Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  43. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Zając
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Czesław Ryszka
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
podsekretarz stanu Bożena Borys-Szopa
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
podsekretarz stanu Tomasz Merta
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 1Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 1Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 1Dyskusja Senator Sławomir Sadowski
 1 1Dyskusja Senator Barbara Borys-Damięcka
 1 1Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 1Dyskusja Senator Bogdan Borusewicz
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Wach
 1 2Sprawozdania Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Igor Dzialuk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Igor Dzialuk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Igor Dzialuk
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Andrzej Szewiński
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 1 3Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 3Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
sekretarz stanu Stanisław Gawłowski
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
sekretarz stanu Stanisław Gawłowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Michał Wojtczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Zdzisław Pupa
 1 4Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 4Dyskusja Senator Lucjan Cichosz
 1 4Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 4 Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
sekretarz stanu Stanisław Gawłowski
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Maciej Grabowski
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Antoni Motyczka
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Kazimierz Kleina
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Maciej Grabowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotyczącej przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, sporządzonej w Helsinkach dnia 2 lutego 1998 r.
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Janusz Rachoń
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Rachoń
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu Zmieniającego Konwencję wiedeńską z 1963 roku o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonego w Wiedniu dnia 12 września 1997 roku
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Przemysław Błaszczyk
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Przemysław Błaszczyk
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
sekretarz stanu Stanisław Gawłowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 8Zapytania i odpowiedzi Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Michael Waligórski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 1 8Zapytania i odpowiedzi Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Michael Waligórski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Michael Waligórski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Michael Waligórski
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Maciej Grabowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Senator Wiesław Dobkowski
 1 9Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 9Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 9Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
 111Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Grażyna Sztark
 111Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
sekretarz stanu Jarosław Duda
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 111Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 111Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 111Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 111Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 111  Do kont. pkt. 11 Skierowanie projektu ustawy do Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
 112  Punkt dwunasty porządku obrad: Informacja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o działalności Instytutu Pamięci Narodowej w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.
 112Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Borusewicz
 112Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Borusewicz
 112Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 112Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 112Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 112Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 112Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Jacek Swakoń
 112Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 112Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Massalski
 112Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 112Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 112Zapytania i odpowiedzi Dyrektor Biura Edukacji Publicznej w Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Łukasz Kamiński
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 112Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 112Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 112Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 112Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 112Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 112Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 112Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Zientarski
 112Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 112Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 112Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 112Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Grażyna Sztark
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 112Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 112Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 112Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 112Dyskusja Otwarcie dyskusji
 112Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Macieja Klimy w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Jurcewicza w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Przemówienie senatora Eryka Smulewicza w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 111Złożone do protokołu Do kont. pkt. 11 Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem jedenastym porządku obrad
 111Złożone do protokołu Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki w dyskusji nad punktem jedenastym porządku obrad
 112Złożone do protokołu Do kont. pkt. 12 Przemówienie senatora Macieja Klimy w dyskusji nad punktem dwunastym porządku obrad
 112Złożone do protokołu Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem dwunastym porządku obrad
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Głosowanie Głosowanie
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego
Głosowanie nr: 1
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Wach
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 2, 3
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
Głosowanie nr: 4
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 5, 6
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie
Głosowanie nr: 7
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 2 4Sprawozdania Senator Wojciech Skurkiewicz
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
 2 4Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 4 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 34
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 35, 36
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych
Głosowanie nr: 37
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 38
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 39
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowanie
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotyczącej przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, sporządzonej w Helsinkach dnia 2 lutego 1998 r.
Głosowanie nr: 40
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Głosowanie Głosowanie
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu Zmieniającego Konwencję wiedeńską z 1963 roku o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonego w Wiedniu dnia 12 września 1997 roku
Głosowanie nr: 41
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 2 9Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Głosowanie nr: 42
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu  ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
 210Głosowanie Głosowanie
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Głosowanie nr: 43
 2 4Sprawozdania Do kont. pkt. 4 Senator Piotr Andrzejewski
 2 4Sprawozdania Senator Paweł Klimowicz

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.