Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  38. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Uwaga: w kolumnie P (Punkt) kolorem szarym są oznaczone pozycje, w których miało miejsce łączne rozpatrywanie kilku punktów porządku dziennego. Kliknięcie na podanym w takim polu numerze wyświetla listę rozpatrywanych łącznie punktów.
Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad trzydziestego ósmego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Marek Haber
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 1 1Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Barbara Borys-Damięcka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Trzciński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Trzciński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Norbert Krajczy
 1 1Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 1Dyskusja Senator Grzegorz Czelej
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 1Dyskusja Senator Waldemar Kraska
 1 1Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 1Dyskusja Senator Marek Konopka
 1 1Dyskusja Senator Norbert Krajczy
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 Porzadek obrad Uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2010 r.
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Witold Idczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Witold Idczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Antoni Podolski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Antoni Podolski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Witold Idczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Antoni Podolski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Antoni Podolski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Witold Idczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Antoni Podolski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Antoni Podolski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Antoni Podolski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Antoni Podolski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Antoni Podolski
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Witold Idczak
 1 2Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 1 2Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 2Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 2 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Antoni Podolski
 1 3  Do kont. pkt. 4 Punkty trzeci i czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 3Sprawozdania Do kont. pkt. 3 Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Wiesław Dobkowski
 1 4Sprawozdania Do kont. pkt. 4 Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 3Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 3 Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Wiesław Dobkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Maciej Grabowski
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Czesława Ostrowska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesława Ostrowska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesława Ostrowska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Trzciński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesława Ostrowska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski
 1 3Dyskusja Otwarcie łącznej dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 1 3Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 1 3Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 1 3Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 3Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 4 Do kont. pkt. 3 Zamknięcie łącznej dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Antoni Motyczka
 1 5Sprawozdania Senator Antoni Motyczka
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2010 r.
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Przemysław Błaszczyk
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
prezes Józef Oleński
 1 6Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Józef Oleński
 1 6Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Józef Oleński
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Józef Oleński
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Józef Oleński
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 6Zapytania i odpowiedzi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Józef Oleński
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 6Zapytania i odpowiedzi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Józef Oleński
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 6Zapytania i odpowiedzi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Józef Oleński
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 6Zapytania i odpowiedzi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Józef Oleński
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 6Zapytania i odpowiedzi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Józef Oleński
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 6Zapytania i odpowiedzi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Józef Oleński
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Józef Oleński
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Józef Oleński
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Józef Oleński
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Józef Oleński
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Piotr Głowski
 1 6Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 6Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 6 Wystąpienie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
prezes Józef Oleński
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Wach
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 7Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Zientarski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 7Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 7Dyskusja Senator Janusz Rachoń
 1 7Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 7 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o praktykach absolwenckich
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Wiatr
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Wiatr
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Janusz Rachoń
 1 8Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 8Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 1 8Dyskusja Senator Tadeusz Skorupa
 1 8Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 1 8Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Gruszczyński
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie minister pracy i polityki społecznej
minister Jolanta Fedak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Bergier
 1 9Zapytania i odpowiedzi Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Barbara Borys-Damięcka
 1 9Zapytania i odpowiedzi Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Dyrektor Departamentu Nadzoru Inwestycyji Emerytalnych w Pionie Nadzoru Emerytalnego w Komisji Nadzoru Finansowego Michał Kozak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Dyrektor Departamentu Nadzoru Inwestycyji Emerytalnych w Pionie Nadzoru Emerytalnego w Komisji Nadzoru Finansowego Michał Kozak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Barbara Borys-Damięcka
 1 9Zapytania i odpowiedzi Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 9Zapytania i odpowiedzi Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 9Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 9Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 1 8Złożone do protokołu Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 1 8Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 1 8Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Zająca w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 1 8Złożone do protokołu Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 1 9Złożone do protokołu Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 1 9Złożone do protokołu Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 217  Punkt siedemnasty porządku obrad: informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2008 r.
