Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  46. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Uwaga: w kolumnie P (Punkt) kolorem szarym są oznaczone pozycje, w których miało miejsce łączne rozpatrywanie kilku punktów porządku dziennego. Kliknięcie na podanym w takim polu numerze wyświetla listę rozpatrywanych łącznie punktów.
Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad czterdziestego szóstego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki SpołecznejMarek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 1 1Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 1 1Dyskusja Senator Paweł Klimowicz
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 1Dyskusja Senator Paweł Klimowicz
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Antoni Motyczka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Dominik Radziwiłł
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Dominik Radziwiłł
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Dominik Radziwiłł
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Eryk Smulewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Dominik Radziwiłł
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Patrycja Wolińska-Bartkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Eryk Smulewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz
 1 3Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 3Dyskusja Senator Tadeusz Skorupa
 1 3Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 3Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie głównego inspektora sanitarnego
główny inspektor Andrzej Wojtyła
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 4Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 4Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Olech
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Czesława Ostrowska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesława Ostrowska
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 5Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 5Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesława Ostrowska
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
wiceprezes Małgorzata Kozak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 6Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Kozak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Kozak
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Grzegorz Banaś
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Krzysztof Majkowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu Joanna Strzelec-Łobodzińska
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 1 7Dyskusja Senator Krzysztof Majkowski
 1 7Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 7Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 7Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 7 Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu Joanna Strzelec-Łobodzińska
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Janusza Rachonia w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Przemówienie senatora Janusza Rachonia w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Zająca w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 6Złożone do protokołu Przemówienie senatora Janusza Rachonia w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 2 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 2 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 2 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 8Dyskusja Senator Ryszard Bender
 2 8Dyskusja Senator Sławomir Sadowski
 2 8Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 2 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 2 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, podpisanego w Szczecinie 16 kwietnia 2009 r.
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Maciej Grubski
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Maciej Grubski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Maciej Grubski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Maciej Grubski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Maciej Grubski
 2 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 210  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), przyjętego w Bonn dnia 26 stycznia 2009 r.
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Janusz Rachoń
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Rachoń
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Rachoń
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Rachoń
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Rachoń
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Rachoń
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Rachoń
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Rachoń
 210Dyskusja Otwarcie dyskusji
 210Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci wielkiego poety Juliusza Słowackiego w Jego 200. rocznicę urodzin i 160. rocznicę śmierci
 211Sprawozdania Do kont. pkt. 11 Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 210Dyskusja Do kont. pkt. 10 Otwarcie dyskusji
 210Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 210Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 2   Senator Stanisław Zając
 212  Punkty dwunasty i trzynasty porządku obrad: drugie czytanie projektu apelu o poszanowanie Krzyża; drugie czytanie projektu uchwały w sprawie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczącego obecności znaku krzyża w miejscach publicznych
 212Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 212Dyskusja Otwarcie łącznej dyskusji
 212Dyskusja Senator Stanisław Zając
 212Dyskusja Senator Ryszard Bender
 212Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 212Dyskusja Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 212Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 212Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 212Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 212Dyskusja Senator Jan Rulewski
 212Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 212Dyskusja Senator Rafał Muchacki
 212Dyskusja Senator Jan Rulewski
 212Dyskusja Senator Stanisław Zając
 212Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 212Dyskusja Zamknięcie łącznej dyskusji
 212  Skierowanie projektu uchwały do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
 212  Do kont. pkt. 13 Senator Stanisław Zając
 214  Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 214Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Tadeusz Gruszka
 214Sprawozdania Senator Andrzej Owczarek
 214Sprawozdania Senator Andrzej Owczarek
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Eryk Smulewicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Łukasz Abgarowicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Łukasz Abgarowicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Łukasz Abgarowicz
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Eryk Smulewicz
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 214Dyskusja Otwarcie dyskusji
 214Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 214Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 214Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 214Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 214Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 214Dyskusja Senator Krzysztof Majkowski
 214Dyskusja Senator Leon Kieres
 214Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 214Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 2   Wniosek formalny o kontynuowanie drugiego czytania projektu apelu o poszanowanie Krzyża na kolejnym posiedzeniu
senator Marek Rocki
 2   Senator Stanisław Zając
 2   Głosowanie
 2   Przyjęcie wniosku formalnego
Głosowanie nr: 1
 2   Senator Piotr Andrzejewski
 2   Senator Piotr Kaleta
 215  Punkt piętnasty porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym
 215Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 215Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 2
 215Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym
Głosowanie nr: 3
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Mieczysław Augustyn
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Piotr Kaleta
 2 1Głosowanie Głosowanie
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Głosowanie nr: 4
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 5, 6
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym
Głosowanie nr: 7
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Głosowanie Głosowanie
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Głosowanie nr: 8
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Janina Fetlińska
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 28
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 29, 30, 31
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
Głosowanie nr: 32
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 33, 34, 35
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
Głosowanie nr: 36
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 65
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 2 8Sprawozdania Senator Ryszard Bender
 2 8Głosowanie Głosowanie
 2 8Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 8 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
Głosowanie nr: 66
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 9 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, podpisanego w Szczecinie 16 kwietnia 2009 r
Głosowanie nr: 67
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Głosowanie Głosowanie
 210Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 10 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), przyjętego w Bonn dnia 26 stycznia 2009 r.
Głosowanie nr: 68
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 69
 211Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 11 Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci wielkiego poety Juliusza Słowackiego w Jego 200. rocznicę urodzin i 160. rocznicę śmierci
Głosowanie nr: 70
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Głosowanie Głosowanie
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczącego obecności znaku krzyża w miejscach publicznych
Głosowanie nr: 71
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 214Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
 214Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 14 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 85
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Ryszard Bender
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Jan Rulewski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Gogacz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Janina Fetlińska
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Kogut
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Paweł Klimowicz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Andrzejewski
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 8Złożone do protokołu Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 2 9Złożone do protokołu Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 210Złożone do protokołu Do kont. pkt. 10 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dziesiątym porządku obrad
 211Złożone do protokołu Do kont. pkt. 11 Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki w dyskusji nad punktem jedenastym porządku obrad
 214Złożone do protokołu Do kont. pkt. 14 Przemówienie senatora Eryka Smulewicza w dyskusji nad punktem czternastym porządku obrad

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.