Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  36. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: zmiana w składzie komisji senackiej
senator Zbigniew Szaleniec
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad trzydziestego szóstego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Dominik
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Dominik
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Dominik
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Dominik
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Dominik
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Dominik
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy Prawo bankowe
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Dominik
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Dominik
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Dominik
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Dominik
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Dominik
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 1 2Dyskusja Senator Henryk Woźniak
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie członka zarządu Narodowego Banku polskiego
członek zarządu Zdzisław Sokal
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
sekretarz stanu Jarosław Duda
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Kwiatkowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Henryk Woźniak
 1 4Dyskusja Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 4Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 4 Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
sekretarz stanu Jarosław Duda
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu Dariusz Bogdan
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Grażyna Sztark
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
sekretarz stanu Krzysztof Kwiatkowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 7Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 7Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 7 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności w roku 2008 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Krystyna Bochenek
 1 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Krystyna Bochenek
 1 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 1 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 8Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 8Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 8Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 8Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 8Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 1 8Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 1 8Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 8Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
podsekretarz stanu Zbigniew Włodkowski
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 110Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Andrzeja Szewińskiego w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Stanisława Zająca w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 1 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Stanisława Zająca w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw
 211Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 211Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 2
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: zmiana w składzie komisji senackiej
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 212Głosowanie Głosowanie
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej
Głosowanie nr: 3
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Głosowanie Głosowanie
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Głosowanie nr: 4
 2   Senator Zdzisław Pupa
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Grzegorz Banaś
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 5, 6, 7
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy  Prawo bankowe
Głosowanie nr: 8
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Głosowanie Głosowanie
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Głosowanie nr: 9
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 2 4Sprawozdania Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 4Głosowanie Głosowanie
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę
Głosowanie nr: 10
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5  Sprawozdanie połączonych Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Głosowanie nr: 21
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 2 6Głosowanie Głosowanie
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy
Głosowanie nr: 22
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 23, 24, 25
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Głosowanie nr: 26
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 2 9Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 27
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Głosowanie Głosowanie
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Głosowanie nr: 28
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Marek Trzciński
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Gogacz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Jerzy Chróścikowski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Cichoń
 2   Zamknięcie posiedzenia

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.