 217Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bohdan Zdziennicki
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Piesiewicz
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Zając
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 217Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bohdan Zdziennicki
 217Dyskusja Otwarcie dyskusji
 217Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 217Dyskusja Senator Leon Kieres
 217Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 217Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 217Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 217Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 217Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 217Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bohdan Zdziennicki
 210  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Michał Okła
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Okła
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Barbara Borys-Damięcka
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Czelej
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 210Dyskusja Otwarcie dyskusji
 210Dyskusja Senator Norbert Krajczy
 210Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 210Dyskusja Senator Norbert Krajczy
 210Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 210Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 210Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 10 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Marek Twardowski
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Krzysztof Majkowski
 211Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Jan Dobrzyński
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Ziółkowski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Majkowski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Majkowski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Majkowski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Majkowski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Majkowski
 211Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
podsekretarz stanu Bernard Błaszczyk
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska  Bernard Błaszczyk
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Witold Idczak
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211Dyskusja Senator Stanisław Iwan
 211Dyskusja Senator Witold Idczak
 211Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 211Dyskusja Senator Krzysztof Majkowski
 211Dyskusja Senator Jadwiga Rotnicka
 211Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 211Dyskusja Senator Krzysztof Majkowski
 211Dyskusja Marszałek Bogdan Borusewicz
 211Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 roku
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 212Dyskusja Otwarcie dyskusji
 212Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej, podpisanego w Hadze dnia 5 sierpnia 2008 r.
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Maciej Grubski
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Zając
 213Dyskusja Otwarcie dyskusji
 213Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 214  Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku dotyczącego przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego, przyjętego w Genewie dnia 8 grudnia 2005 roku (Protokół III)
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Grzegorz Czelej
 214Dyskusja Otwarcie dyskusji
 214Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 215  Punkt piętnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 215Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 215Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Wojciech Skurkiewicz
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 215Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 215Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 215Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 215Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 215Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 215Dyskusja Otwarcie  dyskusji
 215Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 215Dyskusja Senator Witold Idczak
 215Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 215Dyskusja Senator Ryszard Bender
 215Dyskusja Senator Leon Kieres
 215Dyskusja Marszałek Bogdan Borusewicz
 215Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 215  Skierowanie projektu uchwały do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
 216  Punkt szesnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
 216Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 216Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Piotr Styczeń
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 216Dyskusja Otwarcie dyskusji
 216Dyskusja Do kont. pkt. 16 Zamknięcie dyskusji
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Głosowanie nr: 7
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym
Głosowanie nr: 29
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Wiesław Dobkowski
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Głosowanie nr: 38
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 4Głosowanie Głosowanie
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
Głosowanie nr: 39
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 40
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
Głosowanie nr: 41
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Przemysław Błaszczyk
 2 6Sprawozdania Senator Piotr Andrzejewski
 2 6Sprawozdania Senator sprawozdawca Przemysław Błaszczyk
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2010 r.
Głosowanie nr: 52
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o praktykach absolwenckich
Głosowanie nr: 64
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Mieczysław Augustyn
 2 9Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 65
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Michał Okła
 210Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 66, 67, 68
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny
Głosowanie nr: 69
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Krzysztof Majkowski
 211Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
 211Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 11 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
Głosowanie nr: 82
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Głosowanie Głosowanie
 212Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 12 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 roku
Głosowanie nr: 83
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Głosowanie Głosowanie
 213Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 13 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej, podpisanego w Hadze dnia 5 sierpnia 2008 r.
Głosowanie nr: 84
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214Głosowanie Głosowanie
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku dotyczącego przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego, przyjętego w Genewie dnia 8 grudnia 2005 r. (Protokół III)
Głosowanie nr: 85
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Leon Kieres
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 86
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 87
 216  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 216  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
 216Głosowanie Głosowanie
 216Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Głosowanie nr: 88
 218  Punkt osiemnasty porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane
 218Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 218Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 89
 218Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane
Głosowanie nr: 90
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Ryszard Bender
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Ryszard Bender
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Janina Fetlińska
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Tadeusz Gruszka
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Karczewski
 2   Zamknięcie posiedzenia
 211Złożone do protokołu Do kont. pkt. 11 Przemówienie senatora Janusza Rachonia w dyskusji nad punktem jedenastym porządku obrad
 211Złożone do protokołu Przemówienie senatora Wojciecha Skurkiewicza w dyskusji nad punktem jedenastym porządku obrad
 212Złożone do protokołu Do kont. pkt. 12 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dwunastym porządku obrad
 213Złożone do protokołu Do kont. pkt. 13 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem trzynastym porządku obrad

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.