Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  50. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2, 3
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Uczczenie pamięci zmarłego senatora I i II kadencji Leszka Piotrowskiego
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad pięćdziesiątego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Norbert Krajczy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Norbert Krajczy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Norbert Krajczy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Norbert Krajczy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Norbert Krajczy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Norbert Krajczy
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Norbert Krajczy
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Michał Okła
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 1 1Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 1 1Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 1Dyskusja Senator Norbert Krajczy
 1 1Dyskusja Senator Łukasz Abgarowicz
 1 1Dyskusja Senator Tadeusz Skorupa
 1 1Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Dyskusja Wicemarszałek Krystyna Bochenek
 1 1Dyskusja Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Henryk Górski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Górski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 2Dyskusja Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Henryk Górski
 1 2Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 2Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Lucjan Cichosz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Lucjan Cichosz
 1 3Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 3 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Służbie Więziennej
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Stanisław Piotrowicz
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Zbigniew Cichoń
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
sekretarz stanu Stanisław Chmielewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Ryszard Knosala
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Trzciński
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Grzegorz Banaś
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Wyrowiński
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec
 1 6Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 1 6Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 6Dyskusja Senator Marek Trzciński
 1 6Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
podsekretarz stanu Mikołaj Budzanowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 7Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Trzciński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Eryka Smulewicza w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora  Eryka Smulewicza w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 2 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 2 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
podsekretarz stanu Mikołaj Budzanowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 2 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski
 2 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 2 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 2 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski
 2 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 9Dyskusja Senator Tadeusz Skorupa
 2 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 210  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Witold Idczak
 210Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki
 210Dyskusja Otwarcie dyskusji
 210Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 210Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 210Dyskusja Senator Tadeusz Skorupa
 210Dyskusja Senator Łukasz Abgarowicz
 210Dyskusja Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 210Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Marek Konopka
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Konopka
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 211Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 212Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski
 212Dyskusja Otwarcie dyskusji
 212Dyskusja Senator Janusz Rachoń
 212Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 212Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski
 213Dyskusja Otwarcie dyskusji
 213Dyskusja Senator Wiesław Dobkowski
 213Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 214  Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski
 214Dyskusja Otwarcie dyskusji
 214Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 215  Punkt piętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa
 215Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Wiesław Dobkowski
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 215Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski
 215Dyskusja Otwarcie dyskusji
 215Dyskusja Do kont. pkt. 15 Zamknięcie dyskusji
 216  Punkt szesnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów
 216Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 216Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji Piotr Gryska
 216Dyskusja Otwarcie dyskusji
 216Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 216Dyskusja Do kont. pkt. 16 Zamknięcie dyskusji
 217  Punkt siedemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 217Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 217Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 217Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 217Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
podsekretarz stanu Tomasz Merta
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 217Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta
 217Dyskusja Otwarcie dyskusji
 217Dyskusja Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 217Dyskusja Senator Andrzej Grzyb
 217Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 217Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 217Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 217Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 217Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 217Dyskusja Senator Henryk Woźniak
 217Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 217Dyskusja Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta
 217Dyskusja Do kont. pkt. 17 Zamknięcie dyskusji
 218  Punkt osiemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym
 218Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Andrzej Misiołek
 218Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji
wiceprezes Piotr Gryska
 218Dyskusja Otwarcie dyskusji
 218Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 218Dyskusja Do kont. pkt. 18 Zamknięcie dyskusji
 219  Punkt dziewiętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym
 219Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Zdrowia oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Ryszard Knosala
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 219Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak
 219Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 219Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak
 219Dyskusja Otwarcie dyskusji
 219Dyskusja Do kont. pkt. 19 Zamknięcie dyskusji
 220  Punkt dwudziesty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
 220Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Andrzej Misiołek
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 220Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Lilla Jaroń
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 220Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Lilla Jaroń
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 220Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Lilla Jaroń
 220Dyskusja Otwarcie dyskusji
 220Dyskusja Do kont. pkt. 20 Zamknięcie dyskusji
 222  Punkt dwudziesty drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 października 2009 r.
 222Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 222Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Małgorzata Adamczak
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Małgorzata Adamczak
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 222Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 222Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 222Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 222Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 222Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 222Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 222Dyskusja Otwarcie dyskusji
 222Dyskusja Do kont. pkt. 22 Zamknięcie dyskusji
 221  Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.
