Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  56. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o skreślenie z porządku obrad punktu dziesiątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2009 r. wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2009 r.
senator Piotr Andrzejewski
 1 Porzadek obrad Senator Mariusz Witczak
 1 Głosowanie Głosowanie
 1 Porzadek obrad Odrzucenie wniosku formalnego
Głosowanie nr: 1
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: informacja rządu w sprawie sytuacji powodziowej na terenie kraju
senator Piotr Kaleta
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: informacja rządu dotycząca wyjaśnienia przyczyn i okoliczności katastrofy w Smoleńsku
senator Ryszard Bender
 1 Porzadek obrad Senator Marek Rocki
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o zmianę kolejności punktu drugiego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw
senator Marek Rocki
 1 Porzadek obrad Senator Zbigniew Cichoń
 1 Porzadek obrad Senator Marek Rocki
 1 Głosowanie Głosowanie
 1 Porzadek obrad Odrzucenie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: informacja rządu w sprawie sytuacji powodziowej na terenie kraju
Głosowanie nr: 2
 1 Głosowanie Głosowanie
 1 Porzadek obrad Odrzucenie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: informacja rządu dotycząca wyjaśnienia przyczyn i okoliczności katastrofy w Smoleńsku
Głosowanie nr: 3
 1 Porzadek obrad Senator Jan Rulewski
 1 Głosowanie Głosowanie
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o zmianę kolejności punktu drugiego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 4
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad pięćdziesiątego szóstego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 20. rocznicę wyborów do odrodzonego samorządu terytorialnego
 1 1  Powitanie gości
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego Senatu I kadencji Jerzy Regulski
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego Senatu I kadencji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu II Kadencji Jerzy Stępień
 1 1Sprawozdania upoważniony przedstawiciel wnioskodawcy Mariusz Witczak
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 1Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 1Dyskusja Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 1 1Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 1Dyskusja Senator Ireneusz Niewiarowski
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 1Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 1 1Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 1Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Dyskusja Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Głosowanie Głosowanie
 1 1Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 1 Podjęcie uchwały w 20. rocznicę wyborów do odrodzonego samorządu terytorialnego
Głosowanie nr: 5
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o zmianę kolejności rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
senator Piotr Głowski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Dominik
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Dominik
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Trzciński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Dominik
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Piotr Głowski
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Jerzy Chróścikowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
sekretarz stanu Kazimierz Plocke
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 5Dyskusja Senator Piotr Głowski
 1 5Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 5Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Kowalski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
sekretarza stanu Tadeusz Jarmuziewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Marek Konopka
 1 4Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 4 Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Kazimierz Kleina
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Maciej Klima
 1 7Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Maciej Klima
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
podsekretarz stanu Marcin Idzik
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Maciej Grubski
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie 12 lutego 2010 r.
