senator Roman Ludwiczuk
 1 Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 1
 1 Porzadek obrad Odrzucenie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad dwudziestego pierwszego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o emeryturach kapitałowych
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Agnieszka Chłoń-Domińczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Agnieszka Chłoń-Domińczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Agnieszka Chłoń-Domińczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Agnieszka Chłoń-Domińczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Agnieszka Chłoń-Domińczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Agnieszka Chłoń-Domińczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Agnieszka Chłoń-Domińczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Agnieszka Chłoń-Domińczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Agnieszka Chłoń-Domińczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Agnieszka Chłoń-Domińczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Agnieszka Chłoń-Domińczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Agnieszka Chłoń-Domińczak
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 1Dyskusja Senator Jan Dobrzyński
 1 1Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Agnieszka Chłoń-Domińczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 2Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 2Dyskusja Senator Krzysztof Majkowski
 1 2Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 2 Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Agnieszka Chłoń-Domińczak
 1 3  Punkty trzeci i czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Kazimierz Jaworski
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Agnieszka Chłoń-Domińczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Agnieszka Chłoń-Domińczak
 1 3Dyskusja Otwarcie łącznej dyskusji
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 4 Do kont. pkt. 3 Zamknięcie łącznej dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Eryk Smulewicz
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Jaworski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Grzyb
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Grzyb
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
sekretarz stanu Jarosław Duda
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 1 5Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 5Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Małgorzata Adamczak
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
sekretarz stanu Jarosław Duda
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Małgorzata Adamczak
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Zdrowia oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie głównego inspektora sanitarnego
główny inspektor sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Główny inspektor sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 8Zapytania i odpowiedzi Główny inspektor sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 8Zapytania i odpowiedzi Główny inspektor sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 8Zapytania i odpowiedzi Główny inspektor sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 8Zapytania i odpowiedzi Główny inspektor sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 8Zapytania i odpowiedzi Główny inspektor sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 8Zapytania i odpowiedzi Główny inspektor sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Stanisław Gogacz
 1 8Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 8Dyskusja Senator Norbert Krajczy
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
sekretarz stanu Jarosław Duda
 1 7Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Krystyna Bochenek
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 7Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Krystyna Bochenek
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Małgorzata Adamczak
 1 7Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 7 Wystąpienie  sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
sekretarz stanu Jarosław Duda
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Marek Konopka
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Gruszczyński
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Konopka
 111Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Elżbieta Chojna-Duch
 111Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
podsekretarz stanu Tomasz Półgrabski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski
 111Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Chojna-Duch
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 112  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
 112Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Marek Konopka
 112Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 112Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 112Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Elżbieta Chojna-Duch
 112Dyskusja Otwarcie dyskusji
 112Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 113  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania
 113Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 113Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 113Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 113Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 113Oświadczenia senatorskie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Chojna-Duch
 113Dyskusja Otwarcie dyskusji
 113Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 114  Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 114Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Władysław Ortyl
 114Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Władysław Ortyl
 114Dyskusja Otwarcie dyskusji
 114Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 115  Punkt piętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
 115Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 115Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 115Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 115Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 115Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Piotr Stycz
 115Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 115Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 115Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 115Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 115Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 115Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 115Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 115Dyskusja Otwarcie dyskusji
 115Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 115Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 115Dyskusja Senator Marek Konopka
 115Dyskusja Senator Jan Rulewski
 115Dyskusja Do kont. pkt. 15 Zamknięcie dyskusji
 116  Punkt szesnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
 116Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 116Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 116Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie zastępcy szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
zastępca szefa Adam Leszkiewicz
 116Dyskusja Otwarcie dyskusji
 116Dyskusja Do kont. pkt. 16 Zamknięcie dyskusji
 117  Punkt siedemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 117Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 117Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
prezes Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel
 117Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Wyrowiński
 117Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 117Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Wyrowiński
 117Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 117Dyskusja Otwarcie dyskusji
 117Dyskusja Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 117Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 117Dyskusja Do kont. pkt. 17 Zamknięcie dyskusji
 118  Punkt osiemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości
 118Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 118Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Elżbieta Chojna-Duch
 118Dyskusja Otwarcie dyskusji
 118Dyskusja Do kont. pkt. 18 Zamknięcie dyskusji
 119  Punkt dziewiętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
 119Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Piotr Kaleta
 119Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 119Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski
 119Dyskusja Otwarcie dyskusji
 119Dyskusja Do kont. pkt. 19 Zamknięcie dyskusji
 120  Punkt dwudziesty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
 120Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 120Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 120Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 120Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie zastępcy szefa Agencji Wywiadu
