Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  30. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: Informacja senatorów członków Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o jej działalności
senator Ryszard Bender
 1 Porzadek obrad Senator Ryszard Bender
 1 Porzadek obrad Senator Ryszard Bender
 1 Porzadek obrad Senator Kazimierz Wiatr
 1 Głosowanie Głosowanie
 1 Porzadek obrad Senator Jan Rulewski
 1 Porzadek obrad Odrzucenie wniosku formalnego
Głosowanie nr: 1
 1 Porzadek obrad Senator Kazimierz Jaworski
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad trzydziestego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Małgorzata Adamczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Małgorzata Adamczak
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Maciej Grabowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Trzciński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Stanisław Bisztyga
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Prawo dewizowe
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 1 3Sprawozdania Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Dariusz Daniluk
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Dariusz Daniluk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Dariusz Daniluk
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Zając
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
podsekretarz stanu Zdzisław Gawlik
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik
 1 5Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Lucjan Cichosz
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 6Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 6Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Artur Ławniczak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Gruszczyński
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Gruszczyński
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Gruszczyński
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 6Dyskusja Senator Lucjan Cichosz
 1 6Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 6Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 6Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 6Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 6Dyskusja Senator Zdzisław Pupa
 1 6Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 6Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Zdzisław Pupa
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Małgorzata Adamczak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Przemysław Błaszczyk
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Przemysław Błaszczyk
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Przemysław Błaszczyk
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Przemysław Błaszczyk
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Głowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Przemysław Błaszczyk
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Przemysław Błaszczyk
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Małgorzata Adamczak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Przemysław Błaszczyk
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Gruszczyński
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Przemysław Błaszczyk
 1 8Dyskusja Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
sekretarz stanu Kazimierz Plocke
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 8Dyskusja Senator Piotr Głowski
 1 8Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Marek Konopka
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Małgorzata Adamczak
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Konopka
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Konopka
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 110Oświadczenia senatorskie Senator Andrzej Owczarek
 110Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Radosław Stępień
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 110Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 110Dyskusja Senator Leon Kieres
 110Dyskusja Senator Ryszard Bender
 110Dyskusja Senator Stanisław Gogacz
 110Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Tadeusz Gruszka
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tadeusz Gruszka
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 9Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 1 9Dyskusja Senator Małgorzata Adamczak
 1 9Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 9Dyskusja Senator Piotr Wach
 1 9Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 9Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 111Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
sprawozdawca mniejszości Jan Wyrowiński
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 111Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Magdalena Gaj
 111Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
prezes Anna Streżyńska
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Magdalena Gaj
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Magdalena Gaj
 111Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 111Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Magdalena Gaj
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Magdalena Gaj
 111Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 111Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Magdalena Gaj
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Magdalena Gaj
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 111Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 111Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 111Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 11 Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Magdalena Gaj
 112  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o bateriach i akumulatorach
 112Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 112Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Krystyna Bochenek
 112Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 112Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 112Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 112Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 112Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 112Oświadczenia senatorskie Senator Michał Wojtczak
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 112Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 112Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 112Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
podsekretarz stanu Bernard Błaszczyk
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 112Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 112Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 112Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk
 112Dyskusja Otwarcie dyskusji
 112Dyskusja Senator Jadwiga Rotnicka
 112Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 113  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw
 113Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 113Sprawozdania Senator Andrzej Owczarek
 113Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Maciej Klima
 113Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
sekretarz stanu Czesław Piątas
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 113Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Piątas
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Zając
 113Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Piątas
 113Dyskusja Otwarcie dyskusji
 113Dyskusja Senator Stanisław Bisztyga
 113Dyskusja Senator Maciej Grubski
 113Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 113Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 13 Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
sekretarz stanu Czesław Piątas
