Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  40. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Uwaga: w kolumnie P (Punkt) kolorem szarym są oznaczone pozycje, w których miało miejsce łączne rozpatrywanie kilku punktów porządku dziennego. Kliknięcie na podanym w takim polu numerze wyświetla listę rozpatrywanych łącznie punktów.
Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Uczczenie pamięci zmarłych górników
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
senator Marek Rocki
 1 Porzadek obrad Senator Stanisław Karczewski
 1 Głosowanie Głosowanie
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
Głosowanie nr: 1
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Maciej Grubski
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu  w Ministerstwie Obrony Narodowej
sekretarz stanu Czesław Piątas
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Zając
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Piątas
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Maciej Grubski
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Bisztyga
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Zając
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dyscyplinie wojskowej
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Piotr Kaleta
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Kaleta
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Kaleta
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
sekretarz stanu Czesław Piątas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Zając
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Piątas
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie prezesa Rządowego Centrum Legislacji
prezes Maciej Berek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Maciej Grabowski
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Michał Okła
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Okła
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
sekretarz stanu Jakub Szulc
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Pawłowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Pawłowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskucji
 1 6Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 6Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Grażyna Sztark
 1 3Sprawozdania Senator Grażyna Sztark
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Grażyna Sztark
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Grażyna Sztark
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
sekretarz stanu Krzysztof Kwiatkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 3Zapytania i odpowiedzi Dyrektor Generalny Służby Więziennej Paweł Nasiłowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Główny Specjalista w Departamencie Legislacyjno-Prawnym w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Białek
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkty siódmy i ósmy porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 70. Rocznicę wybuchu Drugiej Wojny Światowej; drugie czytanie projektu uchwały w 70. rocznicę napaści przez Niemcy i Rosję na Polskę
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Grzegorz Czelej
 1 7Dyskusja Otwarcie łącznej dyskusji
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 8 Do kont. pkt. 7 Zamknięcie łącznej dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej
sekretarz Kazimierz Czaplicki
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 1 9Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 9Dyskusja Senator Ireneusz Niewiarowski
 1 9Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 9Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: informacja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Sądu Najwyższego w roku 2008
 110Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 110Zapytania i odpowiedzi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 110Zapytania i odpowiedzi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 110Zapytania i odpowiedzi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 110Zapytania i odpowiedzi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 110Zapytania i odpowiedzi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Senator Leon Kieres
 110Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 110Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 110Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 10 Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 111Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 111Sprawozdania Senator Ryszard Bender
 111Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7
 111Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Głosowanie nr: 8
 112  Punkt dwunasty porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich
 112Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 112Głosowanie Głosowanie
 112Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Głosowanie nr: 9
 1 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Maciej Grubski
 1 1Głosowanie Głosowanie
 1 1Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 1 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
Głosowanie nr: 10
 1 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 1 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 11, 12, 13, 14, 15, 16
 1 2Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 2 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o dyscyplinie wojskowej
Głosowanie nr: 17
 1 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Grażyna Sztark
 1 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 18, 19
 1 3Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 3 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy
Głosowanie nr: 20
 1 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 1 4Głosowanie Głosowanie
 1 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Głosowanie nr: 21
 1 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 1 5Głosowanie Głosowanie
 1 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 22
 1 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Michał Okła
 1 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 23, 24, 25
 1 6Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 6 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Głosowanie nr: 26
 1 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 1 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 27
 1 7Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 7 Podjęcie uchwały w 70. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej
Głosowanie nr: 28
 1 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 1 8Głosowanie Głosowanie
 1 8Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 8 Odrzucenie projektu uchwały w 70. rocznicę napaści przez Niemcy i Rosję na Polskę
Głosowanie nr: 29
 1 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 1 9  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 9Głosowanie Głosowanie
 1 9Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 9 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 30
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Tadeusz Gruszka
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Jan Wyrowiński
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Kaleta
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Kaleta
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Gogacz
 1   Zamknięcie posiedzenia
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad.
 1 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Norberta Krajczego w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 6Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Zająca w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 8 Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Czesława Ryszki w łącznej dyskusji nad punktami siódmym i ósmym porządku obrad
 1 9Złożone do protokołu Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 110Złożone do protokołu Do kont. pkt. 10 Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem dziesiątym porządku obrad
 110Złożone do protokołu Przemówienie senator Krystyny Bochenek w dyskusji nad punktem dziesiątym porządku obrad

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.