zastępca szefa Piotr Juszczak
 120Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 120Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Agencji Wywiadu Piotr Juszczak
 120Dyskusja Otwarcie dyskusji
 120Dyskusja Do kont. pkt. 20 Zamknięcie dyskusji
 121  Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska
 121Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Władysław Dajczak
 121Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 121Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Dajczak
 121Dyskusja Otwarcie dyskusji
 121Dyskusja Do kont. pkt. 21 Zamknięcie dyskusji
 119Dyskusja Do kont. pkt. 19 Do kont. pkt. 19 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dziewiętnastym porządku obrad
 120Dyskusja Do kont. pkt. 20 Do kont. pkt. 20 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dwudziestym porządku obrad
 2 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o służbie cywilnej
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Władysław Ortyl
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 2 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie zastępcy szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
zastępca szefa Adam Leszkiewicz
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 2 9Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Leszkiewicz
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 2 9Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Leszkiewicz
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 2 9Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Leszkiewicz
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 2 9Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Leszkiewicz
 2 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 9Dyskusja Senator Marek Rocki
 2 9Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 2 9Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 2 9Dyskusja Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 2 9Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 2 9Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 2 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 9 Wystąpienie zastępcy szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
zastępca szefa Adam Leszkiewicz
 210  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o pracownikach samorządowych
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Kowalski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 210Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie zastępcy szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
zastępca szefa Adam Leszkiewicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 210Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Leszkiewicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 210Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Leszkiewicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 210Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Leszkiewicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Gruszczyński
 210Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Leszkiewicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 210Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Leszkiewicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 210Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Leszkiewicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 210Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Leszkiewicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 210Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Leszkiewicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 210Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Leszkiewicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 210Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Leszkiewicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 210Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Leszkiewicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 210Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Leszkiewicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 210Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Leszkiewicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 210Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Leszkiewicz
 210Dyskusja Otwarcie dyskusji
 210Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 210Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 210Dyskusja Senator Bohdan Paszkowski
 210Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 210Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 210Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 222  Punkt dwudziesty drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 222Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 222Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
podsekretarz stanu Bernard Błaszczyk
 222Sprawozdania Senator Jadwiga Rotnicka
 222Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 222Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 222Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk
 222Dyskusja Otwarcie dyskusji
 222Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 222Dyskusja Senator Krzysztof Majkowski
 222Dyskusja Senator Jadwiga Rotnicka
 222Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 222Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 222Dyskusja Senator Krzysztof Majkowski
 222Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 222Dyskusja Do kont. pkt. 22 Zamknięcie dyskusji
 223  Punkt dwudziesty trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt
 223Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Lucjan Cichosz
 223Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 223Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 223Dyskusja Otwarcie dyskusji
 223Dyskusja Do kont. pkt. 23 Zamknięcie dyskusji
 224  Punkt dwudziesty czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych
 224Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Władysław Ortyl
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 224Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych Dariusz Piasta
 224Dyskusja Otwarcie dyskusji
 224Dyskusja Do kont. pkt. 24 Zamknięcie dyskusji
 225  Punkt dwudziesty piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006"
 225Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Piotr Głowski
 225Dyskusja Otwarcie dyskusji
 225Dyskusja Do kont. pkt. 25 Zamknięcie dyskusji
 226  Punkt dwudziesty szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 226Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Antoni Motyczka
 226Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji
wiceprezes Jacek Krawczyk
 226Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 226Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji Jacek Krawczyk
 226Dyskusja Otwarcie dyskusji
 226Dyskusja Do kont. pkt. 26 Zamknięcie dyskusji
 227  Punkty dwudziesty siódmy, dwudziesty ósmy i dwudziesty dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 227Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 227Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 227Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 227Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 227Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 227Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 227Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 227Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 227Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 227Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 227Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 227Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 227Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 227Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 227Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 227Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 227Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 227Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 227Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 227Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 227Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 227Dyskusja Otwarcie łącznej dyskusji
 227Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 29 Do kont. pkt. 28 Do kont. pkt. 27 Zamknięcie łącznej dyskusji
 230  Punkt trzydziesty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 230Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Zając
 230Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
sekretarz stanu Czesław Piątas
 230Dyskusja Otwarcie dyskusji
 230Dyskusja Do kont. pkt. 30 Zamknięcie dyskusji
 231Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Punkt trzydziesty pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 231Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Ryszard Knosala
