Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  51. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1 Porzadek obrad Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad pięćdziesiątego pierwszego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz SepiołSenator Janusz Sepioł:
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
prezes Jolanta Orlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Jolanta Orlińska
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości
senator sprawozdawca mniejszości Władysław Sidorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Pawłowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Person
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Witold Idczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Zaremba
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Witold Idczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Marek Twardowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Pawłowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Trzciński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Janusz Rachoń
 1 2Dyskusja Senator Stanisław Gorczyca
 1 2Dyskusja Senator Grzegorz Czelej
 1 2Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 1 2Dyskusja Senator Stanisław Bisztyga
 1 2Dyskusja Senator Norbert Krajczy
 1 2Dyskusja Senator Rafał Muchacki
 1 2Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 2Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 1 2Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Dyskusja Senator Andrzej Misiołek
 1 2Dyskusja Senator Andrzej Szewiński
 1 2Dyskusja Senator Bohdan Paszkowski
 1 2Dyskusja Senator Stanisław Gogacz
 1 2Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 2Dyskusja Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 2Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 2Dyskusja Senator Andrzej Misiołek
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Władysław Dajczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Dajczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Szef Urzędu do spraw Cudzoziemców Rafał Rogala
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Szef Urzędu do spraw Cudzoziemców Rafał Rogala
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 3Zapytania i odpowiedzi Szef Urzędu do spraw Cudzoziemców Rafał Rogala
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Szef Urzędu do spraw Cudzoziemców Rafał Rogala
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Lucjan Cichosz
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Michał Okła
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
 1 6Sprawozdania Do kont. pkt. 6 Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1   Senator Sławomir Kowalski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 3 Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 3Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 3 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Piotr Głowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Głowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Głowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Eryk Smulewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Głowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Głowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Głowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Głowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Głowski
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Artur Ławniczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Głowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Dyskusja Senator Piotr Głowski
 1 5Dyskusja Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 7Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 7 Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu Joanna Strzelec-Łobodzińska
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Olech
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r.
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Piotr Kaleta
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Grzegorz Czelej
 110Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
podsekretarz stanu Andrzej Kremer
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Kremer
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Senator Jan Rulewski
 110Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 110Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 110Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 110Dyskusja Senator Antoni Motyczka
 110Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 111Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej,  Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej
senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 111Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 111Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 111Dyskusja Senator Bogdan Borusewicz
 111Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 111Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 111Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 111  Skierowanie projektu uchwały do Komisji Ustawodawczej,  do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz do Komisji Spraw Unii Europejskiej
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Janusza Rachonia w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Janusza Rachonia w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Eryka Smulewicza w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 1 9Dyskusja Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 1 9Dyskusja Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora Eryka Smulewicza w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Do kont. pkt. 10 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dziesiątym porządku obrad
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 1
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 2 2Sprawozdania Senator Władysław Sidorowicz
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Janina Fetlińska
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Michał Okła
 2 2Sprawozdania Senator Tadeusz Gruszka
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Senator Zbigniew Romaszewski
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 36, 37
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 38, 39, 40, 41, 42
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Piotr Głowski
 2 5Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 43
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 44
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 2 7Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 45
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 46, 47, 48, 49
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 50
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Grzegorz Czelej
 210Sprawozdania Do kont. pkt. 10 Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Piotr Kaleta
 212Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 51, 52
 210Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 10 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r.
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Gogacz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Janina Fetlińska
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Lucjan Cichosz
 2   Zamknięcie posiedzenia

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.