Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  24. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2, 3, 4
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Uczczenie pamięci górników poległych w Kopalni Węgla Kamiennego "Wujek" w dniu 16 grudnia 1981 r.
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o zmianę kolejności rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego
senator Stanisław Zając
 1 Porzadek obrad Senator Marek Rocki
 1 Porzadek obrad Senator Stanisław Zając
 1   Wniosek formalny o ogłoszenie przerwy
senator Marek Rocki
 1   Przyjęcie wniosku formalnego o ogłoszenie przerwy
 1 Porzadek obrad Senator Marek Rocki
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o zmianę kolejności rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Czesława Ostrowska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesława Ostrowska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesława Ostrowska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesława Ostrowska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesława Ostrowska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesława Ostrowska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesława Ostrowska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesława Ostrowska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesława Ostrowska
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 1 3Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 3Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 3Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 3Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 3Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 3 Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Czesława Ostrowska
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
sekretarz stanu Jarosław Duda
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 4Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Henryk Górski
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Adam Fronczak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Waldemar Kraska
 1 6Dyskusja Senator Norbert Krajczy
 1 6Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 6Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 6 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Adam Fronczak
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Łukasz Abgarowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Zaremba
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
podsekretarz stanu Zdzisław Gawlik
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Grzyb
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Grzyb
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Krzysztof Zaremba
 1 2Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 2Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 2Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 1 2Dyskusja Senator Jan Dobrzyński
 1 2Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 1 2Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 2Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 1 2Dyskusja Senator Krzysztof Zaremba
 1 2Dyskusja Senator Krzysztof Majkowski
 1 2Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 1 2Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 1 2Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 1 2Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 1 2Dyskusja Senator Krzysztof Majkowski
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
sekretarz stanu Adam Szejnfeld
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Witold Idczak
 1 8Dyskusja Senator Marek Trzciński
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld
 1 9Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 1 9Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 1 9Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 1 9Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 9Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 9Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 1 9Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 9Dyskusja Przemówienie senatora Stanisława Karczewskiegow dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora Sławomira Kowalskiego w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 2   Senator Krzysztof Zaremba
 2   Uczczenie pamięci ofiar Grudnia 1970 r.
 2   Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 2   Uczczenie pamięci ofiar Grudnia 1970 r.
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator Henryk Woźniak
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Grzegorz Banaś
 2 2Sprawozdania Senator Henryk Woźniak
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
 2 2  Senator Leon Kieres
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
 2 2  Senator Leon Kieres
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 73, 74
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Tadeusz Gruszka
 2 3  Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 2 3Sprawozdania Senator Jan Rulewski
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87
 2 3Sprawozdania Senator Jan Rulewski
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 88, 89, 90, 91
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 4Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 92
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 93
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 94
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 95
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 2 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 2 9Sprawozdania Senator Tadeusz Gruszka
 2 9Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
 2 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2009
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina&
9;
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Zientarski
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Zientarski
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Eryk Smulewicz
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Kwiatkowski
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie ministra finansów
minister Jan Vincent-Rostowski
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 2 1Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Kwiatkowski
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 2 1Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Augustyn Kubik
 2 1Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Eryk Smulewicz
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Wyrowiński
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 2 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Augustyn Kubik
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Mariola Dwornikowska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 2 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Mariola Dwornikowska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Kwiatkowski
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 2 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 1Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 2 1Dyskusja Senator Stanisław Zając
 2 1Dyskusja Senator Stanisław Zając
 2 1Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 2 1Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 2 1Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 2 1Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 2 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 2 1Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 2 1Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 2 1Dyskusja Senator Bronisław Korfanty
 2 1Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 2 1Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 2 1Dyskusja Senator Przemysław Błaszczyk
 2 1Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 2 1Dyskusja Senator Jan Dobrzyński
 2 1Dyskusja Senator Krzysztof Majkowski
 2 1Dyskusja Senator Krzysztof Majkowski
 2 1Dyskusja Senator Krzysztof Majkowski
 2 1Dyskusja Senator Jan Rulewski
 2 1Dyskusja Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 2 1Dyskusja Senator Maciej Klima
 2 1Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 2 1Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 2 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 2 1Dyskusja Senator Eryk Smulewicz
 2 1Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 2 1Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 2 1Dyskusja Senator Tadeusz Skorupa
 2 1Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 2 1Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 2 1Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 2 1Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 2 1Dyskusja Senator Stanisław Gogacz
 2 1Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 2 1Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 2 1Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 2 1Dyskusja Senator Wiesław Dobkowski
 2 1Dyskusja Senator Stanisław Iwan