 231Dyskusja Otwarcie dyskusji
 231Dyskusja Do kont. pkt. 31 Zamknięcie dyskusji
 232  Punkt trzydziesty drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r.
 232Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Leon Kieres
 232  Senator Krzysztof Piesiewicz
 232Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Andrzej Misiołek
 232Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 232Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Piotr Kaleta
 232Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 232Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 232Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 232Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 232Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 232Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 232Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 232Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 232Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 232Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 232Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 232Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Rędziniak
 232Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 232Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Rędziniak
 232Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 232Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Rędziniak
 232Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 232Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Rędziniak
 232Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 232Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Rędziniak
 232Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 232Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Rędziniak
 232Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 232Oświadczenia senatorskie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Rędziniak
 232Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 232Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
 232Dyskusja Otwarcie dyskusji
 232Dyskusja Do kont. pkt. 32 Zamknięcie dyskusji
 233  Punkt trzydziesty trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Marokańskim o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r.
 233Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 233Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Marek Rocki
 233Dyskusja Otwarcie dyskusji
 233Dyskusja Do kont. pkt. 33 Zamknięcie dyskusji
 234  Punkt trzydziesty czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawki do Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, przyjętej na drugim spotkaniu Stron Konwencji w Ałmaty w dniach 25-27 maja 2005 r.
 234Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 234Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 234Sprawozdania Senator Ryszard Bender
 234Sprawozdania Senator sprawozdawca Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 234Dyskusja Otwarcie dyskusji
 234Dyskusja Do kont. pkt. 34 Zamknięcie dyskusji
 235  Punkt trzydziesty piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią, podpisanej w Wiedniu dnia 28 czerwca 2006 r.
 235Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Maciej Grubski
 235Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 235Dyskusja Otwarcie dyskusji
 235Dyskusja Do kont. pkt. 35 Zamknięcie dyskusji
 236  Punkt trzydziesty szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r.
 236Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Włodzimierz Cimoszewicz
 236Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 236Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 236Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Włodzimierz Cimoszewicz
 236Dyskusja Otwarcie dyskusji
 236Dyskusja Do kont. pkt. 36 Zamknięcie dyskusji
 237  Punkt trzydziesty siódmy porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały o uczczeniu 90. rocznicy odzyskania niepodległości
 237Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 237Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 237Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 237Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 237Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Grzyb
 237Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 237Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Grzyb
 237Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 237Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 237Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 237  Do kont. pkt. 37 Skierowanie projektu uchwały do Komisji Ustawodawczej
 238  Punkt trzydziesty ósmy porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały o ogłoszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji
 238Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 238Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 238Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 238Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 238Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 238Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 238Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 238Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 238Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 238Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 238Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 238Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 238Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 238Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 238Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 238Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 238Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 238Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Kwiatkowski
 238Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 238Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 238Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 238Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 238Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 238Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 238Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 238Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 238Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 238Dyskusja Otwarcie dyskusji
 238Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 238Dyskusja Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 238Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 238Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 238Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 238Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 238Dyskusja Senator Andrzej Misiołek
 238Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 238Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 238Dyskusja Senator Bogdan Borusewicz
 238Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 238Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 238  Do kont. pkt. 38 Skierowanie projektu uchwały do Komisji Ustawodawczej
 230Dyskusja Do kont. pkt. 30 Do kont. pkt. 30 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygiw dyskusji nad punktem trzydziestym porządku obrad
 234Dyskusja Do kont. pkt. 34 Do kont. pkt. 34 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygiw dyskusji nad punktem trzydziestym czwartym porządku obrad
 237Dyskusja Do kont. pkt. 37 Do kont. pkt. 37 Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem trzydziestym siódmym porządku obrad
 238Dyskusja Do kont. pkt. 38 Do kont. pkt. 38 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem trzydziestym ósmym porządku obrad
