Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  44. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2, 3
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Uwaga: w kolumnie P (Punkt) kolorem szarym są oznaczone pozycje, w których miało miejsce łączne rozpatrywanie kilku punktów porządku dziennego. Kliknięcie na podanym w takim polu numerze wyświetla listę rozpatrywanych łącznie punktów.
Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Senator Stanisław Zając
 1 Porzadek obrad Senator Kazimierz Wiatr
 1 Porzadek obrad Senator Paweł Klimowicz
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Kowalski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
prezes Jacek Sadowy
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Kowalski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Pawłowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Iwan
 1 1Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 1 Wystąpienie prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
prezes Jacek Sadowy
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Kowalski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Radosław Mleczko
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 1 3Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Władysław Dajczak
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Piotr Kaleta
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Dajczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Kowalski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Kaleta
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Kaleta
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Marek Bucior
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Małgorzata Adamczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Małgorzata Adamczak
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkty piąty i szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Małgorzata Adamczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki
 1 5Dyskusja Otwarcie łącznej dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 1 5Dyskusja Senator Piotr Głowski
 1 5Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 5Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Dyskusja Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 5Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 5Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 5Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 5Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 6 Do kont. pkt. 5 Zamknięcie łącznej dyskusji
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa oraz ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 111Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
podsekretarz stanu Witold Jurek
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Senator Tadeusz Skorupa
 111Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 111Dyskusja Senator Stanisław Bisztyga
 111Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 111Dyskusja Senator Ryszard Bender
 111Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 111Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 111Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 111Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 111Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz Stanu Marek Bucior
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją zadań przez Policję
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 110Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Adam Rapacki
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 112  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 112Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 112Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski
 112Dyskusja Otwarcie dyskusji
 112Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 113  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
 113Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 113Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 113Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 113Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 113Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 113Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 113Dyskusja Otwarcie dyskusji
 113Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 113Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 113Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 113Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 113Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 113Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 114  Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r.
 114Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Marek Rocki
 114Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Jacek Swakoń
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 114Zapytania i odpowiedzi Zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Paweł Białek
 114Dyskusja Otwarcie dyskusji
 114Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 114Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 115  Punkt piętnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały o ogłoszeniu roku 2010 Rokiem Małych Ojczyzn
 115Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 115Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 115Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 115Dyskusja Otwarcie dyskusji
 115Dyskusja Senator Krystyna Bochenek
 115Dyskusja Senator Krystyna Bochenek
 115Dyskusja Do kont. pkt. 15 Zamknięcie dyskusji
 1 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 111Złożone do protokołu Do kont. pkt. 11 Przemówienie senatora Macieja Klimy w dyskusji nad punktem jedenastym porządku obrad
 111Złożone do protokołu Do kont. pkt. 11 Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem jedenastym porządku obrad
 1 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 1 8Złożone do protokołu Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 1 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem  siódmym porządku obrad
 110Złożone do protokołu Do kont. pkt. 10 Do kont. pkt. 10 Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa w dyskusji nad punktem dziesiątym porządku obrad
 113Złożone do protokołu Do kont. pkt. 13 Do kont. pkt. 13 Przemówienie senatora Jerzego Chróścikowskiego w dyskusji nad punktem trzynastym porządku obrad
 114Złożone do protokołu Do kont. pkt. 14 Do kont. pkt. 14 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem czternastym porządku obrad
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 14
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
Głosowanie nr: 24
 2 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o izbach lekarskich
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Głowski
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 2 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Marek Twardowski
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 2 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 2 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 2 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 2 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 2 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 2Dyskusja Senator Norbert Krajczy
 2 2Dyskusja Senator Paweł Klimowicz
 2 2Dyskusja Senator Piotr Głowski
 2 2Dyskusja Senator Rafał Muchacki
 2 2Dyskusja Senator Grzegorz Czelej
 2 2Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 2 2Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 2 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Leon Kieres
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 2 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 2 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 2 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Leon Kieres
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji Jacek Krawczyk
 2 9  Senator Piotr Andrzejewski
 2 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 216  Punkt szesnasty porządku obrad: informacja Ministra Skarbu Państwa na temat prywatyzacji majątku Skarbu Państwa, ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetycznego
 216Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Adam Leszkiewicz
 216Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Adam Leszkiewicz
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Adam Leszkiewicz
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Ziółkowski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Adam Leszkiewicz
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Adam Leszkiewicz
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Adam Leszkiewicz
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Adam Leszkiewicz
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Adam Leszkiewicz
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Adam Leszkiewicz
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Adam Leszkiewicz
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Głowski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Adam Leszkiewicz
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Adam Leszkiewicz
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Adam Leszkiewicz
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Adam Leszkiewicz
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Adam Leszkiewicz
 216Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Adam Leszkiewicz
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Adam Leszkiewicz
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Adam Leszkiewicz
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Adam Leszkiewicz
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 216Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Adam Leszkiewicz