 2 1Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 2 1Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 2 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 2 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
sekretarz stanu Elżbieta Suchocka-Roguska
 2 1Dyskusja Przemówienie senatora Ryszarda Góreckiegow dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 2 1Dyskusja Przemówienie senator Małgorzaty Adamczakw dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 2 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 310  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi
 310Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 310Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 310Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 310Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 310Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 310Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 310Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 310Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Andrzej Panasiuk
 310Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 310Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Panasiuk
 310Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 310Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Panasiuk
 310Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 310Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Panasiuk
 310Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 310Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Panasiuk
 310Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 310Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Panasiuk
 310Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 310Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Panasiuk
 310Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 310Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Panasiuk
 310Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 310Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Panasiuk
 310Dyskusja Otwarcie dyskusji
 310Dyskusja Senator Leon Kieres
 310Dyskusja Senator Witold Idczak
 310Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 310Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 310Dyskusja Senator Leon Kieres
 310Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 311  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 311Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 311Dyskusja Otwarcie dyskusji
 311Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 313  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
 313Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 313Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński&
9;
 313Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Łukasz Rędziniak
 313Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 313Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Rędziniak
 313Dyskusja Otwarcie dyskusji
 313Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 313Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 314  Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 314  Senator Zbigniew Cichoń
 314Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 314  Senator Zbigniew Cichoń
 314Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 314Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 314Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 314Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 314Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 314Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 314Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 314Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 314Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 314Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 314Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 314Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 314Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 314Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 314Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 314Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 314Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 314Dyskusja Otwarcie dyskusji
 314Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 314Dyskusja Senator Krzysztof Kwiatkowski
 314Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 314Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 314Dyskusja Senator Krzysztof Kwiatkowski
 314Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 314Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 14 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 3 Porzadek obrad Senator Piotr Andrzejewski
 312  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 312Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 312Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 312Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 312Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 312Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Łukasz Rędziniak
 312Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 312Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Rędziniak
 312Dyskusja Otwarcie dyskusji
 312Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 315  Punkt piętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 315Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 315Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
podsekretarz stanu Zenon Kosiniak-Kamysz
 315Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 315Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Zenon Kosiniak-Kamysz
 315Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 315Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Zenon Kosiniak-Kamysz
 315Dyskusja Otwarcie dyskusji
 315Dyskusja Senator Maciej Grubski
 315Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 315Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 315Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 15 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
podsekretarz stanu Zenon Kosiniak-Kamysz
 316  Punkt szesnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw
 316Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 316Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 316Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 316Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Krystyna Bochenek
 316Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 316Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 316Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 316Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 316Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 316Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 316Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 316Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Grzyb
 316Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 316Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Antoni Podolski
 316Dyskusja Otwarcie dyskusji
 316Dyskusja Senator Zbigniew Meres
 316Dyskusja Do kont. pkt. 16 Zamknięcie dyskusji
 317  Punkt siedemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o organizacji rynku rybnego
 317Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 317Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 317Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 317Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
sekretarz stanu Kazimierz Plocke
 317Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 317Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 317Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 317Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 317Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Głowski
 317Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 317Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 317Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 317Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 317Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 317Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 317Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 317Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 317Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 317Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 317Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 317Dyskusja Otwarcie dyskusji
 317Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 317Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 317Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 317Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 17 Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
sekretarz stanu Kazimierz Plocke
 318  Punkt osiemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw
 318Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 318Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 318Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 318Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 318Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 318Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Adam Fronczak
