Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  27. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1 Porzadek obrad Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw
senator Marek Rocki
 1 Porzadek obrad Senator Zbigniew Romaszewski
 1 Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 1
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad dwudziestego siódmego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji
wiceprezes Jacek Krawczyk
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 1Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 2
 1 1Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 1 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Przemysław Błaszczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Przemysław Błaszczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Przemysław Błaszczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Stanisław Iwan
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Norbert Krajczy
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Norbert Krajczy
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Mariola Dwornikowska
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji
wiceprezes Jacek Krawczyk
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji Jacek Krawczyk
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 5Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji Jacek Krawczyk
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 5Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji Jacek Krawczyk
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji Jacek Krawczyk
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 5Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji Jacek Krawczyk
 1 5Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 5Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji Jacek Krawczyk
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 5Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji Jacek Krawczyk
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 5Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji Jacek Krawczyk
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 5Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji Jacek Krawczyk
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji Jacek Krawczyk
 1 5Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji Jacek Krawczyk
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji Jacek Krawczyk
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
sekretarz stanu Czesław Piątas
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Piątas
 1 6Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Piątas
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Piątas
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Piątas
 1 6Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Piątas
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Stanisław Gogacz
 1 6Dyskusja Senator Maciej Grubski
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Marek Bucior
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 8Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie prezesa Rządowego Centrum Legislacji
prezes Maciej Berek
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 8Zapytania i odpowiedzi Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 8Zapytania i odpowiedzi Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 8Zapytania i odpowiedzi Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 8Zapytania i odpowiedzi Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 8Zapytania i odpowiedzi Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 8Zapytania i odpowiedzi Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 8Zapytania i odpowiedzi Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 1 8Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 1 8Dyskusja Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 1 8Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 1 8Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 1 8Dyskusja Senator Rafał Muchacki
 1 8Dyskusja Senator Witold Idczak
 1 8Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 8 Wystąpienie prezesa Rządowego Centrum Legislacji
prezes Maciej Berek
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 9Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Senator Bohdan Paszkowski
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 110Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 110Oświadczenia senatorskie Senator Bohdan Paszkowski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 110Oświadczenia senatorskie Senator Bohdan Paszkowski
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 110Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 110Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 2 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
senator Mariusz Witczak
 2 Porzadek obrad Senator Władysław Ortyl
 2 Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 3
 2 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Lecha Bądkowskiego
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Leon Kieres
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211Dyskusja Senator Ryszard Bender
 211Dyskusja Senator Kazimierz Kleina
 211Dyskusja Senator Jan Rulewski
 211Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 211Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 211Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 4, 5
 211Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 11 Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci Lecha Bądkowskiego
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
 212Sprawozdania Do kont. pkt. 12 Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 211Sprawozdania Do kont. pkt. 11 Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 212Sprawozdania Do kont. pkt. 12 Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Piotr Wach
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Wach
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Wach
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 212Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
sekretarz stanu Tomasz Siemoniak
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 212Zapytania i odpowiedzi Kierownik Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 212Zapytania i odpowiedzi Kierownik Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 212Zapytania i odpowiedzi Kierownik Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 212Zapytania i odpowiedzi Kierownik Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 212Zapytania i odpowiedzi Kierownik Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 212Zapytania i odpowiedzi Kierownik Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 212Zapytania i odpowiedzi Kierownik Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 212Oświadczenia senatorskie Kierownik Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki
 212Oświadczenia senatorskie Kierownik Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 212Zapytania i odpowiedzi Kierownik Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 212Zapytania i odpowiedzi Kierownik Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 212Zapytania i odpowiedzi Kierownik Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 212Zapytania i odpowiedzi Kierownik Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 212Zapytania i odpowiedzi Kierownik Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 212Zapytania i odpowiedzi Kierownik Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 212Zapytania i odpowiedzi Kierownik Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Antoni Podolski
 212Dyskusja Otwarcie dyskusji
 212Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 212Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 212Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 212Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 212Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 212Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 212Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 212Dyskusja Senator Piotr Wach
 212Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 212Dyskusja Senator Małgorzata Adamczak
 212Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: odwołanie przewodniczącego Komisji Ustawodawczej
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 213  Tajne głosowanie
 213  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Ustawodawczej
 214  Punkt czternasty porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 214Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 6
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
 214Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 7
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Tomasz Misiak
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 8, 9
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 10
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 11
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad  (cd.)
 2 5Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 12
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 13
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 14
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Państwowej
senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 2 8Sprawozdania Senator Zbigniew Romaszewski
 2 8Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 15
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 2 9Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 16, 17
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 210Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 18
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Sprawozdania Sprawozdanie komisji połączonych  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 212Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 19, 20
 212Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 12 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Kogut
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Cichoń
 2   Zamknięcie posiedzenia
 212Dyskusja Do kont. pkt. 12 Przemówienie senatora Andrzeja Szewińskiego w dyskusji nad punktem dwunastym porządku obrad

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.