 3   Senator Jan Rulewski
 337  Do kont. pkt. 37 Punkt trzydziesty siódmy porządku obrad (cd.)
 337Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 337Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Wiatr
 337Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 337Dyskusja Otwarcie dyskusji
 337Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 337Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 2
 337Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w 90. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę
Głosowanie nr: 3
 338  Do kont. pkt. 38 Punkt trzydziesty ósmy porządku obrad (cd.)
 338Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 338Dyskusja Otwarcie dyskusji
 338Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 338Dyskusja Senator Jan Rulewski
 338Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 338Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 4
 338Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały o ogłoszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji
Głosowanie nr: 5
 3 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 3 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 3 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Jan Dobrzyński
 3 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 3 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o emeryturach kapitałowych
Głosowanie nr: 13
 3 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 3 2Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 3 2Sprawozdania Senator Wojciech Skurkiewicz
 3 2Sprawozdania Senator Wojciech Skurkiewicz
 3 2Sprawozdania Senator Jan Rulewski
 3 2Głosowanie Głosowanie
 3 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 14
 3 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 3 3Głosowanie Głosowanie
 3 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Głosowanie nr: 15
 3 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 3 4Głosowanie Głosowanie
 3 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Głosowanie nr: 16
 3 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 3 5Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 3 5Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Stanisław Piotrowicz
 3 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 17, 18, 19, 20, 21, 22
 3 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
Głosowanie nr: 23
 3 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 3 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 24
 3 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
Głosowanie nr: 25
 3 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy  porządku obrad (cd.)
 3 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 3 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 26, 27
 3 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Głosowanie nr: 28
 3 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 3 8Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 3 8Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Janina Fetlińska
 3 8Głosowanie Głosowanie
 3 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy
Głosowanie nr: 29
 3 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 3 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 3 9Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Władysław Ortyl
 3 9Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
 3 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o służbie cywilnej
Głosowanie nr: 53
 310  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 310Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 310Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Stanisław Jurcewicz
 310Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Władysław Dajczak
 310Sprawozdania Senator Tadeusz Gruszka
 310Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
 310Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 10 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o pracownikach samorządowych
Głosowanie nr: 69
 311  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 311Głosowanie Głosowanie
 311Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Głosowanie nr: 70
 312  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 312Głosowanie Głosowanie
 312Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Głosowanie nr: 71
 313  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 313Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 72
 313Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania
Głosowanie nr: 73
 314  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 314Głosowanie Głosowanie
 314Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Głosowanie nr: 74
 315  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 315Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 315Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Tadeusz Gruszka
 315Sprawozdania Senator Krzysztof Majkowski
 315Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
 315Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
Głosowanie nr: 82
 316  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 316Głosowanie Głosowanie
 316Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
Głosowanie nr: 83
 317  Do kont. pkt. 17 Punkt siedemnasty porządku obrad (cd.)
 317Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 317Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 84