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Stanisława Zająca w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 9Złożone do protokołu Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 1 9Złożone do protokołu Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora Andrzeja Szewińskiego w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 112Złożone do protokołu Do kont. pkt. 12 Do kont. pkt. 12 Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem dwunastym porządku obrad
 113Złożone do protokołu Do kont. pkt. 13 Do kont. pkt. 13 Przemówienie senatora Stanisława Zająca w dyskusji nad punktem trzynastym porządku obrad
 222  Punkt dwudziesty drugi porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej
 222Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 222Dyskusja Otwarcie dyskusji
 222  Senator Paweł Klimowicz
 222  Senator Piotr Kaleta
 222Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 222  Do kont. pkt. 22 Skierowanie projektu uchwały do Komisji Ustawodawczej w celu przygotowania poprawionego sprawozdania
 214  Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Zając
 214Sprawozdania Senator Stanisław Zając
 214Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
sekretarz stanu Czesław Piątas
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 214Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Piątas
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 214Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Piątas
 214Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 214Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Piątas
 214Dyskusja Otwarcie dyskusji
 214Dyskusja Senator Maciej Grubski
 214Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 215  Punkt piętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym
 215Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 215Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 215Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 215Dyskusja Otwarcie dyskusji
 215Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 215Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 215Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 215Dyskusja Do kont. pkt. 15 Zamknięcie dyskusji
 216  Punkt szesnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 216Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 216Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji Jacek Krawczyk
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 216Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji Jacek Krawczyk
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 216Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji Jacek Krawczyk
 216Dyskusja Otwarcie dyskusji
 216Dyskusja Do kont. pkt. 16 Zamknięcie dyskusji
 217  Punkt siedemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 217Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Leon Kieres
 217Dyskusja Otwarcie dyskusji
 217Dyskusja Do kont. pkt. 17 Zamknięcie dyskusji
 218  Punkt osiemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy "Gdański Uniwersytet Medyczny"
 218Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Józef Bergier
 218Dyskusja Otwarcie dyskusji
 218Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 218Dyskusja Senator Janusz Rachoń
 218Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 218  Do kont. pkt. 18 Zamknięcie dyskusji
 219  Punkt dziewiętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku
 219Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Maciej Grubski
 219Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 219Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
sekretarz stanu Jan Borkowski
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 219Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Bergier
 219Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 219Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 219Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 219Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
 219Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 219Dyskusja Otwarcie dyskusji
 219Dyskusja Do kont. pkt. 19 Zamknięcie dyskusji
 220  Punkt dwudziesty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych
 220Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 220Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 220Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 220Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 220Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 220Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 220Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 220Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko
 220Dyskusja Otwarcie dyskusji
 220Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 220Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 220Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 220Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 220Dyskusja Senator Bohdan Paszkowski
 220Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 220Dyskusja Senator Jan Rulewski
 220Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 220Dyskusja Do kont. pkt. 20 Zamknięcie dyskusji
 221  Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
 221Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 221Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 221Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Radosław Mleczko
 221Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 221Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko
 221Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 221Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Barbara Borys-Damięcka
 221Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Barbara Borys-Damięcka
 221Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko
 221Dyskusja Otwarcie dyskusji
 221Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 221Dyskusja Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 221Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 221Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 221Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 221Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 222  Do kont. pkt. 22 Punkt dwudziesty drugi porządku obrad (cd.)
 222Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 222Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 222Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 222Dyskusja Otwarcie dyskusji
 222Dyskusja Senator Paweł Klimowicz
 222Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 222Dyskusja Senator Andrzej Misiołek
 222Dyskusja Senator Sławomir Sadowski
 222Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 222Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 222Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 222Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 222Dyskusja Senator Andrzej Misiołek
 222Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 222Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 222Dyskusja Senator Grzegorz Wojciechowski
 222Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 222Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 222Dyskusja Senator Bogdan Borusewicz
 222Dyskusja Senator Tadeusz Skorupa
 222Dyskusja Senator Tadeusz Skorupa
 222Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 222Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 222Dyskusja Senator Jan Dobrzyński
 222Dyskusja Senator Stanisław Zając
 222  Wniosek formalny o ponowne przekazanie projektu do rozpatrzenia przez Komisję Ustawodawczą
senator Stanisław Zając
 222Dyskusja Senator Łukasz Abgarowicz
 222Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 222Głosowanie Głosowanie
 222  Do kont. pkt. 22 Odrzucenie wniosku formalnego
Głosowanie nr: 2
 223  Punkt dwudziesty trzeci porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II
 223Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 223Dyskusja Otwarcie dyskusji
 223Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 223Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 3
