Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  23. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego
senator Kazimierz Kleina
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Karczewski
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
sekretarz stanu Jakub Szulc
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Pawłowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 1Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 1Dyskusja Senator Norbert Krajczy
 1 1Dyskusja Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 1Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Dyskusja Senator Norbert Krajczy
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 1 Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
sekretarz stanu Jakub Szulc
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o podatku akcyzowym
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 1 2Sprawozdania Senator Tomasz Misiak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Jacek Kapica
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Ziółkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Łukasz Abgarowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Witold Idczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Witold Idczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Czelej
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 1 2Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 1 2Dyskusja Senator Grzegorz Czelej
 1 2Dyskusja Senator Krzysztof Majkowski
 1 2Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Marek Konopka
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca mniejszości Władysław Dajczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Konopka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 1 3Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 1 3Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 1 3Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 1 3Dyskusja Senator Stanisław Bisztyga
 1 3Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 1 3Dyskusja Senator Wiesław Dobkowski
 1 3Dyskusja Senator Krzysztof Majkowski
 1 3Dyskusja Senator Krzysztof Kwiatkowski
 1 3Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 1 3Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 3Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 1 3Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Sławomir Kowalski
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Sławomir Sadowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Sławomir Sadowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Sławomir Kowalski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Sławomir Sadowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 1 4Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 1 4Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Dyskusja Senator Barbara Borys-Damięcka
 1 4Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 1 4Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 4Dyskusja Senator Sławomir Sadowski
 1 4Dyskusja Senator Marek Konopka
 1 4Dyskusja Senator Andrzej Misiołek
 1 4Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 1 4Dyskusja Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 4Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 4 Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
sekretarz stanu Krystyna Szumilas
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Krzysztof Majkowski
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
podsekretarz stanu Zdzisław Gawlik
 1 5Sprawozdania Senator Krzysztof Majkowski
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Marek Bucior
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 1 6Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 6Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 6Dyskusja Senator Jan Dobrzyński
 1 6Dyskusja Senator Łukasz Abgarowicz
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy
podsekretarz stanu Marek Bucior
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 7Dyskusja Senator Norbert Krajczy
 1 7Dyskusja Senator Witold Idczak
 1 7Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Zientarski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Bohdan Paszkowski
 1 8Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 8Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 8Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 8 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Piotr Głowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Głowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Głowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 9  Senator Ryszard Bender
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego (1858-1941), wielkiego Polaka i Pasterza Kościoła Katolickiego
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Grażyna Sztark
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Senator Ryszard Bender
 110Dyskusja Senator Eryk Smulewicz
 110Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 110Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 110Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 110  Do kont. pkt. 10 Senator Kazimierz Wiatr
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 70. rocznicę śmierci Arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Leon Kieres
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Senator Łukasz Abgarowicz
 111Dyskusja Senator Ryszard Bender
 111Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 110Złożone do protokołu Do kont. pkt. 10 Do kont. pkt. 10 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dziesiątym porządku obrad
 111Złożone do protokołu Do kont. pkt. 11 Do kont. pkt. 11 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem jedenastym porządku obrad
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Stanisław Karczewski
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1, 2
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Władysław Ortyl
 2 3Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 3
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Sławomir Kowalski
 2 4Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 4
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o podatku akcyzowym
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Krzysztof Majkowski
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Władysław Ortyl
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 21, 22, 23, 24, 25
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Grzegorz Banaś
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 2 7Sprawozdania Senator Jan Rulewski
 2 7Sprawozdania Senator Jan Rulewski
 2 7Sprawozdania Senator Stanisław Kogut
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski&
9;
 2 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 52, 53, 54, 55, 56
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 57, 58
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 59, 60
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego (1858-1941), wielkiego Polaka i Pasterza Kościoła katolickiego
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 61
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w 70. rocznicę śmierci Arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza
 2   Senator Piotr Kaleta
 2   Duszpasterz Ormian w Polsce Południowej Tadeusz Isakowicz-Zaleski
 2   Senator Krzysztof Majkowski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Ryszard Bender
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Eryk Smulewicz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Cichoń
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Henryk Woźniak
 2 Porzadek obrad Zamknięcie posiedzenia

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.