Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  37. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 1  Wystąpienie marszałka Senatu Bogdana Borusewicza
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Odczytanie listu prezydenta RP
szef Kancelarii Prezydenta RP Piotr Kownacki
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Przemówienie byłego prezydenta RP Lecha Wałęsy
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Przemówienie byłego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Przemówienie prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Przemówienie marszałek Senatu IV kadencji
Alicja Grześkowiak
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Przemówienie marszałka Senatu V kadencji
Longin Pastusiak
 1   Zamknięcie posiedzenia

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.