Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  31. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2, 3
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Uczczenie pamięci zmarłego marszałka I kadencji Andrzeja Stelmachowskiego
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o zmianę kolejności rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe
senator Mieczysław Augustyn
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych, ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
senator Marek Rocki
 1 Porzadek obrad Senator Stanisław Zając
 1 Głosowanie Głosowanie
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
Głosowanie nr: 1
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad trzydziestego pierwszego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Stanisław Kogut
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grażyna Sztark
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Piotr Stachańczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Dyskusja Senator Małgorzata Adamczak
 1 1Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 1Dyskusja Senator Piotr Wach
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Dyskusja Senator Bogdan Borusewicz
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Władysław Dajczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 1 3Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 3Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 3Dyskusja Senator Norbert Krajczy
 1 3Dyskusja Senator Małgorzata Adamczak
 1 3Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 3Sprawozdania Senator Piotr Kaleta
 1 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 2, 3, 4, 5, 6
 1 3Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 3 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe
Głosowanie nr: 7
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Stanisława Zająca w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora  Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem  trzecim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 2   Powitanie gości
 220  Punkt dwudziesty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 105-lecia Związku Górali, 90-lecia Związku Podhalan i 80-lecia Związku Podhalan Północnej Ameryki
 220Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 220Dyskusja Otwarcie dyskusji
 220Dyskusja Senator Tadeusz Skorupa
 220Dyskusja Senator Ryszard Bender
 220Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 220Dyskusja Do kont. pkt. 20 Senator Stanisław Kogut
 2   Powitanie gości
 220Dyskusja Do kont. pkt. 20 Zamknięcie dyskusji
 220Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 8
 220Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 105-lecia Związku Górali, 90-lecia Związku Podhalan i 80-lecia Związku Podhalan Północnej Ameryki
Głosowanie nr: 9
 220Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie prezesa Związku Podhalan
prezes Maciej Motor Grelok
 2   Powitanie delegacji Zgromadzenia Narodowego Republiki Armenii
 2 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 2 4Sprawozdania Senator Henryk Woźniak
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Grzegorz Banaś
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 2 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Elżbieta Chojna-Duch
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 2 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Chojna-Duch
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 2 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Chojna-Duch
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 2 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Chojna-Duch
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 2 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Chojna-Duch
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Trzciński
 2 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Chojna-Duch
 2 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 2 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Eryk Smulewicz
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Grubski
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Eryk Smulewicz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Grubski
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Eryk Smulewicz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 2 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 2 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 2 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak
 2 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 5Dyskusja Senator Maciej Grubski
 2 5Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 2 5Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 2 5Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 2 5Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 2 5Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 2 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 2 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o towarach paczkowanych
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 2 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
sekretarz stanu Adam Szejnfeld
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 2 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 2 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 2 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 2 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 2 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 2 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld
 2 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 2 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 2 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 2 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 2 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 2 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 2 7Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 2 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 2 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 2 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 2 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 2 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 8Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 2 8Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 2 8- Zamknięcie dyskusji
 2 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 8 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 2 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 9 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 2 8Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 8 Senator Stanisław Zając
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 8 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 2 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Otwarcie dyskusji
 2 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 210  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego"
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 210Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
podsekretarz stanu Witold Jurek
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Bergier
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Witold Jurek
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Witold Jurek
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Witold Jurek
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Zając
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Witold Jurek
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Witold Jurek
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Witold Jurek
 210Dyskusja Otwarcie dyskusji
 210Dyskusja Senator Stanisław Bisztyga
 210Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 210Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 210Dyskusja Senator Józef Bergier
 210Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 210Dyskusja Senator Andrzej Misiołek
 210Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 210Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 210Dyskusja Senator Janusz Rachoń
 210Dyskusja Senator Stanisław Zając
 210Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 210Dyskusja Senator Stanisław Iwan
 210Dyskusja Senator Piotr Wach
 210Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 210Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 210Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 210Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 210Dyskusja Senator Maciej Klima
 210Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 210Dyskusja Senator Witold Idczak
 210Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Piotr Tworzewski
 210Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Jan Olech
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Olech
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 211Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
sekretarz stanu Kazimierz Plocke
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 211Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 211Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 211Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 211Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 211Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 211Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 211Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Grzyb
 211Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 211Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 211Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 211Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 211Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych o wykonywaniu wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, sporządzonej w Hadze dnia 18 września 2008 r.
