Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  22. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad dwudziestego drugiego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o emeryturach pomostowych
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca mniejszości Krzysztof Majkowski
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca mniejszości Piotr Kaleta
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca mniejszości Jan Rulewski
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca mniejszości Stanisław Kogut
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Roman Ludwiczuk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Roman Ludwiczuk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Majkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tomasz Misiak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Majkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Roman Ludwiczuk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 1 1Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 1Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 1 1Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 1 1Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Dyskusja Senator Krzysztof Majkowski
 1 1Dyskusja Senator Łukasz Abgarowicz
 1 1Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 1Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 1Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 1Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 1 1Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 1 1Dyskusja Senator Krzysztof Majkowski
 1 1Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Kazimierz Jaworski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Marek Bucior
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Sławomir Sadowski
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Małgorzata Adamczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Kowalski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Sławomir Sadowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Małgorzata Adamczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Sławomir Sadowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Małgorzata Adamczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
sekretarz stanu Jarosław Duda
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Małgorzata Adamczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Małgorzata Adamczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Sławomir Sadowski
 1 3Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 3Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 1 3Dyskusja Senator Sławomir Sadowski
 1 3Dyskusja Senator Piotr Wach
 1 3Dyskusja Senator Małgorzata Adamczak
 1 3Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 3Dyskusja Senator Stanisław Gogacz
 1 3Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Zbigniew Pawłowicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Pawłowicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Pawłowicz
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie głównego inspektora sanitarnego
główny inspektor Andrzej Wojtyła
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 4Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 4Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 4Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Bergier
 1 4Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 4Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 4Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 4Zapytania i odpowiedzi Konsultant Krajowy w Dziedzinie Epidemiologii Andrzej Zieliński
 1 4Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Norbert Krajczy
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Grzegorz Banaś
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Czelej
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Czelej
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Czelej
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 5Dyskusja Senator Grzegorz Czelej
 1 5Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 5Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 5 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Jana Dobrzyńskiego w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Sławomira Kowalskiego w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 2 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Leon Kieres
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 2 6Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Rędziniak
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Rędziniak
 2 6Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Rędziniak
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 2 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Rędziniak
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Rędziniak
 2 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 6Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 2 6Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 2 6Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 2 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 6 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Łukasz Rędziniak
 2 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 2 7Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 2 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 2 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 2 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 2 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 2 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 2 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 210  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 210Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 210Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 210Dyskusja Otwarcie dyskusji
 210Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 210Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 210Dyskusja Senator Bohdan Paszkowski
 210Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 210Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 10 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 211Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 211Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
 212Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Leon Kieres
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 212Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Łukasz Rędziniak
 212Dyskusja Otwarcie dyskusji
 212Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 212Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
 213Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 213Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Jacek Czaja
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacek Czaja
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacek Czaja
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacek Czaja
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacek Czaja
 213Dyskusja Otwarcie dyskusji
 213Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 213Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 213Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 213Dyskusja Senator Wiesław Dobkowski
 213Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 213Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 13 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Jacek Czaja
 214  Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 214Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 214Dyskusja Otwarcie dyskusji
 214Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 215  Punkt piętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 215Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Tadeusz Gruszka
 215Dyskusja Otwarcie dyskusji
 215Dyskusja Do kont. pkt. 15 Zamknięcie dyskusji
 216  Punkt szesnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 216Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 216Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 216Dyskusja Otwarcie dyskusji
 216Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 216Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 216Dyskusja Do kont. pkt. 16 Zamknięcie dyskusji
 217  Punkt siedemnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 217Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Piesiewicz
 217Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Piesiewicz
 217Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Zientarski
 217Dyskusja Otwarcie dyskusji
 217Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 217Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 217Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 217Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 217Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 217Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 217Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 217Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 217Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 217Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 217Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 217Dyskusja Marszałek Bogdan Borusewicz
 217Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 217Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 217Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 217Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 217Dyskusja Senator Norbert Krajczy
 217Dyskusja Senator Jan Dobrzyński
 217Dyskusja Senator Ryszard Bender
 217Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 217  Wniosek formalny o powtórne skierowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Ustawodawczej w celu przygotowania dodatkowego sprawozdania na bieżące posiedzenie Senatu
senator Piotr Zientarski
 217  Do kont. pkt. 17 Przyjęcie wniosku formalnego
 218  Punkt osiemnasty porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o obywatelstwie polskim
 218Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
senator sprawozdawca Andrzej Person
 218Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Bronisław Korfanty
 218Sprawozdania Senator Piotr Andrzejewski
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 218Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 218Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
 218Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o obywatelstwie polskim
Głosowanie nr: 16
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Wiesław Dobkowski
 2 1Sprawozdania Senator Jan Rulewski
 2 1Sprawozdania Senator Stanisław Kogut
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 17
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o emeryturach pomostowych
Głosowanie nr: 18
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Kazimierz Jaworski
 2 2Głosowanie Głosowanie
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 19
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Sławomir Sadowski
 2 3Sprawozdania Senator Sławomir Sadowski
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 20, 21, 22, 23
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Głosowanie nr: 24
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Zbigniew Pawłowicz
 2 4Sprawozdania Senator Norbert Krajczy
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
Głosowanie nr: 33
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 34, 35, 36, 37, 38
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Głosowanie nr: 39
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 40, 41
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 42
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowanie
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe
Głosowanie nr: 43
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Głosowanie Głosowanie
 2 8Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 8 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny
Głosowanie nr: 44
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych
Głosowanie nr: 45
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 210Sprawozdania Senator Piotr Kaleta
 210Głosowanie Głosowanie
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 46
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Głosowanie Głosowanie
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Głosowanie nr: 47
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Głosowanie Głosowanie
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Głosowanie nr: 48
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 213Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
Głosowanie nr: 79
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 80
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Głosowanie nr: 81
 215  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 215Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 82, 83
 215Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 15 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Głosowanie nr: 84
 216  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 216Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 85
 216Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 16 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Głosowanie nr: 86
 217  Do kont. pkt. 17 Punkt siedemnasty porządku obrad (cd.)
 217  Przystąpienie do trzeciego czytania uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 217Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 217Sprawozdania Senator Tadeusz Gruszka
 217Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 87, 88, 89, 90
 217Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Głosowanie nr: 91
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Ryszard Bender
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Wach
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Eryk Smulewicz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Marek Konopka
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Henryk Woźniak
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 8Złożone do protokołu Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 215Złożone do protokołu Do kont. pkt. 15 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem piętnastym porządku obrad
 216Złożone do protokołu Do kont. pkt. 16 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem szesnastym porządku obrad

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.