 223Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II
Głosowanie nr: 4
 222  Do kont. pkt. 22 Punkt dwudziesty drugi porządku obrad (cd.)
 222Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 5, 6, 7
 222Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej
Głosowanie nr: 8
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Głosowanie Głosowanie
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
Głosowanie nr: 9
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Głosowanie Głosowanie
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Głosowanie nr: 10
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Głosowanie Głosowanie
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Prawo dewizowe
Głosowanie nr: 11
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Głosowanie Głosowanie
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych
Głosowanie nr: 12
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 2 5Sprawozdania Senator Leon Kieres
 2 5Sprawozdania Senator Stanisław Kogut
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 13, 14
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
Głosowanie nr: 15
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 16, 17, 18
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
Głosowanie nr: 19
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowanie
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie
Głosowanie nr: 20
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Przemysław Błaszczyk
 2 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 21, 22, 23, 24, 25
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
Głosowanie nr: 26
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 2 9Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 27, 28, 29, 30
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Głosowanie nr: 31
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Konopka
 210Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Władysław Ortyl
 210Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 32, 33
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Głosowanie nr: 34
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 211Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 53
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 212Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o bateriach i akumulatorach
Głosowanie nr: 63
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 213Sprawozdania Senator Andrzej Owczarek
 213Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Stanisław Zając
 213Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 64, 65, 66, 67, 68
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 69
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214Głosowanie Głosowanie
 214Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 14 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Głosowanie nr: 70
 215  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 215Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 71
 215  Senator Piotr Zientarski
 215Głosowanie Głosowanie
 215Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 15 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym
Głosowanie nr: 72
 216Sprawozdania Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 216Głosowanie Głosowanie
 216Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 16 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Głosowanie nr: 73
 217  Do kont. pkt. 17 Punkt siedemnasty porządku obrad (cd.)
 217Głosowanie Głosowanie
 217Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 17 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Głosowanie nr: 74
 218  Do kont. pkt. 18 Punkt osiemnasty porządku obrad (cd.)
 218Głosowanie Głosowanie
 218Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy "Gdański Uniwersytet Medyczny"
Głosowanie nr: 75
 219  Do kont. pkt. 19 Punkt dziewiętnasty porządku obrad (cd.)
 219Głosowanie Głosowanie
 219Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 19 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku
Głosowanie nr: 76
 224  Punkt dwudziesty czwarty porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich
 224Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 224Głosowanie Głosowanie
 224Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Głosowanie nr: 77
 224Głosowanie Głosowanie
 224Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Głosowanie nr: 78
 225  Punkt dwudziesty piąty porządku obrad: wybór przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
 225Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 225Głosowanie Tajne głosowanie
 225  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 225Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
 225  Senator Zbigniew Szaleniec
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Tadeusz Skorupa
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Ryszard Bender
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Kogut
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Cichoń
 2   Zamknięcie posiedzenia
 214Złożone do protokołu Do kont. pkt. 14 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem czternastym porządku obrad
 214Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Zająca w dyskusji nad punktem czternastym porządku obrad
 215Złożone do protokołu Do kont. pkt. 15 Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem piętnastym porządku obrad
 216Złożone do protokołu Do kont. pkt. 16 Przemówienie senatora Stanisława Zająca w dyskusji nad punktem szesnastym porządku obrad
 217Złożone do protokołu Do kont. pkt. 17 Przemówienie senatora Stanisława Zająca w dyskusji nad punktem siedemnastym porządku obrad
 219Złożone do protokołu Do kont. pkt. 19 Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja
 220Złożone do protokołu Do kont. pkt. 20 Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem dwudziestym porządku obrad

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.