Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  32. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3
...zakończenia punktu: 1, 2, 3

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad trzydziestego drugiego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Radosław Stępień
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Zając
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Zając
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 1Dyskusja Senator Andrzej Szewiński
 1 1Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 1 1Dyskusja Senator Łukasz Abgarowicz
 1 1Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 1 1Dyskusja Senator Zdzisław Pupa
 1 1Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 1Dyskusja Wicemarszałek Krystyna Bochenek
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Władysław Sidorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Marek Haber
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 2Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Piechniczek
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Zając
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
podsekretarz stanu Krzysztof Żuk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Krzysztof Żuk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Krzysztof Żuk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Krzysztof Żuk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Krzysztof Żuk
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Grażyna Sztark
 1 3Dyskusja Senator Witold Idczak
 1 3Dyskusja Senator Henryk Woźniak
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 1 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1, 2, 3
 1 1Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 1 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 4
 1 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 1 2Głosowanie Głosowanie
 1 2Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 2 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia
Głosowanie nr: 5
 1 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 1 3Głosowanie Głosowanie
 1 3Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 3 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
Głosowanie nr: 6
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Tadeusz Gruszka
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Szaleniec
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Lucjan Cichosz
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Eryk Smulewicz
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Andrzejewski
 1   Zamknięcie posiedzenia
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem  pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Przemówienie senatora  Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Janusza Rachonia w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.