Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  29. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Uczczenie pamięci zmarłego Zbigniewa Religi
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad dwudziestego dziewiątego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Kowalski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Witold Idczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Person
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie głównego inspektora transportu drogowego
główny inspektor Tomasz Połeć
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Borusewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Połeć
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Połeć
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Połeć
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Połeć
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Połeć
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Połeć
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Połeć
 1 1Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Krystyna Bochenek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Połeć
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Połeć
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Połeć
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Trzciński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Połeć
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Połeć
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Połeć
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Połeć
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Połeć
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Połeć
 1 1Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Krystyna Bochenek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Połeć
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Witold Idczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Połeć
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Połeć
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Połeć
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Połeć
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Połeć
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Połeć
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 1 1Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Senator Henryk Woźniak
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Gogacz
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Dyskusja Senator Henryk Woźniak
 1 1Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 1Dyskusja Senator Witold Idczak
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 2Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 1
 1 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
 1 2Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 2
 1 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Piechniczek
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
sekretarz stanu Adam Giersz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Adam Giersz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Person
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Person
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Adam Giersz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Adam Giersz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Adam Giersz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Adam Giersz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Piechniczek
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Adam Giersz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Adam Giersz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Adam Giersz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Adam Giersz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Adam Giersz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Adam Giersz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Barbara Borys-Damięcka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Adam Giersz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Barbara Borys-Damięcka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Adam Giersz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Adam Giersz
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Andrzej Szewiński
 1 3Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 1 3Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 1 3Dyskusja Senator Antoni Piechniczek
 1 3Dyskusja Senator Andrzej Person
 1 3Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 1 3Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 3Dyskusja Senator Jadwiga Rotnicka
 1 3Dyskusja Senator Antoni Piechniczek
 1 3Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 3 Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
sekretarz stanu Adam Giersz
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o obywatelstwie polskim
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
senator sprawozdawca Andrzej Person
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Bronisław Korfanty
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bronisław Korfanty
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Piotr Stachańczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 4Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 4Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Jacek Swakoń
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Marek Konopka
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Igor Dzialuk
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Igor Dzialuk
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu Grażyna Henclewska
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Kazimierza Jaworskiego w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Przemówienie senator Małgorzaty Adamczak w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Sławomira Kowalskiego w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Stanisława Jurcewicza w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 214  Punkt czternasty porządku obrad: odwołanie przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Wiatr
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Witold Idczak
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Michał Okła
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Michał Okła
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 214  Senator Czesław Ryszka
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Zając
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 214  Senator Czesław Ryszka
 214Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 3
 214  Odrzucenie wniosku formalnego
 214Głosowanie Tajne głosowanie
 214  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej
 2 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 2 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 2 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 2 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 9Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 2 9Dyskusja Senator Henryk Woźniak
 2 9Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 2 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 9 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Marek Bucior
 210  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 210Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Grzegorz Banaś
 210Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Dariusz Daniluk
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Wyrowiński
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Dariusz Daniluk
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Grubski
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Dariusz Daniluk
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Dariusz Daniluk
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Wyrowiński
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Dariusz Daniluk
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Dariusz Daniluk
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Dariusz Daniluk
 210Dyskusja Otwarcie dyskusji
 210Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 210Dyskusja Senator Henryk Woźniak
 210Dyskusja Senator Maciej Grubski
 210Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 210Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 210Dyskusja Senator Eryk Smulewicz
 210Dyskusja Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 210Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 211Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2008 roku podczas Prezydencji francuskiej
 212Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej
podsekretarz stanu Maciej Szpunar
 212Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 212Dyskusja Otwarcie dyskusji
 212Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 212Dyskusja Senator Ryszard Bender
 212Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 212Dyskusja Senator Leon Kieres
 212Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 212Dyskusja Senator Bogdan Borusewicz
 212Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 212Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 212Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 212Dyskusja Senator Wiesław Dobkowski
 212Dyskusja Senator Grzegorz Czelej
 212Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 212Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej
podsekretarz stanu Maciej Szpunar
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim
 213Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 213Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 4, 5
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim
 215  Punkt piętnasty porządku obrad: odwołanie przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
 215Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 215Głosowanie Tajne głosowanie
 215  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 215Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
 216  Punkt szesnasty porządku obrad: wybór przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej oraz przewodniczącego Komisji Ustawodawczej
 216Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 216Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawcaKazimierz Kleina
 216Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Leon Kieres
 216Głosowanie Tajne głosowanie
 216Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej oraz przewodniczącego Komisji Ustawodawczej
 217  Punkt siedemnasty porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich
 217Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 217Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 217Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 6
 217Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 2 1Sprawozdania Senator Tadeusz Gruszka
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
senator sprawozdawca Andrzej Person
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o obywatelstwie polskim
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 56, 57, 58
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 59
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 60, 61
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 62, 63
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 9Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 64, 65, 66
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 83
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej
 2   Senator Krystyna Bochenek
 2   Uczczenie pamięci senatora Andrzeja Tadeusza Mazurkiewicza
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Gogacz
 2 Porzadek obrad Zamknięcie posiedzenia

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.