Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  49. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Uczczenie pamięci zmarłego profesora Krzysztofa Skubiszewskiego
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Zdrowia, Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Dajczak
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie głównego inspektora sanitarnego
główny inspektor Andrzej Wojtyła
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 1 1Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Janusz Rachoń
 1 1Dyskusja Senator Andrzej Grzyb
 1 1Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej
senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Janusz Rachoń
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 1 2Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Krystyna Bochenek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Rachoń
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Bergier
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Bergier
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Bergier
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Czelej
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 1 2Dyskusja Senator Grzegorz Czelej
 1 2Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Grzyb
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Marek Konopka
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Sławomir Kowalski
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu Marcin Korolec
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r.
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Małgorzata Adamczak
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Maciej Grubski
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Maciej Grubski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Maciej Grubski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Maciej Grubski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisław Komorowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisław Komorowski
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Senator Maciej Grubski
 1 9Dyskusja Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Wiatr
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 110  Skierowanie projektu ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2009 roku (podczas Prezydencji szwedzkiej)
 111Sprawozdania Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Mikołaj Dowgielewicz
 111Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Krystyna Bochenek
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 111Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Mikołaj Dowgielewicz
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Wyrowiński
 111Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Mikołaj Dowgielewicz
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 111Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Mikołaj Dowgielewicz
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 111Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Mikołaj Dowgielewicz
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 111Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Mikołaj Dowgielewicz
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 111Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Mikołaj Dowgielewicz
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 111Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Mikołaj Dowgielewicz
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 111Dyskusja Senator Jan Rulewski
 111Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 111Dyskusja Senator Stanisław Iwan
 111Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 111Dyskusja Do kont. pkt. 11 Senator Piotr Andrzejewski
 1   Powitanie senatorów Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego
 111Dyskusja Do kont. pkt. 11 Senator Janina Fetlińska
 111Dyskusja Wicemarszałek Krystyna Bochenek
 111Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Stanisława Karczewskiego w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 3Dyskusja Przemówienie senatora Janusza Rachonia w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 3Dyskusja Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 3Dyskusja Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Władysława Dajczaka w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 6Dyskusja Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 6Dyskusja Przemówienie senator Grażyny Sztark w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 6Dyskusja Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 6Dyskusja Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 6Dyskusja Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 6Dyskusja Przemówienie senatora Stanisława Jurcewicza w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora  Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem  szóstym porządku obrad
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 111Dyskusja Do kont. pkt. 11 Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem jedenastym porządku obrad
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 212Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 212Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 212Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk
 212Dyskusja Otwarcie dyskusji
 212Dyskusja Senator Przemysław Błaszczyk
 212Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 212Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 212Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 12 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 213Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1, 2
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Zdrowia, Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Władysław Dajczak
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 3, 4, 5, 6, 7
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska
Głosowanie nr: 8
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej
senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 9, 10, 11, 12, 13, 14
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego
Głosowanie nr: 15
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 16, 17, 18
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 19
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 20
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 21
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 22, 23
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Głosowanie nr: 24
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8  Senator Kazimierz Wiatr
 2 8Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 25
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r.
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 26
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 212Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 27
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Tadeusz Gruszka
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Jan Dobrzyński
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Sławomir Sadowski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Tadeusz Skorupa
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Eryk Smulewicz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Wiesław Dobkowski
 2   Zamknięcie posiedzenia

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.