Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  54. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Oświadczenia senatorskie Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad pięćdziesiątego czwartego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Jan Wyrowiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Juliusz Engelhardt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Trzciński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 1 1Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 1Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Gogacz
 1 1Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 1 1Dyskusja Senator Tadeusz Skorupa
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 1 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Juliusz Engelhardt
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 2  Senator Władysław Dajczak
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 2Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Dyskusja Senator Bohdan Paszkowski
 1 2Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 2Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 2Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 2Dyskusja Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wyrobach medycznych
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Marek Twardowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 1 3Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 3 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Zientarski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie ministra sprawiedliwości
minister Krzysztof Kwiatkowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Zientarski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacek Czaja
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacek Czaja
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Zientarski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacek Czaja
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Zientarski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacek Czaja
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacek Czaja
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacek Czaja
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 5Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 5Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 5 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Jacek Czaja
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Stanisław Gorczyca
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Gorczyca
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Gorczyca
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
sekretarz stanu Stanisław Gawłowski
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 7Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 1 7Dyskusja Senator Zdzisław Pupa
 1 7Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 7 Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
sekretarz stanu Stanisław Gawłowski
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Marek Trzciński
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Józef Bergier
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Józef Bergier
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
podsekretarz stanu Monika Smoleń
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Monika Smoleń
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Monika Smoleń
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Monika Smoleń
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 9Dyskusja Senator Józef Bergier
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Senator Piotr Andrzejewski
 1   Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 110Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 110Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie zastępcy głównego inspektora pracy
zastępca Iwona Hickiewicz
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 110Zapytania i odpowiedzi Zastępca Głównego Inspektora Pracy Iwona Hickiewicz
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
 111Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 111Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Do kont. pkt. 1 Dalszy ciąg przemówienia senatora Stanisława Koguta w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Eryka Smulewicza w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Janusza Rachonia w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Eryka Smulewicza w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 1 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2009 roku
 212Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Massalski
 212Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 212Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 212Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 212Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 212Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Borusewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 212Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 212Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Witold Idczak
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 212Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 212Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Zaremba
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 212Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 212Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Zaremba
 212Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 212Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 212Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 212Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 212Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 212Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 212Dyskusja szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 212Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 212Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 212Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 12 Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe
Głosowanie nr: 9
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 2 2Sprawozdania Senator Jan Rulewski
 2 2  Senator Kazimierz Wiatr
 2 2Sprawozdania Senator Jan Rulewski
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 10, 11
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Głosowanie nr: 12
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Waldemar Kraska
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o wyrobach medycznych
Głosowanie nr: 28
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego
Głosowanie nr: 38
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Stanisław Piotrowicz
 2 5Sprawozdania Senator Zbigniew Cichoń
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 39, 40, 41, 42
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Głosowanie nr: 43
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowanie
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 44
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Gorczyca
 2 7Sprawozdania Senator Zdzisław Pupa
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 59
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 2 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności
Głosowanie nr: 67
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu
Głosowanie nr: 68
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Głosowanie Głosowanie
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy
Głosowanie nr: 69
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Kaleta
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Paweł Klimowicz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Gogacz
 2   Zamknięcie posiedzenia
 212Złożone do protokołu Do kont. pkt. 12 Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem dwunastym porządku obrad

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.