Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  39. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2, 3
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Uwaga: w kolumnie P (Punkt) kolorem szarym są oznaczone pozycje, w których miało miejsce łączne rozpatrywanie kilku punktów porządku dziennego. Kliknięcie na podanym w takim polu numerze wyświetla listę rozpatrywanych łącznie punktów.
Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad trzydziestego dziewiątego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Zając
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Zając
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Ludwik Kotecki
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
sekretarz stanu Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Zając
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego Zdzisław Sokal
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Wyrowiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego Zdzisław Sokal
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Zając
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Zając
 1 1Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 1 1Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 1 1Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 1Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 1 1Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 1Dyskusja Senator Jan Dobrzyński
 1 1Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 1 1Dyskusja Senator Maciej Klima
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 1Dyskusja Senator Bronisław Korfanty
 1 1Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Bisztyga
 1 1Dyskusja Senator Kazimierz Kleina
 1 1Dyskusja Senator Krzysztof Majkowski
 1 1Dyskusja Senator Janusz Rachoń
 1 1Dyskusja Senator Józef Bergier
 1 1Dyskusja Senator Witold Idczak
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Dyskusja Senator Krzysztof Majkowski
 1 1Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 1 1Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 1 1Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 1Dyskusja Senator Witold Idczak
 1 1Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 1 1Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 1 1Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 1 Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
sekretarz stanu Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Służbie Celnej
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Sławomir Sadowski
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Wiesław Dobkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Sławomir Sadowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Wiesław Dobkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Szef Służby Celnej Jacek Kapica
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 2Zapytania i odpowiedzi Szef Służby Celnej Jacek Kapica
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Szef Służby Celnej Jacek Kapica
 1 2Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Szef Służby Celnej Jacek Kapica
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Szef Służby Celnej Jacek Kapica
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Szef Służby Celnej Jacek Kapica
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Szef Służby Celnej Jacek Kapica
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Szef Służby Celnej Jacek Kapica
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Szef Służby Celnej Jacek Kapica
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 2Zapytania i odpowiedzi Szef Służby Celnej Jacek Kapica
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Szef Służby Celnej Jacek Kapica
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Szef Służby Celnej Jacek Kapica
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Jan Dobrzyński
 1 2Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Zdzisława Pupy w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 2 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy - Prawo bankowe
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 2 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 2 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Jacek Swakoń
 2 4Sprawozdania Senator Jadwiga Rotnicka
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jacek Swakoń
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 2 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 2 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 2 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 2 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 2 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 4Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 2 4  Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 2 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Piesiewicz
 2 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie ministra sprawiedliwości
minister Andrzej Czuma
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 2 5Zapytania i odpowiedzi Minister Sprawiedliwości Andrzej Czuma
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Minister Sprawiedliwości Andrzej Czuma
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Minister Sprawiedliwości Andrzej Czuma
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Minister Sprawiedliwości Andrzej Czuma
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 2 5Zapytania i odpowiedzi Minister Sprawiedliwości Andrzej Czuma
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Minister Sprawiedliwości Andrzej Czuma
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 5Zapytania i odpowiedzi Minister Sprawiedliwości Andrzej Czuma
 2 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 5Dyskusja Senator Stanisław Zając
 2 5Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 2 5Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 2 5Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 2 5Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 2 5Dyskusja Senator Lucjan Cichosz
 2 5Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 2 5Dyskusja Senator Bohdan Paszkowski
 2 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 2 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 2 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 2 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 2 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Leon Kieres
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 2 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 2 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 2 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 2 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Marek Haber
 2 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 2 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Maciej Grubski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Maciej Grubski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Maciej Grubski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Maciej Grubski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Maciej Grubski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Maciej Grubski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Maciej Grubski
 2 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
podsekretarz stanu Stanisław Komorowski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisław Komorowski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisław Komorowski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Obrony Narodowej Mariusz Tomaszewski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisław Komorowski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisław Komorowski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisław Komorowski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisław Komorowski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Witold Idczak
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisław Komorowski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Wyrowiński
