Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  25. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Uczczenie pamięci zmarłej prof. generał brygady Elżbiety Zawackiej
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: zmiany w składach komisji senackich
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 1Głosowanie Głosowanie
 1 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach komisji senackich
Głosowanie nr: 1
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: powołanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Środowiska
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 2Głosowanie Głosowanie
 1 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Środowiska
Głosowanie nr: 2
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
sekretarz stanu Tomasz Siemoniak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 1 5Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 1 5Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 5Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 5Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 5Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 5 Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
sekretarz stanu Tomasz Siemoniak
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
sekretarz stanu Tomasz Siemoniak
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Orgelbrand
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 1 6Zapytania i odpowiedzi Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Orgelbrand
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Orgelbrand
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Grażyna Sztark
 1 6Zapytania i odpowiedzi Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Orgelbrand
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 6Dyskusja Senator Jan Dobrzyński
 1 6Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 1 6Dyskusja Senator Jadwiga Rotnicka
 1 6Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 6Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 1 6Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 1 6Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 6Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 6Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 6 Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
sekretarz stanu Tomasz Siemoniak
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
prezes Janusz Kurtyka
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 7Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 7Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 7Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 7Dyskusja Senator Wiesław Dobkowski
 1 7Dyskusja Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 1 7Dyskusja Senator Stanisław Iwan
 1 7Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 7Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 7Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 7Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 8Dyskusja Senator Rafał Muchacki
 1 8Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 8 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Piotr Styczeń
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Grzegorz Wojciechowski
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Senator Piotr Głowski
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie
 110Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Leon Kieres
 110Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Stanisław Piotrowicz
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 110Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Jacek Czaja
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacek Czaja
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacek Czaja
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 110Dyskusja Senator Grzegorz Czelej
 110Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 110Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 110Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Andrzeja Szewińskiego w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Stanisława Karczewskiego w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 110Złożone do protokołu Do kont. pkt. 10 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dziesiątym porządku obrad
 110Złożone do protokołu Do kont. pkt. 10 Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem dziesiątym porządku obrad
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 211Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 211Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 211Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Zając
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 211Zapytania i odpowiedzi trwają one najwyżej kilka dni. trwają one najwyżej kilka dni.
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Piechniczek
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 211Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 212Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 212Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 212Dyskusja Otwarcie dyskusji
 212Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 212Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 2 3  Punkt trzeci porządku obrad: wybór przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz przewodniczącego Komisji Środowiska
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Wojciech Skurkiewicz
 2 3Głosowanie Do kont. pkt. 3 Tajne głosowanie
 2 Porzadek obrad Wniosek formalny o  uzupełnienie porządku obrad o punkt: zmiany w składach komisji senackich
senator Piotr Zientarski
 2 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 2 3  Do kont. pkt. 3 Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz przewodniczącego Komisji Środowiska
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Głosowanie Głosowanie
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Głosowanie nr: 3
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządku Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Władysław Dajczak
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Głosowanie nr: 11
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Władysław Dajczak
 2 6Sprawozdania Senator Witold Idczak
 2 6Sprawozdania Senator Stanisław Kogut
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie
Głosowanie nr: 32
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Jan Rulewski
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
Głosowanie nr: 40
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Tadeusz Gruszka
 2 8Sprawozdania Senator Rafał Muchacki
 2 8Sprawozdania Senator Witold Idczak
 2 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 41, 42, 43
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłacanych premii gwarancyjnych
Głosowanie nr: 44
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 45
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Leon Kieres
 210Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie
Głosowanie nr: 65
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Głosowanie Głosowanie
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy
Głosowanie nr: 66
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Głosowanie Głosowanie
 212Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 12 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
Głosowanie nr: 67
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: zmiany w składach komisji senackich
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 213Głosowanie Głosowanie
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach komisji senackich
Głosowanie nr: 68
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Tadeusz Gruszka
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Ryszard Bender
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Jan Wyrowiński
 2   Zamknięcie posiedzenia
 212Złożone do protokołu Do kont. pkt. 12 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dwunastym porządku obrad

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.