Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  34. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o zmianę kolejności punktów osiemnastego i dziewiętnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw; informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2008 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka
senator Zbigniew Romaszewski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Senator Jan Rulewski
 1 Porzadek obrad Senator Marek Trzciński
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o skreślenie z porządku obrad punktu dwunastego: sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wniosku o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Andrzeja Owczarka
senator Piotr Kaleta
 1 Porzadek obrad Senator Zbigniew Szaleniec
 1 Porzadek obrad Wycofanie wniosku formalnego
senator Piotr Kaleta
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad trzydziestego czwartego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Wojciecha Korfantego (1873-1939) - Współtwórcy II Rzeczypospolitej
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Bronisław Korfanty
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1
 1 1Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 1 Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci Wojciecha Korfantego (1873-1939) - Współtwórcy II Rzeczypospolitej
Głosowanie nr: 2
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Sławomir Sadowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Witold Drożdż
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Witold Drożdż
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Witold Drożdż
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Witold Drożdż
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Witold Drożdż
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Witold Drożdż
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Witold Drożdż
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Witold Drożdż
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Witold Drożdż
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Witold Drożdż
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Witold Drożdż
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Senator Grzegorz Czelej
 1   Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o cudzoziemcach
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Grzegorz Czelej
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Wach
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4Dyskusja Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Michał Okła
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Stanisław Karczewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Okła
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Okła
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Okła
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Okła
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Karczewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Karczewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Okła
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Karczewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Karczewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
sekretarz stanu Jakub Szulc
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Borusewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Pawłowicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Pawłowicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Pawłowicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 1 4Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 4Dyskusja Senator Waldemar Kraska
 1 4Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 4Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 4Dyskusja Senator Stanisław Gogacz
 1 4Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 4Dyskusja Senator Norbert Krajczy
 1 4Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 4 Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
sekretarz stanu Jakub Szulc
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Wach
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Andrzej Parafianowicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Andrzej Parafianowicz
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Anna Wypych-Namiotko
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Władysław Dajczak
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Dajczak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Dajczak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie prezesa Rządowego Centrum Legislacji
prezes Maciej Berek
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 9Zapytania i odpowiedzi Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 9Zapytania i odpowiedzi Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 9Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 9Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 9Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 9Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 9 Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 110Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
sekretarz stanu Piotr Żuchowski
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 111Sprawozdania Senator Stanisław Jurcewicz
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 111Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Radosław Mleczko
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 112  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 112Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 112Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 112Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie prezesa Rządowego Centrum Legislacji
prezes Maciej Berek
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 112Zapytania i odpowiedzi Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 112Zapytania i odpowiedzi Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek
 112Dyskusja Otwarcie dyskusji
 112Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 113  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
 113Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 113Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Krzysztof Majkowski
 113Dyskusja Otwarcie dyskusji
 113Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 115  Punkt piętnasty porządku obrad: sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wniosku o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Andrzeja Owczarka
 115Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 115Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 115Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Krystyna Bochenek
 115Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 115Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Krystyna Bochenek
 115Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 115Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 115Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 115Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Piechniczek
 115Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 115Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 115Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 115Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 115  Do kont. pkt. 15 Senator Andrzej Owczarek
 116  Punkt szesnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
 116Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 116Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 116Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 116Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 116Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 116Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 116Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 116Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 116Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 116Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 116Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 116Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 116Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 116Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 116Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 116Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 116Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 116Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 116Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 116Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 116Dyskusja Otwarcie dyskusji
 116Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 116Dyskusja Do kont. pkt. 16 Zamknięcie dyskusji
 117  Punkt siedemnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 117Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 117Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 117Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 117Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 117Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 117Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 117Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 117Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski
 117Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 117Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 117Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 117Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 117Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 117Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 117Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 117Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 117Dyskusja Otwarcie dyskusji
 117Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 117Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 117Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 118  Punkt osiemnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich
 118Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Marek Konopka
 118Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 118Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 118Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 118Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki
 118Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 118Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki
 118Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 118Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki
 118Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 118Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 118Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 118Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki
 118Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 118Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki
 118Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 118Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki
 118Dyskusja Otwarcie dyskusji
 118Dyskusja Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 118Dyskusja Senator Henryk Woźniak
 118Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Przemówienie senator Małgorzaty Adamczak w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Janusza Rachonia w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 1 8Złożone do protokołu Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 1 8Złożone do protokołu Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Andrzeja Szewińskiego w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 111Złożone do protokołu Do kont. pkt. 11 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem jedenastym porządku obrad
 111Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Zająca w dyskusji nad punktem jedenastym porządku obrad
 111Złożone do protokołu Do kont. pkt. 11 Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja w dyskusji nad punktem jedenastym porządku obrad
 219  Punkt dziewiętnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym
 219Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 219Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej
sekretarz Wojciech Czaplicki
 219Dyskusja Otwarcie dyskusji
 219Dyskusja Senator Bohdan Paszkowski
 219Dyskusja Senator Leon Kieres
 219Dyskusja Marszałek Bogdan Borusewicz
 219Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 219Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 219Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 220  Punkt dwudziesty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym
 220Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 220Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 220Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 220Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 220Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 220Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 220Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 220Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
sekretarz stanu Tomasz Siemoniak
 220Dyskusja Otwarcie dyskusji
 220Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 220Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 220Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 220Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 220Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 220Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 220Dyskusja Senator Lucjan Cichosz
 220Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 220Dyskusja Do kont. pkt. 20 Zamknięcie dyskusji
 214  Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 214Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Jacek Kapica
 214Dyskusja Otwarcie dyskusji
 214Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 221  Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad: informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2008 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka
 221Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Dyskusja Otwarcie dyskusji
 221Dyskusja Do kont. pkt. 21 Zamknięcie dyskusji
 222  Punkt dwudziesty drugi porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw
 222Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 222Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 222Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 222Dyskusja Otwarcie dyskusji
 222Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 222Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 222Dyskusja Do kont. pkt. 22 Zamknięcie dyskusji
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punktu drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Głosowanie Głosowanie
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych
Głosowanie nr: 3
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Głosowanie Głosowanie
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy o cudzoziemcach
Głosowanie nr: 4
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Michał Okła
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Stanisław Karczewski
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach
Głosowanie nr: 18
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 19, 20, 21
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 22
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowanie
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym
Głosowanie nr: 23
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Grzegorz Banaś
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
Głosowanie nr: 32
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 2 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 33, 34, 35, 36, 37, 38
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 39
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 2 9Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych
Głosowanie nr: 40
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 41, 42, 43, 44
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
Głosowanie nr: 45
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 211Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 46, 47
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
Głosowanie nr: 48
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Tadeusz Gruszka
 212Głosowanie Głosowanie
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 49
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Głosowanie Głosowanie
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
Głosowanie nr: 50
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214Głosowanie Głosowanie
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Głosowanie nr: 51
 216  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 216  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
 216Głosowanie Głosowanie
 216Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 52
 220  Do kont. pkt. 20 Punkt dwudziesty porządku obrad (cd.)
 220  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym
 220Głosowanie Głosowanie
 220Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 20 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym
Głosowanie nr: 53
 215  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 215Głosowanie Tajne głosowanie
 215  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 215Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia przez Senat zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Andrzeja Owczarka
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Kazimierz Jaworski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Czesław Ryszka
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Jan Dobrzyński
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Tadeusz Skorupa
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Gogacz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Jan Rulewski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Jan Rulewski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Cichoń
 2   Zamknięcie posiedzenia
 220Złożone do protokołu Do kont. pkt. 20 Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem dwudziestym porządku obrad
 221Złożone do protokołu Do kont. pkt. 21 Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem dwudziestym pierwszym porządku obrad
 221Złożone do protokołu Przemówienie senator Małgorzaty Adamczak w dyskusji nad punktem dwudziestym pierwszym porządku obrad
 222Złożone do protokołu Do kont. pkt. 22 Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem dwudziestym drugim porządku obrad

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.