Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  47. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2, 3
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Uwaga: w kolumnie P (Punkt) kolorem szarym są oznaczone pozycje, w których miało miejsce łączne rozpatrywanie kilku punktów porządku dziennego. Kliknięcie na podanym w takim polu numerze wyświetla listę rozpatrywanych łącznie punktów.
Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad czterdziestego siódmego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2010
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie ministra finansów
minister Jan Vincent-Rostowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Zając
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Eryk Smulewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Elżbieta Suchocka-Roguska
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 1 1Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 1 1Dyskusja Senator Henryk Woźniak
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Zając
 1 1Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 1 1Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 1Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Dyskusja Senator Przemysław Błaszczyk
 1 1Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 1 1Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 1Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 1 1Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 1Dyskusja Senator Józef Bergier
 1 1Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Gogacz
 1 1Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 1 1Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Złożone do protokołu Przemówienie senator Krystyny Bochenek w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Przemówienie senatora Sławomira Kowalskiego w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Stanisława Zająca w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 2 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie oraz niektórych innych ustaw
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Eryk Smulewicz
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Gruszczyński
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Massalski
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
sekretarz stanu Jarosław Duda
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Małgorzata Adamczak
 2 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 2 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 2 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 2Dyskusja Senator Paweł Klimowicz
 2 2Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 2 2Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 2 2Dyskusja Senator Paweł Klimowicz
 2 2Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 2 2Dyskusja Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 2 2Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 2 2Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 2 2Dyskusja Senator Paweł Klimowicz
 2 2Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 2 2Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 2 2Dyskusja Senator Stanisław Iwan
 2 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 2 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Krzysztof Majkowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Majkowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Pawłowicz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Majkowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Majkowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Pawłowicz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Majkowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Majkowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Majkowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Michał Wojtczak
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Majkowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Majkowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Majkowski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 2 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
podsekretarz stanu Bernard Błaszczyk
 2 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 2 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 2 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 2 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 2 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Pawłowicz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 2 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 2 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 2 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk
 2 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie zastępcy głównego inspektora sanitarnego
zastępca głównego inspektora Jan Orgelbrand
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Pawłowicz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 2 3Zapytania i odpowiedzi Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Orgelbrand
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 3 Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Orgelbrand
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Grzegorz Banaś
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy budżetowej na rok 2010
Głosowanie nr: 39
 2   Senator Marek Rocki
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 3Dyskusja Senator Andrzej Misiołek
 2 3Dyskusja Senator Zbigniew Pawłowicz
 2 3Dyskusja Senator Zdzisław Pupa
 2 3Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 2 3Dyskusja Senator Zbigniew Pawłowicz
 2 3Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 2 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 3 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
podsekretarz stanu Bernard Błaszczyk
 2 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 2 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
sekretarz stanu Czesław Piątas
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 2 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Piątas
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 2 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Piątas
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 2 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Piątas
 2 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 4Dyskusja Senator Stanisław Zając
 2 4Dyskusja Senator Maciej Grubski
 2 4Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 2 4Dyskusja Senator Waldemar Kraska
 2 4Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 2 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 2 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 2 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
podsekretarz stanu Krzysztof Łaszkiewicz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Krzysztof Łaszkiewicz
 2 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 5Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 2 5Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 2 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 5 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
podsekretarz stanu Krzysztof Łaszkiewicz
 2 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 2 2Złożone do protokołu Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 2 2Złożone do protokołu Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 2 2Złożone do protokołu Przemówienie senator Małgorzaty Adamczak w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 2 2Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Jurcewicza w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 2 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 2 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 2 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 2 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 3 6  Punkt szósty porządku obrad: powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej
 3 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 3 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Zając
 3 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 3 6Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 3 6Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 3 6Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Rady Polityki Pieniężnej Jerzy Hausner
 3 6Zapytania i odpowiedzi Kandydatka na Członka Rady Polityki Pieniężnej Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
 3 6Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Rady Polityki Pieniężnej Andrzej Rzońca
 3 6Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Rady Polityki Pieniężnej Jan Winiecki
 3 6Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 3 6Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 3 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Zając
 3 6Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Rady Polityki Pieniężnej Jerzy Hausner
 3 6Zapytania i odpowiedzi Kandydatka na Członka Rady Polityki Pieniężnej Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
 3 6Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Rady Polityki Pieniężnej Andrzej Rzońca
 3 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 3 6Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 3 6Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 3 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Zając
 3 6Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Rady Polityki Pieniężnej Jerzy Hausner
 3 6Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Rady Polityki Pieniężnej Jerzy Hausner
 3 6Zapytania i odpowiedzi Kandydatka na Członka Rady Polityki Pieniężnej Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
 3 6Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Rady Polityki Pieniężnej Andrzej Rzońca
 3 6Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Rady Polityki Pieniężnej Jan Winiecki
 3 6  Wniosek formalny o ogłoszenie przerwy
senator Stanisław Zając
 3 6  Przyjęcie wniosku formalnego
 3 6Głosowanie Tajne głosowanie
