Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  48. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Uwaga: w kolumnie P (Punkt) kolorem szarym są oznaczone pozycje, w których miało miejsce łączne rozpatrywanie kilku punktów porządku dziennego. Kliknięcie na podanym w takim polu numerze wyświetla listę rozpatrywanych łącznie punktów.
Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Głowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Informatyzacji i Łączności
sekretarz Wojciech Wiewiórowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Informatyzacji i Łączności Wojciech Wiewiórowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Informatyzacji i Łączności Wojciech Wiewiórowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Informatyzacji i Łączności Wojciech Wiewiórowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Informatyzacji i Łączności Wojciech Wiewiórowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Informatyzacji i Łączności Wojciech Wiewiórowski
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej i ustawy o ochronie danych osobowych
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Jacek Swakoń
 1 2Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Informatyzacji i Łączności
sekretarz Wojciech Wiewiórowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Informatyzacji i Łączności Wojciech Wiewiórowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Informatyzacji i Łączności Wojciech Wiewiórowski
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Stanisław Gorczyca
 1 3Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 4Sprawozdania Senator Leon Kieres
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
podsekretarz stanu Andrzej Duda
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 4Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Grażyna Sztark
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Głowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 5Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 5Oświadczenia senatorskie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 5Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 1 6Sprawozdania Senator Stanisław Iwan
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Wyrowiński
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 1 7Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 7Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 7Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 7Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 7 Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Małgorzata Adamczak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
sekretarz stanu Jarosław Duda
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Małgorzata Adamczak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
sekretarz stanu Jarosław Duda
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 1 9Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 9Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie złożonego za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego wniosku Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa Piesiewicza
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 110Głosowanie Tajne głosowanie
 110  Ogłoszenie wyników głosowania tajnego
 110Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa Piesiewicza
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Stanisława Jurcewicza w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Janusza Rachonia w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Andrzeja Szewińskiego w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Eryka Smulewicza w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Przemówienie senator Grażyny Sztark w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 1 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 1 8Złożone do protokołu Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 1 8Złożone do protokołu Przemówienie senator Grażyny Sztark w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 1 8Złożone do protokołu Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 1 8Złożone do protokołu Przemówienie senator Małgorzaty Adamczak w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 1 8Złożone do protokołu Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora  Tadeusza Gruszki w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 1 9Złożone do protokołu Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora  Romana Ludwiczuka w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 1 9Złożone do protokołu Przemówienie senator  Grażyny Sztark w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 1 9Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 1 9Złożone do protokołu Do kont. pkt. 9 Przemówienie senator Małgorzaty Adamczak w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 2   Uczczenie pamięci ofiar trzęsienia ziemi na Haiti
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 2 1Sprawozdania Do kont. pkt. 1 Do kont. pkt. 1 Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 211Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 11 Senator Władysław Dajczak
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 211Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 212Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Grzegorz Banaś
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Wyrowiński
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Wyrowiński
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski
 212Dyskusja Otwarcie dyskusji
 212Dyskusja Senator Henryk Woźniak
 212Dyskusja Senator Leon Kieres
 212Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 212Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Warszawie dnia 9 września 2009 r.
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Antoni Motyczka
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Kremer
 213Dyskusja Otwarcie dyskusji
 213Dyskusja Senator Bogdan Borusewicz
 213Dyskusja Senator Leon Kieres
 213Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 214  Do kont. pkt. 15 Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty oraz punkt piętnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie poszanowania Krzyża; drugie czytanie projektu apelu o poszanowanie Krzyża
 2   Wniosek formalny o skierowanie sprawozdania o projekcie uchwały w sprawie poszanowania Krzyża do ponownego rozpatrzenia przez Komisję Ustawodawczą oraz Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator Stanisław Zając
 2   Senator Mariusz Witczak
 2   Przyjęcie wniosku formalnego
 2   Wniosek formalny o zmianę kolejności przeprowadzenia głosowania nad punktami czternastym oraz piętnastym porządku obrad
senator Stanisław Zając
 2   Senator Marek Rocki
 2 Głosowanie Głosowanie
 2   Odrzucenie wniosku formalnego
Głosowanie nr: 1
 214Sprawozdania Do kont. pkt. 14 Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 214Sprawozdania Do kont. pkt. 14 Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Zbigniew Romaszewski
 215Sprawozdania Do kont. pkt. 15 Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 214Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 14 Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 214Dyskusja Otwarcie łącznej dyskusji
 214Dyskusja Senator Jan Dobrzyński
 214Dyskusja Senator Jan Dobrzyński
 214Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 214Dyskusja Senator Ryszard Bender
 214Dyskusja Senator Wiesław Dobkowski
 214Dyskusja Senator Stanisław Zając
 214Dyskusja Senator Tadeusz Skorupa
 214Dyskusja Senator Łukasz Abgarowicz
 214Dyskusja Senator Jan Rulewski
 214Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 214Dyskusja Senator Zdzisław Pupa
 214Dyskusja Do kont. pkt. 15 Do kont. pkt. 14 Zamknięcie łącznej dyskusji
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 21
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Jacek Swakoń
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej i ustawy o ochronie danych osobowych
Głosowanie nr: 30
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 31, 32, 33
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
Głosowanie nr: 34
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Leon Kieres
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 35, 36, 37, 38
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Głosowanie nr: 39
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 40, 41, 42, 43
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska
Głosowanie nr: 44
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 2 6Głosowanie Głosowanie
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny
Głosowanie nr: 45
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Tadeusz Gruszka
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 54
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 55, 56, 57, 58, 59
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 60
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości senator Piotr Kaleta
 2 9Sprawozdania Senator Jan Rulewski
 2 9Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 61, 62, 63, 64, 65
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Głosowanie nr: 66
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Głosowanie Głosowanie
 211Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 11 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Głosowanie nr: 67
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
 212Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 12 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych
Głosowanie nr: 76
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Głosowanie Głosowanie
 213Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 13 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Warszawie dnia 9 września 2009 r.
Głosowanie nr: 77
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214Głosowanie Głosowanie
 214Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 14 Podjęcie uchwały w sprawie poszanowania Krzyża
Głosowanie nr: 78
 215  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 215Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 79, 80
 215Podjęcie uchwały Niepodjęcie uchwały w sprawie apelu o poszanowanie Krzyża
Głosowanie nr: 81
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Kazimierz Kleina
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Sławomir Sadowski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Tadeusz Skorupa
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Andrzejewski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Gogacz
 2 Oświadczenia senatorskie Wicemarszałek Krystyna Bochenek
 2   Zamknięcie posiedzenia
 211Złożone do protokołu Do kont. pkt. 11 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem jedenastym porządku obrad
 212Złożone do protokołu Do kont. pkt. 12 Przemówienie senatora Stanisława Karczewskiego w dyskusji nad punktem dwunastym porządku obrad
 212Złożone do protokołu Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem dwunastym porządku obrad
 213Złożone do protokołu Do kont. pkt. 13 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem trzynastym porządku obrad
 213Złożone do protokołu Przemówienie senatora Janusza Rachonia w dyskusji nad punktem trzynastym porządku obrad
 214Złożone do protokołu Do kont. pkt. 14 Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem czternastym oraz piętnastym porządku obrad

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.