 221Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 221Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 221Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
prezes Józef Oleński
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 221Zapytania i odpowiedzi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Józef Oleński
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 221Zapytania i odpowiedzi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Józef Oleński
 221Zapytania i odpowiedzi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Józef Oleński
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 221Zapytania i odpowiedzi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Józef Oleński
 221Dyskusja Otwarcie dyskusji
 221Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 221Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 221Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 221Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 21 Wystąpienie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
prezes Józef Oleński
 223  Punkt dwudziesty trzeci porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie
 223Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 223Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 223Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 223Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Igor Dzialuk
 223Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 223Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Igor Dzialuk
 223Dyskusja Otwarcie dyskusji
 223Dyskusja Do kont. pkt. 23 Zamknięcie dyskusji
 224  Punkt dwudziesty czwarty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane
 224Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 224Dyskusja Otwarcie dyskusji
 224Dyskusja Do kont. pkt. 24 Zamknięcie dyskusji
 225  Punkt dwudziesty piąty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
 225Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej
senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 225Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 225Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 225Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 225Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 225Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
podsekretarz stanu Maciej Szpunar
 225Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 225Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Maciej Szpunar
 225Dyskusja Otwarcie dyskusji
 225Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 225Dyskusja Do kont. pkt. 25 Zamknięcie dyskusji
 226  Punkt dwudziesty szósty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 226Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 226Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 226Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 226Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 226Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 226Dyskusja Otwarcie dyskusji
 226Dyskusja Do kont. pkt. 26 Zamknięcie dyskusji
 2 9Złożone do protokołu Do kont. pkt. 9 Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 210Złożone do protokołu Do kont. pkt. 10 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dziesiątym porządku obrad
 210Złożone do protokołu Do kont. pkt. 10 Przemówienie senatora Andrzeja Szewińskiego w dyskusji nad punktem dziesiątym porządku obrad
 211Złożone do protokołu Do kont. pkt. 11 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem jedenastym porządku obrad
 211Złożone do protokołu Do kont. pkt. 11 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem jedenastym porządku obrad
 214Złożone do protokołu Do kont. pkt. 14 Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja w dyskusji nad punktem czternastym porządku obrad
 214Złożone do protokołu Do kont. pkt. 14 Przemówienie senatora Stanisława Zająca w dyskusji nad punktem czternastym porządku obrad
 215Złożone do protokołu Do kont. pkt. 15 Do kont. pkt. 15 Przemówienie senatora  Stanisława Zająca w dyskusji nad punktem piętnastym porządku obrad
 216Złożone do protokołu Do kont. pkt. 16 Do kont. pkt. 16 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem szesnastym porządku obrad
 222Złożone do protokołu Do kont. pkt. 22 Do kont. pkt. 22 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dwudziestym drugim porządku obrad
 327  Punkt dwudziesty siódmy porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa
 327Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 327Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1
 327Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa
Głosowanie nr: 2
 3 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 3 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych  Komisji Zdrowia oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Norbert Krajczy
 3 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 3 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Głosowanie nr: 10
 3 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 3 2Głosowanie Głosowanie
 3 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej
Głosowanie nr: 11
 3 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 3 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Lucjan Cichosz
 3 3Sprawozdania Senator Lucjan Cichosz
 3 3Głosowanie Głosowanie
 3 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 12
 3 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 3 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 3 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
 3 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o Służbie Więziennej
Głosowanie nr: 38
 3 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 3 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 39, 40, 41, 42, 43
 3 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu
Głosowanie nr: 44
 3 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 3 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55
 3 6  Senator Kazimierz Wiatr
 3 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
 3 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
Głosowanie nr: 64
 3 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 3 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 3 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 65
 3 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych
Głosowanie nr: 66
 3 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 3 8Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 67
 3 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
 3 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 3 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 3 9Głosowanie Głosowanie
 3 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Głosowanie nr: 68
 310  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 310Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 310Sprawozdania Senator Sławomir Sadowski
 310Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 69
 310Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Głosowanie nr: 70
 311  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 311Głosowanie Głosowanie
 311Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Głosowanie nr: 71
 312  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 312Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 72, 73
 312Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 74
 313  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 313Głosowanie Głosowanie
 313Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Głosowanie nr: 75
 314  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 314Głosowanie Głosowanie
 314Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
Głosowanie nr: 76
 315  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 315Głosowanie Głosowanie
 315Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa
Głosowanie nr: 77
 316  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 316Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 316Sprawozdania Senator Tadeusz Gruszka
 316Głosowanie Głosowanie
 316Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów
Głosowanie nr: 78
 317  Do kont. pkt. 17 Punkt siedemnasty porządku obrad (cd.)
 317Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 317Sprawozdania Senator Wojciech Skurkiewicz
 317Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87
 317Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 88
 318  Do kont. pkt. 18 Punkt osiemnasty porządku obrad (cd.)
 318Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 89
 318Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym
Głosowanie nr: 90
 319  Do kont. pkt. 19 Punkt dziewiętnasty porządku obrad (cd.)
 319Głosowanie Głosowanie
 319Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym
Głosowanie nr: 91
 320  Do kont. pkt. 20 Punkt dwudziesty porządku obrad (cd.)
 320Głosowanie Głosowanie
 320Głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
Głosowanie nr: 92
 321  Do kont. pkt. 21 Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad (cd.)
 321Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 321Sprawozdania Senator Wojciech Skurkiewicz
 321Głosowanie Głosowanie
 321Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.
Głosowanie nr: 93
 322  Do kont. pkt. 22 Punkt dwudziesty drugi porządku obrad (cd.)
 322Głosowanie Głosowanie
 322Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 października 2009 r.
Głosowanie nr: 94
 323  Do kont. pkt. 23 Punkt dwudziesty trzeci porządku obrad (cd.)
 323  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo  o notariacie
 323Głosowanie Głosowanie
 323Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia  do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
Głosowanie nr: 95
 3   Senator Mariusz Witczak
 324  Do kont. pkt. 24 Punkt dwudziesty czwarty porządku obrad (cd.)
 324  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane
 324Głosowanie Głosowanie
 324Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia  do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane
Głosowanie nr: 96
 325  Do kont. pkt. 25 Punkt dwudziesty piąty porządku obrad (cd.)
 325  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i z Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
 325Głosowanie Głosowanie
 325Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia  do Sejmu projektu ustawy o  współpracy Rady Ministrów z Sejmem i z Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Głosowanie nr: 97
 326  Do kont. pkt. 26 Punkt dwudziesty szósty porządku obrad (cd.)
 326  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 326Głosowanie Głosowanie
 326Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Głosowanie nr: 98
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Kaleta
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Lucjan Cichosz
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Gogacz
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Janina Fetlińska
 3   Zamknięcie posiedzenia

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.