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Władysław Dajczak
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Włodzimierz Cimoszewicz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Dajczak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Henryk Litwin
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca mniejszości Piotr Kaleta
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca mniejszości Jan Rulewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Piechniczek
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Kowalski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Jaworski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Małgorzata Adamczak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Witold Idczak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
sekretarz stanu Jarosław Duda
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie rzecznika praw dziecka
rzecznik Marek Michalak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 9Zapytania i odpowiedzi Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Krystyna Wyrwicka
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Kowalski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Witold Idczak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 9Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Witold Idczak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Witold Idczak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 1 9Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 9Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 1 9Dyskusja Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 9Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 1 9Dyskusja Senator Bohdan Paszkowski
 1 9Dyskusja Senator Antoni Piechniczek
 1 9Dyskusja Senator Grzegorz Banaś
 1 9Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 9Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 9Dyskusja Senator Andrzej Misiołek
 1 9Dyskusja Senator Witold Idczak
 1 9Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 9Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 1 9Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 9Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 9Dyskusja Senator Zdzisław Pupa
 1 9Dyskusja Senator Łukasz Abgarowicz
 1 9Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 1 9Dyskusja Senator Kazimierz Jaworski
 1 9Dyskusja Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2009 r. wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2009 roku
 110Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 110Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 110Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 10 Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Przemówienie senator Małgorzaty Adamczak w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Przemówienie senatora Władysława Ortyla w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Przemówienie senator Jadwigi Rotnickiej w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Lucjana Cichosza w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Przemówienie senator Małgorzaty Adamczak w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 9Złożone do protokołu Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 1 9Złożone do protokołu Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 1 9Złożone do protokołu Przemówienie senatora Sławomira Kowalskiego w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 1 9Złożone do protokołu Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 1 9Złożone do protokołu Przemówienie senatora Władysława Ortyla w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 1 9Złożone do protokołu Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora Stanisława Karczewskiego w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 210Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 210Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 210Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 210Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 210Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 210Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 210Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 210Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 210Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Grzyb
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 210Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 210Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 210Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 210Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 210Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 210Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Piechniczek
 210Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Piechniczek
 210Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Łukasz Abgarowicz
 210Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Borusewicz
 210Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 210Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 210Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 210Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 210Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 210Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 210Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 210Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 210Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 210Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 210Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 210Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 210Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 210Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Gruszczyński
 210Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 210Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 210Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 210Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Borusewicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 210Dyskusja Otwarcie dyskusji
 210Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 210Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 210Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 210Dyskusja Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 210Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 210Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 210Dyskusja Senator Barbara Borys-Damięcka
 210Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 210Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 210Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 210Dyskusja Senator Bogdan Borusewicz
 210Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 210Dyskusja Senator Piotr Wach
 210Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 210Dyskusja Senator Ryszard Bender
 210Dyskusja Senator Łukasz Abgarowicz
 210Dyskusja Senator Bohdan Paszkowski
 210Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 210Dyskusja Senator Zdzisław Pupa
 210Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 210Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 210Dyskusja Senator Tadeusz Skorupa
 210Dyskusja Senator Leon Kieres
 210Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 210Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 210Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 210Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 10 Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski
 2   Wniosek formalny o ogłoszenie przerwy
senator Marek Rocki
 2   Senator Stanisław Kogut
 2   Przyjęcie wniosku formalnego
 210  Do kont. pkt. 10 Senator Piotr Andrzejewski
 210  Do kont. pkt. 10 Senator Władysław Ortyl
 2   Wniosek formalny o ogłoszenie przerwy
senator Stanisław Karczewski
 2   Przyjęcie wniosku formalnego
 210  Do kont. pkt. 10 Do kont. pkt. 10 Senator Piotr Andrzejewski
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 2Sprawozdania Senator Zbigniew Cichoń
 2 2Sprawozdania Senator Piotr Zientarski
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 6, 7, 8
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 9
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Głosowanie Głosowanie
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane
Głosowanie nr: 10
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 11
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Głosowanie nr: 12
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Piotr Głowski
 2 5Sprawozdania Senator Piotr Głowski
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Jerzy Chróścikowski
 2 5Głosowanie Głosowanie
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
Głosowanie nr: 13
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowanie
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim
Głosowanie nr: 14
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 26
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Głosowanie Głosowanie
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 12 lutego 2010 r.
Głosowanie nr: 27
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie połączonych komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Jan Rulewski
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Piotr Kaleta
 2 9Sprawozdania Senator Tadeusz Gruszka
 2 9Sprawozdania Senator Ryszard Bender
 2 9Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 81
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 210Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Piotr Andrzejewski
 210Sprawozdania Senator Wojciech Skurkiewicz
 210Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 82
 210Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 10 Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2009 r. wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2009 roku
Głosowanie nr: 83
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
 211Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 211Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 84
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
Głosowanie nr: 85
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: wybór przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 212  Senator Henryk Górski
 212Głosowanie Tajne głosowanie
 212  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Andrzejewski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Wiesław Dobkowski
 2   Zamknięcie posiedzenia
 210Złożone do protokołu Do kont. pkt. 10 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dziesiątym porządku obrad
 210Złożone do protokołu Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem dziesiątym porządku obrad

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.