 317  Senator Stanisław Bisztyga
 317  Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Głosowanie nr: 85
 317  Senator Władysław Ortyl
 317  Senator Kazimierz Wiatr
 317  Senator Kazimierz Wiatr
 317  Senator Kazimierz Wiatr
 317  Senator Stanisław Bisztyga
 317  Senator Wojciech Skurkiewicz
 317Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Głosowanie nr: 86
 318  Do kont. pkt. 18 Punkt osiemnasty porządku obrad (cd.)
 318Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
 318Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości
Głosowanie nr: 98
 319  Do kont. pkt. 19 Punkt dziewiętnasty porządku obrad (cd.)
 319Głosowanie Głosowanie
 319Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
Głosowanie nr: 99
 320  Do kont. pkt. 20 Punkt dwudziesty porządku obrad (cd.)
 320Głosowanie Do kont. pkt. 20 Głosowanie
 310Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 10 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
Głosowanie nr: 100
 321  Do kont. pkt. 21 Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad (cd.)
 321Głosowanie Głosowanie
 321Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska
Głosowanie nr: 101
 322  Do kont. pkt. 22 Punkt dwudziesty drugi porządku obrad (cd.)
 322Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 322Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
 322Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 112
 323  Do kont. pkt. 23 Punkt dwudziesty trzeci porządku obrad (cd.)
 323Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 113, 114, 115, 116, 117, 118
 323Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt
Głosowanie nr: 119
 324  Do kont. pkt. 24 Punkt dwudziesty czwarty porządku obrad (cd.)
 324Głosowanie Głosowanie
 324Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych
Głosowanie nr: 120
 325  Do kont. pkt. 25 Punkt dwudziesty piąty porządku obrad (cd.)
 325Głosowanie Głosowanie
 325Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006"
Głosowanie nr: 121
 326  Do kont. pkt. 26 Punkt dwudziesty szósty porządku obrad (cd.)
 326Głosowanie Głosowanie
 326Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Głosowanie nr: 122
 327  Do kont. pkt. 27 Punkt dwudziesty siódmy porządku obrad (cd.)
 327Głosowanie Głosowanie
 327Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Głosowanie nr: 123
 328  Do kont. pkt. 28 Punkt dwudziesty ósmy porządku obrad (cd.)
 328Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 124
 328Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Głosowanie nr: 125
 329  Do kont. pkt. 29 Punkt dwudziesty dziewiąty porządku obrad (cd.)
 329Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 329Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Piotr Andrzejewski
 329Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 126
 329Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Głosowanie nr: 127
 330  Do kont. pkt. 30 Do kont. pkt. 30 Punkt trzydziesty porządku obrad (cd.)
 320Głosowanie Do kont. pkt. 20 Głosowanie
 330Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 30 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Głosowanie nr: 128
 331  Do kont. pkt. 31 Punkt trzydziesty pierwszy porządku obrad (cd.)
 331Głosowanie Głosowanie
 331Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Głosowanie nr: 129
 332  Do kont. pkt. 32 Punkt trzydziesty drugi porządku obrad (cd.)
 332Głosowanie Głosowanie
 332Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r.
Głosowanie nr: 130
 333  Do kont. pkt. 33 Punkt trzydziesty trzeci porządku obrad (cd.)
 333Głosowanie Głosowanie
 333Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Marokańskim o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r.
Głosowanie nr: 131
 334  Do kont. pkt. 34 Punkt trzydziesty czwarty porządku obrad (cd.)
 334Głosowanie Głosowanie
 334Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawki do Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, przyjętej na drugim spotkaniu Stron Konwencji w Ałmaty w dniach 25-27 maja 2005 r.
Głosowanie nr: 132
 335  Do kont. pkt. 35 Punkt trzydziesty piąty porządku obrad (cd.)
 335Głosowanie Głosowanie
 335Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią, podpisanej w Wiedniu dnia 28 czerwca 2006 r.
Głosowanie nr: 133
 336  Do kont. pkt. 36 Punkt trzydziesty szósty porządku obrad (cd.)
 336Głosowanie Głosowanie
 336Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r.
Głosowanie nr: 134
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Ryszard Bender
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Eryk Smulewicz
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Cichoń
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Cichoń
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Tadeusz Gruszka
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Henryk Woźniak
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Janina Fetlińska
 3   Zamknięcie posiedzenia

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.