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisław Komorowski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisław Komorowski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisław Komorowski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisław Komorowski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisław Komorowski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisław Komorowski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisław Komorowski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisław Komorowski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisław Komorowski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisław Komorowski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 2 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 9Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 2 9Dyskusja Senator Witold Idczak
 2 9Dyskusja Senator Maciej Grubski
 2 9Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 2 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 210  Punkty dziesiąty i jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o finansach publicznych; stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 210Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
sekretarz stanu Elżbieta Suchocka-Roguska
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Małgorzata Adamczak
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 210Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 210Zapytania i odpowiedzi Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda
 210Dyskusja Otwarcie łącznej dyskusji
 210Dyskusja Senator Jadwiga Rotnicka
 210Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 210Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 210Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 210Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 210Dyskusja Senator Lucjan Cichosz
 210Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 210Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 210Dyskusja Senator Henryk Woźniak
 210Dyskusja Do kont. pkt. 11 Do kont. pkt. 10 Zamknięcie łącznej dyskusji
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Andrzej Szewiński
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 212Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca mniejszości Władysław Ortyl
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Szewiński
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Szewiński
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Piechniczek
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Szewiński
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Person
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 212Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Patrycja Wolińska-Bartkiewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Piechniczek
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Eryk Smulewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz
 212Dyskusja Otwarcie dyskusji
 212Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 212Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 212Dyskusja Senator Antoni Piechniczek
 212Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 212Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 212Dyskusja Senator Andrzej Szewiński
 212Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Małgorzata Adamczak
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Wyrowiński
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz
 213Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego Zdzisław Sokal
 213Dyskusja Otwarcie dyskusji
 213Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 213Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 213Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 214  Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 214Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Olgierd Dziekoński
 214Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński
 214Dyskusja Otwarcie dyskusji
 214Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 214Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 214Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 215  Punkt piętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich
 215Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej
senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 215Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Spraw Unii Europejskiej
senator sprawozdawca mniejszości Tadeusz Gruszka
 215Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Leon Kieres
 215Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca mniejszości Włodzimierz Cimoszewicz
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 215Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 215Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 215Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 215Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
podsekretarz stanu Andrzej Kremer
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Borusewicz
 215Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Kremer
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 215Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Kremer
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 215Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Kremer
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 215Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Kremer
 215Dyskusja Otwarcie dyskusji
 215Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 215Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 215Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 215Dyskusja Do kont. pkt. 15 Zamknięcie dyskusji
 216  Punkt szesnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim
 216Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 216Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
podsekretarz stanu Tomasz Merta
 216Dyskusja Otwarcie dyskusji
 216Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 216Dyskusja Do kont. pkt. 16 Zamknięcie dyskusji
 217  Punkt siedemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
 217  Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 217Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 217Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 217Dyskusja Otwarcie dyskusji
 217Dyskusja Senator Leon Kieres
 217Dyskusja Do kont. pkt. 17 Zamknięcie dyskusji
 2 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 2 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Stanisława Zająca w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 2 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 2 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Andrzeja Szewińskiego w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 2 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 2 8Złożone do protokołu Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 2 8Złożone do protokołu Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 2 9Złożone do protokołu Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 2 9Złożone do protokołu Przemówienie senator Małgorzaty Adamczak w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 2 9Złożone do protokołu Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 212Złożone do protokołu Do kont. pkt. 12 Przemówienie senatora Janusza Rachonia w dyskusji nad punktem dwunastym porządku obrad
 212Złożone do protokołu Do kont. pkt. 12 Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka w dyskusji nad punktem dwunastym porządku obrad
 213Złożone do protokołu Do kont. pkt. 13 Przemówienie senator Małgorzaty Adamczak w dyskusji nad punktem trzynastym porządku obrad
 213Złożone do protokołu Do kont. pkt. 13 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem trzynastym porządku obrad
 216Złożone do protokołu Do kont. pkt. 16 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem szesnastym porządku obrad
 216Złożone do protokołu Do kont. pkt. 16 Przemówienie senatora Stanisława Zająca w dyskusji nad punktem szesnastym porządku obrad