 216Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jan Bury
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Piechniczek
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 216Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jan Bury
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 216Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jan Bury
 216Dyskusja Otwarcie dyskusji
 216  Senator Janina Fetlińska
 216Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 216Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 216Dyskusja Senator Krzysztof Majkowski
 216Dyskusja Do kont. pkt. 16 Zamknięcie dyskusji
 217  Punkt siedemnasty porządku obrad: wybór senatora do składu Krajowej Rady Sądownictwa
 217Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 217Głosowanie Tajne głosowanie
 217  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 217Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyboru senatora do składu Krajowej Rady Sądownictwa
 218  Punkt osiemnasty porządku obrad: sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Norberta Krajczego
 218Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 218Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 218  Senator Norbert Krajczy
 218Głosowanie Tajne głosowanie
 218  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 218Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Norberta Krajczego
 219  Punkt dziewiętnasty porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
 219Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Grażyna Sztark
 219Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 25
 219Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Głosowanie nr: 26
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 39
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
 2 2Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 2 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o izbach lekarskich
Głosowanie nr: 51
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Tadeusz Gruszka
 2 3Głosowanie Głosowanie
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
Głosowanie nr: 52
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Głosowanie Głosowanie
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
Głosowanie nr: 53
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 54, 55, 56, 57
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
Głosowanie nr: 58
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Głosowanie Głosowanie
 2 8Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 8 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów
Głosowanie nr: 59
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 9 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Głosowanie nr: 60
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 61, 62, 63
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją zadań przez Policję
Głosowanie nr: 64
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 65
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa oraz ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Głosowanie nr: 66
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Głosowanie Głosowanie
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Głosowanie nr: 67
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 213Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Piotr Kaleta
 213Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 68, 69, 70
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
Głosowanie nr: 71
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214Głosowanie Głosowanie
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r.
Głosowanie nr: 72
 215  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 215Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 73
 215Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały o ogłoszeniu roku 2010 Rokiem Demokracji Lokalnej
Głosowanie nr: 74
 2 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 2 2Złożone do protokołu Przemówienie senatora Eryka Smulewicza w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 2 8Złożone do protokołu Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 2 8Złożone do protokołu Przemówienie senatora Eryka Smulewicza w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 2 9Złożone do protokołu Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 216Złożone do protokołu Do kont. pkt. 16 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem szesnastym porządku obrad
 3 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
senator Marek Rocki
 3 Porzadek obrad Senator Piotr Kaleta
 3   Senator Marek Rocki
 3 Głosowanie Głosowanie
 3 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
Głosowanie nr: 75
 320  Punkt dwudziesty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o grach hazardowych
 320Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 320Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 320Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 320Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 320Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 320Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 320Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 320Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 320Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 320Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 320Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 320Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 320Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 320Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 320Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 320Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 320Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Jacek Kapica
 320Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 320Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 320Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica
 320Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 320Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 320Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 320Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica
 320Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 320Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 320Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica
 320Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 320Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica
 320Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 320Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 320Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica
 320Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 320Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 320Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica
 320Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 320Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 320Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica
 320Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 320Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 320Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica
 320Zapytania i odpowiedzi Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek
 320Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 320Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 320Zapytania i odpowiedzi Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek
 320Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 320Zapytania i odpowiedzi Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek
 320Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 320Zapytania i odpowiedzi Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek
 320Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica
 320Dyskusja Otwarcie dyskusji
 320Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 320Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 320Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 320Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 320Dyskusja Senator Tadeusz Skorupa
 320Dyskusja Do kont. pkt. 20 Zamknięcie dyskusji
 321  Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
 321Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 321Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Sławomir Kowalski
 321Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 321Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 321Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 321Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 321Dyskusja Otwarcie dyskusji
 321Dyskusja Do kont. pkt. 21 Zamknięcie dyskusji
 320  Do kont. pkt. 20 Punkt dwudziesty porządku obrad (cd.)
 320Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 320Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Tadeusz Gruszka
 320Głosowanie Głosowanie
 320Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 20 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o grach hazardowych
Głosowanie nr: 76
 321  Do kont. pkt. 21 Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad (cd.)
 321Głosowanie Głosowanie
 321Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
Głosowanie nr: 77
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Janina Fetlińska
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Zając
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Gogacz
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Henryk Woźniak
 3   Zamknięcie posiedzenia
 320Złożone do protokołu Do kont. pkt. 20 Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem dwudziestym porządku obrad

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.