Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  35. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2, 3, 4
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Senator Piotr Andrzejewski
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad trzydziestego piątego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 1Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Dyskusja Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Dyskusja Senator Witold Idczak
 1 1Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 1Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 1Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rolnictwie ekologicznym
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Grzegorz Wojciechowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Grzegorz Wojciechowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Barbara Borys-Damięcka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Zdzisław Pupa
 1 4Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 4Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 4 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Artur Ławniczak
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Lucjan Cichosz
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Grzegorz Wojciechowski
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Lucjan Cichosz
 1 7Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 1 7Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 7Dyskusja Senator Lucjan Cichosz
 1 7Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 1 7Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 7 Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
sekretarz stanu Kazimierz Plocke
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 8Sprawozdania Senator Marek Trzciński
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Jacek Swakoń
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: drugie czytanie ustawy o zmianie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane
 110Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 110Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 110Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Trzciński
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
 111Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Leon Kieres
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 111Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 112  Punkt dwunasty porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
 112Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 112Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 112Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 112Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 112Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 112Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 112Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 112Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 112Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Czelej
 112Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 112Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 112Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 112Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 112Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Zając
 112Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 112Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 112Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 112Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 112Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 112Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 112Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 112Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 112Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 112Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 112Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 112Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Zając
 112Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 112Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 112Dyskusja Otwarcie dyskusji
 112Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 112Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 112Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Stanisława Zając w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Janusza Rachonia w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 2Dyskusja Przemówienie senatora Stanisława Zająca w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Andrzeja Szewińskiego w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Janusza Rachonia w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Przemówienie senator Grażyny Sztark w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 1 7Dyskusja Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Piotra Gruszczyńskiego w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 2 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Andrzej Person
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca mniejszości Czesław Ryszka
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca mniejszości Piotr Andrzejewski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 2 3Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Czesław Ryszka
 2 3Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Krystyna Bochenek
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Czesław Ryszka
 2 3Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Krystyna Bochenek
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Czesław Ryszka
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Czesław Ryszka
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Czesław Ryszka
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Czesław Ryszka
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Czesław Ryszka
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Czesław Ryszka
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Czesław Ryszka
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Czesław Ryszka
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Person
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 2 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Piotr Boroń
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 2 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 2 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Krystyna Bochenek
 2 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 2 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 2 3Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 2 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 2 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 2 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Krystyna Bochenek
 2 3Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Kozak
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Kozak
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Kozak
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 2 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 2 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 2 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Person
 2 3Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 2 3Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 2 3Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Kozak
 2 3Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Kozak
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Kozak
 2 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 2 3Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 2 3Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 2 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 2 3Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Kozak
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 2 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 3Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 2 3Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 2 3Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 2 3Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 2 3Dyskusja Senator Jan Dobrzyński
 2 3Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 2 3Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 2 3Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 2 3Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 2 3Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 2 3Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 2 3Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 2 3Dyskusja Senator Norbert Krajczy
 2 3Dyskusja Senator Ryszard Bender
 2 3Dyskusja Senator Witold Idczak
 2 3Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 2 3Dyskusja Senator Leon Kieres
 2 3Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 2 3Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 2 3Dyskusja Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 2 3Dyskusja Przemówienie senator Janiny Fetlińskiej w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 2 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Władysława Ortyla w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 3 Porzadek obrad Uzupełnienie porządku obrad o punkty: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw; stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie
 313  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
 313Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej
senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 313Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 313Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 313Dyskusja Otwarcie dyskusji
 313Dyskusja Senator Norbert Krajczy
 313Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 314  Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie
 314Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Marek Konopka
 314Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie prezesa Rządowego Centrum Legislacji
prezes Maciej Berek
 314Dyskusja Otwarcie dyskusji
 314Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 315  Punkt piętnasty porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym
 315Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 315Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1, 2
 315Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym
 316  Punkt szesnasty porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
 316Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Marek Konopka
 316Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 3, 4
 316Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
 317  Punkt siedemnasty porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 317Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 317Sprawozdania Senator Tadeusz Gruszka
 317Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 5, 6, 7
 317Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 3 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 3 2Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 8
 3 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych
 3 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 3 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Grzegorz Wojciechowski
 3 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
 3 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o rolnictwie ekologicznym
 3 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 3 5Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 19
 3 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 3 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 3 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Grzegorz Wojciechowski
 3 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
 3 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
 3 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 3 7Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 3 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
 3 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 3 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd)
 3 8Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 35
 3 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
 3 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 3 9Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 36
 3 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji
 311  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 311Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 37
 311Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
 313  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 313Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 38, 39, 40
 313Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
 314  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 314Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 41
 314Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie
 3 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 3 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Andrzej Person
 3 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Czesław Ryszka
 3 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji senator sprawozdawca mniejszości Piotr Andrzejewski
 3 3Sprawozdania Senator Stanisław Iwan
 3 3Sprawozdania Senator Ryszard Górecki
 3 3Sprawozdania Senator Wojciech Skurkiewicz
 3 3Sprawozdania Senator Kazimierz Jaworski
 3 3Sprawozdania Senator Tadeusz Gruszka
 3 3Sprawozdania Senator Stanisław Piotrowicz
 3 3Sprawozdania Senator Zbigniew Cichoń
 3 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
 3 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych
 3   Wniosek formalny o odroczenie posiedzenia
 3   Przyjęcie wniosku formalnego
 4 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 4 1Głosowanie Głosowanie
 4 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Głosowanie nr: 126
 4 Oświadczenia senatorskie Senator Ryszard Bender
 4 Oświadczenia senatorskie Senator Tadeusz Skorupa
 4 Oświadczenia senatorskie Senator Czesław Ryszka
 4 Oświadczenia senatorskie Senator Norbert Krajczy
 4 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Cichoń
 4   Zamknięcie posiedzenia

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.