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Janusz Rachoń
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Rachoń
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Rachoń
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Rachoń
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Rachoń
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Igor Dzialuk
 212Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Krystyna Bochenek
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Igor Dzialuk
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Igor Dzialuk
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Igor Dzialuk
 212Dyskusja Otwarcie dyskusji
 212Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych, ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 213Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Grzegorz Banaś
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Wach
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Wach
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Wach
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Wach
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Wach
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Wach
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Wach
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Wach
 213Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Wach
 213Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Wach
 213Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Wach
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Wach
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Wach
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Wach
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Wach
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Wach
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Wach
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 213Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski
 213Dyskusja Otwarcie dyskusji
 213Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 213Dyskusja Senator Jan Dobrzyński
 213Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 213Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 213Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 213Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 213Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 213Dyskusja Senator Wiesław Dobkowski
 213Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 213Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 213Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 213Dyskusja Senator Piotr Wach
 213Dyskusja Senator Leon Kieres
 213Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 213Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 2 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 2 5Złożone do protokołu Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 2 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Przemówienie senator Małgorzaty Adamczak w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 2 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 2 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Przemówienie senator Małgorzaty Adamczak w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 2 7Złożone do protokołu Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 2 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 2 9Złożone do protokołu Do kont. pkt. 9 Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora Stanisława Zająca w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 211Złożone do protokołu Do kont. pkt. 11 Do kont. pkt. 11 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem jedenastym porządku obrad
 212Złożone do protokołu Do kont. pkt. 12 Do kont. pkt. 12 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dwunastym porządku obrad
 213Złożone do protokołu Do kont. pkt. 13 Do kont. pkt. 13 Przemówienie senatora Stanisława Zająca w dyskusji nad punktem trzynastym porządku obrad
 319  Punkt dziewiętnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Stefana Korbońskiego (1901-1989) wielkiego Polaka, wybitnego przedstawiciela ruchu ludowego w kraju i na emigracji
 319Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Stanisław Gogacz
 319Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 319Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Gogacz
 319Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 319Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Gogacz
 319Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Zając
 319Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Gogacz
 319Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 319Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Gogacz
 319Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 319Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Gogacz
 319  Senator Krystyna Bochenek
 319Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
sekretarz stanu Władysław Bartoszewski
 319Dyskusja Otwarcie dyskusji
 319Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 319Dyskusja Senator Ryszard Bender
 319Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 319Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 319Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 10, 11
 319Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 19 Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci Stefana Korbońskiego (1901-1989) wielkiego Polaka, wybitnego przedstawiciela ruchu ludowego w kraju i na emigracji
Głosowanie nr: 12
 314  Punkt czternasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
 314Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 314Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 314Dyskusja Otwarcie dyskusji
 314Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 315  Punkt piętnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 315Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 315Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 315Dyskusja Otwarcie dyskusji
 315Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 315Dyskusja Do kont. pkt. 15 Zamknięcie dyskusji
 316  Punkt szesnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 316Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 316Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 316Dyskusja Otwarcie dyskusji
 316Dyskusja Do kont. pkt. 16 Zamknięcie dyskusji
 317  Punkt siedemnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym
 317Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 317Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 317Dyskusja Otwarcie dyskusji
 317Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 317Dyskusja Do kont. pkt. 17 Zamknięcie dyskusji
 318  Punkt osiemnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów
 318Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Leon Kieres
 318Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 318Dyskusja Otwarcie dyskusji
 318Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 318Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 323  Punkt dwudziesty trzeci porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich
 323Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 323Głosowanie Głosowanie
 323Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Głosowanie nr: 13
 3 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 3 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 3 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Piotr Wach
 3 1Sprawozdania Senator Stanisław Piotrowicz
 3 1Sprawozdania Senator Wojciech Skurkiewicz
 3 1  Senator Piotr Andrzejewski
 3 1  Senator Piotr Andrzejewski
 3 1  Senator Krystyna Bochenek
 3 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 14, 15, 16, 17
 3 1  Senator Piotr Andrzejewski
 3 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
 3 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983
Głosowanie nr: 27
 3 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 3 2Głosowanie Głosowanie
 3 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Głosowanie nr: 28
 3 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 3 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 3 4Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Grzegorz Banaś
 3 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
 3 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
Głosowanie nr: 52
 3 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 3 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Eryk Smulewicz
 3 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65
 3 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 66
 3 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 3 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
 3 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o towarach paczkowanych
Głosowanie nr: 74
 3 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 3 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 75
 3 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców
Głosowanie nr: 76
 3 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 3 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 3 8Głosowanie Głosowanie
 3 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych
Głosowanie nr: 77
 3 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 3 9Głosowanie Głosowanie
 3 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny
Głosowanie nr: 78
 310  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 310Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 310Głosowanie Głosowanie
 310Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego"
Głosowanie nr: 79
 311  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 311Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Jan Olech
 311Sprawozdania Senator Wojciech Skurkiewicz
 311Głosowanie Głosowanie
 311Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego
Głosowanie nr: 80
 312  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 312Głosowanie Głosowanie
 312Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych o wykonywaniu wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, sporządzonej w Hadze dnia 18 września 2008 r.
Głosowanie nr: 81
 313  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 313Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 313Sprawozdania Senator Grzegorz Banaś
 313Sprawozdania Senator Piotr Andrzejewski
 313Sprawozdania Senator Tadeusz Gruszka
 313Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94
 313Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych, ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Głosowanie nr: 95
 314  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 314  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
 314Głosowanie Głosowanie
 314Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 14 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
Głosowanie nr: 96
 315  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 315  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 315Głosowanie Głosowanie
 315Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie  wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Głosowanie nr: 97
 316  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 316  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 316Głosowanie Głosowanie
 316Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy  o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Głosowanie nr: 98
 317  Do kont. pkt. 17 Punkt siedemnasty porządku obrad (cd.)
 317  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym
 317Głosowanie Głosowanie
 317Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 17 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym
Głosowanie nr: 99
 321  Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
 321Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 321Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 100, 101
 321Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
Głosowanie nr: 102
 322  Punkt dwudziesty drugi porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych
 322Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 322Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 103
 322Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych
Głosowanie nr: 104
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Tadeusz Skorupa
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Tadeusz Skorupa
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Czesław Ryszka
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Ryszard Bender
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Kogut
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Cichoń
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Paweł Klimowicz
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Lucjan Cichosz
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Cichoń
 3   Zamknięcie posiedzenia
 319Złożone do protokołu Do kont. pkt. 19 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dziewiętnastym porządku obrad
 314Złożone do protokołu Do kont. pkt. 14 Przemówienie senatora Stanisława Zająca w dyskusji nad punktem czternastym porządku obrad
 317Złożone do protokołu Do kont. pkt. 17 Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki w dyskusji nad punktem siedemnastym porządku obrad

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.