 3 6Podjęcie uchwały Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 3 7  Punkt siódmy porządku obrad: złożenie przysięgi przez powołanych przez Senat członków Rady Polityki Pieniężnej
 3 7  Członek Rady Polityki Pieniężnej Jan Winiecki
 3 7  Członek Rady Polityki Pieniężnej Jerzy Hausner
 3 7  Członek Rady Polityki Pieniężnej Andrzej Rzońca
 3 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie poszanowania Krzyża
senator Marek Rocki
 3 Porzadek obrad Wniosek formalny o przeprowadzenie debaty łącznej nad punktami jedenastym i dwunastym porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie poszanowania Krzyża; drugie czytanie projektu apelu o poszanowanie Krzyża
senator Marek Rocki
 3 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 3 Porzadek obrad Senator Stanisław Zając
 3 Porzadek obrad Głosowanie
 3 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
Głosowanie nr: 40
 3 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym
 3 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Marek Konopka
 3 8Sprawozdania Senator Marek Konopka
 3 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 3 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Konopka
 3 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 3 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Konopka
 3 8Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 3 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Konopka
 3 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 3 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Konopka
 3 8Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 3 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Konopka
 3 8Zapytania i odpowiedzi Senator Eryk Smulewicz
 3 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Konopka
 3 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
sekretarz stanu Tomasz Siemoniak
 3 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 3 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 3 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 3 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 3 8Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 3 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 3 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 3 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 3 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 3 8Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 3 8Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 3 8Zapytania i odpowiedzi Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
sekretarz stanu Tomasz Siemoniak
 3 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 3 8Dyskusja Senator Henryk Górski
 3 8Dyskusja Senator Lucjan Cichosz
 3 8Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 3 8Dyskusja Senator Stanisław Gogacz
 3 8Dyskusja Senator Marek Konopka
 3 8Dyskusja Senator Stanisław Gogacz
 3 8Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 3 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 8 Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
sekretarz stanu Tomasz Siemoniak
 3 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych
 3 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 3 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 3 9Zapytania i odpowiedzi Senator Małgorzata Adamczak
 3 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 3 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Marek Bucior
 3 9Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 3 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 3 9Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 3 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Marek Bucior
 3 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 3 9Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 3 9Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 3 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 9 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 310  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej (EUROFISH), sporządzonej w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r.
 310Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Małgorzata Adamczak
 310Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 310Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 310Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Małgorzata Adamczak
 310Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Gruszczyński
 310Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Małgorzata Adamczak
 310Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 310Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Małgorzata Adamczak
 310Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
sekretarz stanu Kazimierz Plocke
 310Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 310Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 310Zapytania i odpowiedzi Senator Małgorzata Adamczak
 310Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 310Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 310Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 310Dyskusja Otwarcie dyskusji
 310Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 311  Punkty jedenasty oraz dwunasty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie poszanowania Krzyża oraz drugie czytanie projektu apelu o poszanowanie Krzyża
 311Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 311Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca mniejszości Zbigniew Romaszewski
 311Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 311Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 311Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Zając
 311Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 311Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 311Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 311Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 311Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 311Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 311Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 311Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Borusewicz
 311Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 311Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 311Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 311Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 311Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 311Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 311Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 311Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 311Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 311Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 311Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 311Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 311  Senator Stanisław Zając
 311  Senator Łukasz Abgarowicz
 311  Senator Kazimierz Wiatr
 311  Senator Kazimierz Wiatr
 311  Senator Kazimierz Wiatr
 311  Senator Stanisław Zając
 311  Wniosek formalny o skreślenie z porządku obrad punktów: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie poszanowania Krzyża oraz drugie czytanie projektu apelu o poszanowanie Krzyża
senator Janusz Rachoń
 311  Senator Stanisław Zając
 311  Przyjęcie wniosku formalnego
 311  Senator Ryszard Bender
 3 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 3 2Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 3 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
 3 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 65
 3 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 3 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 3 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
 3 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 84
 3 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 3 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Zając
 3 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 85, 86, 88, 89, 90
 3 9Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 9 Do kont. pkt. 9 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 91
 3 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 3 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 3 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 92, 93
 3 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
Głosowanie nr: 94
 3 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 3 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 95
 3 8Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 8 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym
Głosowanie nr: 96
 3 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 3 9Głosowanie Głosowanie
 3 9Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 9 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych
Głosowanie nr: 97
 310  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 310Głosowanie Głosowanie
 310Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 10 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej (EUROFISH), sporządzonej w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r.
Głosowanie nr: 98
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Kogut
 3   Zamknięcie posiedzenia
 3 8Złożone do protokołu Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Andrzeja Szewińskiego w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 3 8Złożone do protokołu Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 3 8Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 3 8Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Jurcewicza w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 3 9Złożone do protokołu Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 3 9Złożone do protokołu Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 3 9Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Jurcewicza w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 310Złożone do protokołu Do kont. pkt. 10 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dziesiątym porządku obrad

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.