 318Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 318Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak
 318Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 318Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak
 318Dyskusja Otwarcie dyskusji
 318Dyskusja Do kont. pkt. 18 Zamknęcie dyskusji
 315Dyskusja Do kont. pkt. 15 Do kont. pkt. 15 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem piętnastym porządku obrad
 318Dyskusja Do kont. pkt. 18 Do kont. pkt. 18 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem osiemnastym porządku obrad
 419  Punkt dziewiętnasty porządku obrad: debata nad programem działalności legislacyjnej i prac Komisji Europejskiej na 2009 r. - "Działajmy już teraz na rzecz lepszej Europy"
 419Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Komisarz Komisji Europejskiej do spraw Polityki Regionalnej Danuta Huebner
 419Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 419Zapytania i odpowiedzi Komisarz Komisji Europejskiej do spraw Polityki Regionalnej Danuta Huebner
 419Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 419Zapytania i odpowiedzi Komisarz Komisji Europejskiej do spraw Polityki Regionalnej Danuta Huebner
 419Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 419Zapytania i odpowiedzi Komisarz Komisji Europejskiej do spraw Polityki Regionalnej Danuta Huebner
 419Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 419Zapytania i odpowiedzi Komisarz Komisji Europejskiej do spraw Polityki Regionalnej Danuta Huebner
 419Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Ziółkowski
 419Zapytania i odpowiedzi Komisarz Komisji Europejskiej do spraw Polityki Regionalnej Danuta Huebner
 419Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 419Zapytania i odpowiedzi Komisarz Komisji Europejskiej do spraw Polityki Regionalnej Danuta Huebner
 419Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 419Zapytania i odpowiedzi Komisarz Komisji Europejskiej do spraw Polityki Regionalnej Danuta Huebner
 419Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 419Zapytania i odpowiedzi Komisarz Komisji Europejskiej do spraw Polityki Regionalnej Danuta Huebner
 419Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 419Zapytania i odpowiedzi Komisarz Komisji Europejskiej do spraw Polityki Regionalnej Danuta Huebner
 419Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 419Zapytania i odpowiedzi Komisarz Komisji Europejskiej do spraw Polityki Regionalnej Danuta Huebner
 419Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 419Zapytania i odpowiedzi Komisarz Komisji Europejskiej do spraw Polityki Regionalnej Danuta Huebner
 419Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Zaremba
 419Zapytania i odpowiedzi Komisarz Komisji Europejskiej do spraw Polityki Regionalnej Danuta Huebner
 419Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 419Zapytania i odpowiedzi Komisarz Komisji Europejskiej do spraw Polityki Regionalnej Danuta Huebner
 419Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 419Zapytania i odpowiedzi Komisarz Komisji Europejskiej do spraw Polityki Regionalnej Danuta Huebner
 419Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 419Zapytania i odpowiedzi Komisarz Komisji Europejskiej do spraw Polityki Regionalnej Danuta Huebner
 419Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 419Zapytania i odpowiedzi Komisarz Komisji Europejskiej do spraw Polityki Regionalnej Danuta Huebner
 419Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 419Zapytania i odpowiedzi Komisarz Komisji Europejskiej do spraw Polityki Regionalnej Danuta Huebner
 419Zapytania i odpowiedzi Komisarz Komisji Europejskiej do spraw Polityki Regionalnej Danuta Huebner
 419Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej
podsekretarz stanu Piotr Serafin
 419Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 419Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Piotr Serafin
 419Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej
senator Edmund Wittbrodt
 419Dyskusja Otwarcie dyskusji
 419Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 419Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 419Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 420  Punkt dwudziesty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 90. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego 1918-1919
 420Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator Krzysztof Kwiatkowski
 420  Skierowanie projektu uchwały do Komisji Ustawodawczej
 420Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski
 420  Senator Marek Ziółkowski
 420Dyskusja Otwarcie dyskusji
 420Dyskusja Do kont. pkt. 20 Zamknięcie dyskusji
 421  Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
 421Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 421Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 421Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 421Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 421Dyskusja Otwarcie dyskusji
 421Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 421Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 421Dyskusja Senator Marek Rocki
 421Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 421Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 421Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 421Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 421Dyskusja Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 421Dyskusja Do kont. pkt. 21 Zamknięcie dyskusji
 4 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 4 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 4 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Grzegorz Banaś
 4 1Sprawozdania Senator Piotr Kaleta
 4 1Sprawozdania Senator Maciej Klima
 4 1Sprawozdania Senator Bronisław Korfanty
 4 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259
 4 1  Senator Grzegorz Banaś
 4 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368
 4 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy budżetowej na rok 2009
Głosowanie nr: 369
 410  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 410Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 410Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Piotr Kaleta
 410Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390
 410Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Głosowanie nr: 391
 411  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 411Głosowanie Głosowanie
 411Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Głosowanie nr: 392
 412  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 412Głosowanie Głosowanie
 412Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Głosowanie nr: 393
 413  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 413Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402
 413Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 403
 414  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 414Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 414Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 404, 405, 406
 414Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Głosowanie nr: 407
 415  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 415Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 415Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 408, 409, 410, 411, 412, 413
 415Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 414
 416  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 416Głosowanie Głosowanie
 416Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 415
 417  Do kont. pkt. 17 Punkt siedemnasty porządku obrad (cd.)
 417Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 417Głosowanie Głosowanie
 417Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o organizacji rynku rybnego
Głosowanie nr: 416
 418  Do kont. pkt. 18 Punkt osiemnasty porządku obrad (cd.)
 418Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 418Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 417, 418, 419, 420, 421, 422
 418Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 423
 420  Do kont. pkt. 20 Punkt dwudziesty porządku obrad (cd.)
 420Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 424
 420Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 20 Podjęcie uchwały w 90. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego 1918-1919
Głosowanie nr: 425
 421  Do kont. pkt. 21 Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad (cd.)
 421Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 426
 421Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Głosowanie nr: 427
 4 Oświadczenia senatorskie Senator Marek Ziółkowski
 4   Zamknięcie posiedzenia
 420Złożone do protokołu Do kont. pkt. 20 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dwudziestym porządku obrad
 420Złożone do protokołu Przemówienie senatora Andrzeja Szewińskiego w dyskusji nad punktem dwudziestym porządku obrad
 420Złożone do protokołu Przemówienie senator Małgorzaty Adamczak w dyskusji nad punktem dwudziestym porządku obrad

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.