Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  41. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Uczczenie pamięci zmarłego Marka Edelmana
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Senator Ryszard Bender
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci generała Kazimierza Pułaskiego (1745-1779), bohatera Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki, w 230. rocznicę śmierci
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
podsekretarz stanu Tomasz Merta
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1
 1 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci generała Kazimierza Pułaskiego (1745-1779), bohatera Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki, w 230. rocznicę śmierci
Głosowanie nr: 2
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Dariusz Daniluk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Dariusz Daniluk
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Maciej Grabowski
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie prezesa Rządowego Centrum Legislacji
prezes Maciej Berek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 4Zapytania i odpowiedzi Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 4Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme), podpisanej w Warszawie dnia 9 maja 2008 r.
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Włodzimierz Cimoszewicz
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
podsekretarz stanu Andrzej Kremer
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Kremer
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Kremer
 1 5Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Krystyna Bochenek
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Kremer
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Kremer
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Kremer
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Stanisław Zając
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1   Senator Barbara Borys-Damięcka
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 2004 roku
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Grzegorz Czelej
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Marek Konopka
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
podsekretarz stanu Andrzej Kremer
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Głowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Kremer
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Głowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Kremer
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Kremer
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Olech
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Kremer
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Barbara Borys-Damięcka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Kremer
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Kremer
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Doha dnia 18 listopada 2008 r.
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Maciej Grabowski
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Grzegorz Czelej
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r.
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Janusz Rachoń
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Janusz Rachoń
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
podsekretarz stanu Andrzej Kremer
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Kremer
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2009 roku (podczas Prezydencji czeskiej)
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Wyrowiński
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Wyrowiński
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 1 9Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 1 9Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 1 9Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 9Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 1 9Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 1 9Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 9Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 1 9Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 9Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2010 Rokiem Fryderyka Chopina
 110Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Czesław Ryszka
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Senator Stanisław Zając
 110Dyskusja Wicemarszałek Krystyna Bochenek
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 1 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 3, 4
 1 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego
Głosowanie nr: 5
 1 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 1 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 6, 7
 1 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
Głosowanie nr: 8
 1 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 1 4Głosowanie Głosowanie
 1 4Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 4 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
Głosowanie nr: 9
 1 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 1 5Głosowanie Głosowanie
 1 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme), podpisanej w Warszawie dnia 9 maja 2008 r.
Głosowanie nr: 10
 1 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 1 6Głosowanie Głosowanie
 1 6Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 6 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 2004 roku
Głosowanie nr: 11
 1 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 1 7Głosowanie Głosowanie
 1 7Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 7 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Doha dnia 18 listopada 2008 r.
Głosowanie nr: 12
 1 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 1 8Głosowanie Głosowanie
 1 8Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 8 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r.
Głosowanie nr: 13
 110  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 110Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 14
 110Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 10 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2010 Rokiem Fryderyka Chopina
Głosowanie nr: 15
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Kaleta
 1   Zamknięcie posiedzenia
 1 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 1 8Złożone do protokołu Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 110Złożone do protokołu Do kont. pkt. 10 Przemówienie senatora Eryka Smulewicza w dyskusji nad punktem dziesiątym porządku obrad

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.