Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  26. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Uczczenie pamięci senator I kadencji Anny Radziwiłł
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Senator Stanisław Zając
 1 Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 1
 1   Senator Ryszard Bender
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad dwudziestego szóstego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Witold Idczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Katarzyna Zajdel-Kurowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Wyrowiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie zastępcy prezesa Narodowego Banku Polskiego
zastępca prezesa Witold Koziński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Wyrowiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego Witold Koziński
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Dyskusja Senator Andrzej Misiołek
 1 1Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 1 1Dyskusja Senator Henryk Woźniak
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 2Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 2 Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 1 Do kont. pkt. 1 Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Katarzyna Zajdel-Kurowska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 2 Senator Władysław Dajczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 3Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Krystyna Bochenek
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 3Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Krystyna Bochenek
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Czelej
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 1 3Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 3Dyskusja Senator Henryk Woźniak
 1 3Dyskusja Senator Grzegorz Czelej
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Władysław Dajczak
 1 4Dyskusja Otwarcie duskusji
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Antoni Motyczka
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Piotr Styczeń
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 1 5Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Kowalski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie minister edukacji narodowej
minister Katarzyna Hall
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 6Zapytania i odpowiedzi Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Kowalski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 6Zapytania i odpowiedzi Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall
 1 6Zapytania i odpowiedzi Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Piechniczek
 1 6Zapytania i odpowiedzi Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 6Zapytania i odpowiedzi Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 6Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 6Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 1 6Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 1 6Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 1 6Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 6Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 1 6Dyskusja Senator Wiesław Dobkowski
 1 6Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 6Dyskusja Senator Piotr Wach
 1 6Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 1 6Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 1 6Dyskusja Senator Bogdan Borusewicz
 1 6Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 6 Wystąpienie minister edukacji narodowej
minister Katarzyna Hall
 1   Senator Władysław Ortyl
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Grzegorza Wojciechowskiego w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Marka Konopki w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 2 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 2 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu Joanna Strzelec-Łobodzińska
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 2 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Massalski
 2 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 2 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska
 2 7Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 2 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska
 2 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 7Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 2 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 2 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Grzyb
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Grzyb
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 2 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
prezes Jolanta Orlińska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 2 8Zapytania i odpowiedzi Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Jolanta Orlińska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 2 8Zapytania i odpowiedzi Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Jolanta Orlińska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Grzyb
 2 8Zapytania i odpowiedzi Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Jolanta Orlińska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Jolanta Orlińska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 2 8Zapytania i odpowiedzi Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Jolanta Orlińska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Jolanta Orlińska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 2 8Zapytania i odpowiedzi Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Jolanta Orlińska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 2 8Zapytania i odpowiedzi Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Jolanta Orlińska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Jolanta Orlińska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Jolanta Orlińska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 2 8Zapytania i odpowiedzi Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Jolanta Orlińska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Jolanta Orlińska
 2 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 8Dyskusja Senator Henryk Górski
 2 8Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 2 8Dyskusja Senator Leon Kieres
 2 8Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 2 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 2 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Sławomir Sadowski
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Sławomir Sadowski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Leszkiewicz
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Leszkiewicz
 2 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
podsekretarz stanu Adam Leszkiewicz
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Leszkiewicz
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Leszkiewicz
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Leszkiewicz
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Massalski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Leszkiewicz
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Leszkiewicz
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Leszkiewicz
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Leszkiewicz
 2 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 9Dyskusja Senator Stanisław Iwan
 2 9Dyskusja Senator Ryszard Bender
 2 9Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 2 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 9 Wystąpienie podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
podsekretarz stanu Adam Leszkiewicz
 210  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 210Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Witold Drożdż
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Witold Drożdż
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Witold Drożdż
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Witold Drożdż
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Witold Idczak
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Witold Idczak
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Witold Drożdż
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Witold Drożdż
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Witold Drożdż
 210Dyskusja Otwarcie dyskusji
 210Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych EUMETSAT, sporządzonej w Genewie 24 maja 1983 r.
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Janusz Rachoń
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Stanisław Gorczyca
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Rachoń
 211Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
podsekretarz stanu Henryk Jezierski
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Henryk Jezierski
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
 212Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Piotr Głowski
 212Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
sekretarz stanu Kazimierz Plocke
 212Dyskusja Otwarcie dyskusji
 212Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłocznego podjęcia działań w obronie prześladowanych chrześcijan w Indiach
 213Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 213Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Witold Idczak
 213Dyskusja Otwarcie dyskusji
 213Dyskusja Senator Piotr Wach
 213Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 213Dyskusja Senator Stanisław Zając
 213Dyskusja Senator Ryszard Bender
 213Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 213Dyskusja Senator Stanisław Bisztyga
 213Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 213Dyskusja Senator Witold Idczak
 213Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 214  Punkt czternasty porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich
 214  Wniosek formalny o uzupełnienie rozpatrywanych w punkcie czternastym sprawozdań o sprawozdanie z druku nr 449
senator Piotr Zientarski
 214  Przyjęcie wniosku formalnego
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 214Głosowanie Głosowanie
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich (446)
Głosowanie nr: 2
 214Głosowanie Głosowanie
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich (449)
Głosowanie nr: 3
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Grzegorz Banaś
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym
Głosowanie nr: 19
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 20, 21, 22, 23, 24, 25
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 26
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 2 3Głosowanie Do kont. pkt. 3 Głosowania
Głosowanie nr: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
 2 4Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 4 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
Głosowanie nr: 40
 2 4  Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Głosowanie Głosowanie
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
Głosowanie nr: 41
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
Głosowanie nr: 52
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Władysław Ortyl
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 65
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowanie
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów
Głosowanie nr: 66
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 2 8Głosowanie Głosowanie
 2 8Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 8 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Głosowanie nr: 67
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Głosowanie nr: 68
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Głosowanie Głosowanie
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
Głosowanie nr: 69
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Głosowanie Głosowanie
 211Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 11 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych EUMETSAT, sporządzonej w Genewie dnia 24 maja 1983 r.
Głosowanie nr: 70
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
 212Głosowanie Głosowanie
 212Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 12 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
Głosowanie nr: 71
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 72
 2   Podjęcie uchwały w sprawie obrony chrześcijan prześladowanych w Indiach
Głosowanie nr: 73
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Władysław Ortyl
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Andrzeja Szewińskiego w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 2 8Złożone do protokołu Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Grzegorza Wojciechowskiego w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 211Złożone do protokołu Do kont. pkt. 11 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem jedenastym porządku obrad
 212Złożone do protokołu Do kont. pkt. 12 Przemówienie senatora Lucjana Cichosza w dyskusji nad punktem dwunastym porządku obrad

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.