Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  55. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1
...rozpoczęcia punktu:
...zakończenia punktu:

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Senator Piotr Andrzejewski
 1 Porzadek obrad Senator Stanisław Karczewski
 1 Porzadek obrad Senator Władysław Ortyl
 1 Porzadek obrad Senator Piotr Kaleta
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o skreślenie z porządku obrad punktu szóstego: stanowisko Senatu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii  i Telewizji z działalności w 2009 r. wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2009 roku
senator Stanisław Karczewski
 1 Porzadek obrad Senator Piotr Kaleta
 1 Porzadek obrad Senator Władysław Ortyl
 1 Porzadek obrad Senator Jan Dobrzyński
 1 Porzadek obrad Senator Mariusz Witczak
 1 Porzadek obrad Senator Marek Rocki
 1 Porzadek obrad Senator Stanisław Piotrowicz
 1 Porzadek obrad Senator Władysław Ortyl
 1 Porzadek obrad Senator Zdzisław Pupa
 1 Porzadek obrad Senator Stanisław Karczewski
 1 Porzadek obrad Senator Zdzisław Pupa
 1 Głosowanie Głosowanie
 1 Porzadek obrad Odrzucenie wniosku formalnego
Głosowanie nr: 1
 1 Porzadek obrad Podtrzymanie wniosku o uzupełnienie porządku obrad o punkt: informacja rządu dotycząca wyjaśnienia przyczyn i okoliczności katastrofy w Smoleńsku
senator Ryszard Bender
 1 Głosowanie Głosowanie
 1 Porzadek obrad Odrzucenie wniosku
Głosowanie nr: 2
 1 Porzadek obrad Wniosek o zatwierdzenie porządku obrad w trybie głosowania
senator Kazimierz Wiatr
 1 Głosowanie Głosowanie
 1 Porzadek obrad Niezatwierdzenie porządku obrad
Głosowanie nr: 3
 1 Głosowanie Głosowanie
 1 Porzadek obrad Niezatwierdzenie porządku obrad
Głosowanie nr: 4
 1   Zamknięcie posiedzenia

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.