 217Złożone do protokołu Do kont. pkt. 17 Do kont. pkt. 17 Przemówienie senatora Stanisława Zająca w dyskusji nad punktem siedemnastym porządku obrad
 3   Uczczenie pamięci uczestników Powstania Warszawskiego
 318  Punkt osiemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2008 r wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2008 roku
 318Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 318Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 318Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 318Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 318Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 318Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 318Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 318Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Piechniczek
 318Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 318Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 318Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 318Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 318Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 318Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Borusewicz
 318Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 318Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Borusewicz
 318Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 318Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 318Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 318Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 318Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 318Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 318Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 318Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 318Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 318Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 318Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 318Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 318Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 318Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 318Dyskusja Otwarcie dyskusji
 318Dyskusja Senator Barbara Borys-Damięcka
 318Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 318Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 318Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 318Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 318Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 318Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 318Dyskusja Do kont. pkt. 18 Zamknięcie dyskusji
 3 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 3 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 3 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Grzegorz Banaś
 3 1Głosowanie Głosowanie
 3 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009
Głosowanie nr: 1
 3 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 3 2Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Wiesław Dobkowski
 3 2Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Grzegorz Banaś
 3 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
 3 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o Służbie Celnej
Głosowanie nr: 51
 3 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 3 3Głosowanie Głosowanie
 3 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy - Prawo bankowe
Głosowanie nr: 52
 3 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 3 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 3 4Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Władysław Ortyl
 3 4Sprawozdania Senator Stanisław Kogut
 3 4Głosowanie Głosowanie
 3 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"
Głosowanie nr: 53
 3 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 3 5Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 3 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
 3 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 75
 3 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 3 6Głosowanie Głosowanie
 3 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Głosowanie nr: 76
 3 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 3 7Głosowanie Głosowanie
 3 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Głosowanie nr: 77
 3 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 3 8Głosowanie Głosowanie
 3 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Głosowanie nr: 78
 3 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 3 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Maciej Grubski
 3 9Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86
 3 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 87
 310  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 310Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 310Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Grzegorz Banaś
 310Sprawozdania Senator Janina Fetlińska
 310Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109
 310Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o finansach publicznych
Głosowanie nr: 110
 311  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 311Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 311Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Grzegorz Banaś
 311Sprawozdania Senator Lucjan Cichosz
 311Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133
 311Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
Głosowanie nr: 134
 312  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 312Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Gospodarki Narodowej  oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Andrzej Szewiński
 312Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Władysław Ortyl
 312Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
 312Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
Głosowanie nr: 151
 313  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 313Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 313Głosowanie Głosowanie
 313Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim
Głosowanie nr: 152
 314  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 314Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 314Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163
 314Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami
Głosowanie nr: 164
 315  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 315Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej
senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 315Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Maciej Klima
 315Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181
 315  Senator Piotr Andrzejewski
 315Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 182, 183
 315Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich
Głosowanie nr: 184
 316  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 316Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 185
 316Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim
Głosowanie nr: 186
 317  Do kont. pkt. 17 Punkt siedemnasty porządku obrad (cd.)
 317Głosowanie Głosowanie
 317Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Głosowanie nr: 187
 318  Do kont. pkt. 18 Punkt osiemnasty porządku obrad (cd.)
 318Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 318Sprawozdania Senator Piotr Andrzejewski
 318Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 188
 318Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 18 Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2008 r. wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2008 roku
Głosowanie nr: 189
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Tadeusz Skorupa
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Andrzejewski
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Piotrowicz
 3   Zamknięcie posiedzenia
 318Złożone do protokołu Do kont. pkt. 18 Przemówienie senator Krystyny Bochenek w dyskusji nad punktem osiemnastym porządku obrad

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.