Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  57. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2, 3
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad pięćdziesiątego siódmego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: informacja rządu na temat badania przyczyn katastrofy samolotu TU-154 M z dnia 10 kwietnia 2010 r.
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Czelej
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Czelej
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Michał Okła
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Barbara Borys-Damięcka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Motyczka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Zastępca Prokuratora Generalnego Krzysztof Parulski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Zastępca Prokuratora Generalnego Krzysztof Parulski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Zastępca Prokuratora Generalnego Krzysztof Parulski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Zastępca Prokuratora Generalnego Krzysztof Parulski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Zastępca Prokuratora Generalnego Krzysztof Parulski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Zastępca Prokuratora Generalnego Krzysztof Parulski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Zastępca Prokuratora Generalnego Krzysztof Parulski
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Bisztyga
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 1 1Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 1Dyskusja Senator Bogdan Borusewicz
 1 1Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 1Dyskusja Senator Piotr Wach
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 1Dyskusja Senator Łukasz Abgarowicz
 1 1Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 1Dyskusja Senator Tadeusz Skorupa
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Złożone do protokołu Przemówienie senatora Rafała Muchackiegow dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 2 Porzadek obrad Wniosek formalny o zmianę kolejności rozpatrywania punktów dziewiątego i dziesiątego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego; drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
senator Piotr Zientarski
 2 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 2 2  Punkt drugi porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o licencji syndyka
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Massalski
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Massalski
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Massalski
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 2 2Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 2 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Massalski
 2 2Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 2 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Massalski
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 2 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 2 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 2 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Zientarski
 2 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 2 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 2 2Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 2 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 2 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 2 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 2 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 210  Punkt dziesiąty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
 210Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Leon Kieres
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 210Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 210Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 210Dyskusja Otwarcie dyskusji
 210Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 2 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Grzegorz Banaś
 2 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stan Dariusz Daniluk
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Wyrowiński
 2 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Dariusz Daniluk
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 2 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Dariusz Daniluk
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Wyrowiński
 2 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Dariusz Daniluk
 2 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 2 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Wyrowiński
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Michał Okła
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Andrzej Parafianowicz
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 2 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Andrzej Parafianowicz
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 2 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Andrzej Parafianowicz
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 2 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Andrzej Parafianowicz
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 2 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Andrzej Parafianowicz
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 2 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Andrzej Parafianowicz
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Andrzej Parafianowicz
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 2 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Andrzej Parafianowicz
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 2 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Andrzej Parafianowicz
 2 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 4Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 2 4Dyskusja Senator Paweł Klimowicz
 2 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 2 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Barbara Borys-Damięcka
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 2 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
sekretarz stanu Piotr Żuchowski
 2 5Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 2 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 2 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 2 5Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 2 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 2 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 5Dyskusja Senator Barbara Borys-Damięcka
 2 5Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 2 5Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 2 5Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 2 5Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 2 5Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 2 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 5 Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
sekretarz stanu Piotr Żuchowski
 2 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 2 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 6Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 2 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 2 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Henryk Górski
 2 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
sekretarz stanu Czesław Piątas
 2 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 2 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r.
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Janusz Rachoń
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 2 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 2 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o sporcie
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Antoni Piechniczek
 211Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Antoni Piechniczek
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Antoni Piechniczek
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Antoni Piechniczek
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Bergier
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Antoni Piechniczek
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Antoni Piechniczek
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Antoni Piechniczek
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Antoni Piechniczek
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Antoni Piechniczek
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Grubski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Antoni Piechniczek
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Gruszczyński
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Antoni Piechniczek
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Antoni Piechniczek
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Antoni Piechniczek
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Antoni Piechniczek
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Antoni Piechniczek
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Antoni Piechniczek
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Barbara Borys-Damięcka
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Antoni Piechniczek
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Szewiński
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Antoni Piechniczek
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Antoni Piechniczek
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Antoni Piechniczek
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Person
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Antoni Piechniczek
 211Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
podsekretarz stanu Tomasz Półgrabski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Rocki
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Małgorzata Adamczak
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Małgorzata Adamczak
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Małgorzata Adamczak
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Rocki
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Person
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Bergier
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Małgorzata Adamczak
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211Dyskusja Senator Jadwiga Rotnicka
 211Dyskusja Senator Andrzej Szewiński
 211Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 211Dyskusja Senator Maciej Grubski
 211Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 211Dyskusja Senator Marek Rocki
 211Dyskusja Senator Leon Kieres
 211Dyskusja Senator Andrzej Person
 211Dyskusja Senator Józef Bergier
 211Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 2 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 2 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 2 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Do kont. pkt. 5 Przemówienie senator Barbary Borys-Damięckiej w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 2 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 2 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 2 8Złożone do protokołu Do kont. pkt. 8 Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 211Złożone do protokołu Do kont. pkt. 11 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem jedenastym porządku obrad
 211Złożone do protokołu Przemówienie senator Małgorzaty Adamczak w dyskusji nad punktem jedenastym porządku obrad
 211Złożone do protokołu Przemówienie senatora Eryka Smulewicza w dyskusji nad punktem jedenastym porządku obrad
 211Złożone do protokołu Do kont. pkt. 11 Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa w dyskusji nad punktem jedenastym porządku obrad
 312  Punkt dwunasty porządku obrad: debata nad programem prac Komisji Europejskiej na 2010 r.
 312Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maros Sefcovic
 312Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 312Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 312Zapytania i odpowiedzi Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maros Sefcovic
 312Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 312Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 312Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 312Zapytania i odpowiedzi Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maros Sefcovic
 312Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 312Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 312Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 312Zapytania i odpowiedzi Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maros Sefcovic
 312Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 312Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Wyrowiński
 312Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 312Zapytania i odpowiedzi Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maros Sefcovic
 312Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 312Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 312Zapytania i odpowiedzi Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maros Sefcovic
 312Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 312Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 312Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 312Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 312Zapytania i odpowiedzi Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maros Sefcovic
 312  Senator Edmund Wittbrodt
 312Dyskusja Otwarcie dyskusji
 312Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 312Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 312Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 312Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 312Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Wyrowiński
 312Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 312Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 3 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 3 2  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o licencji syndyka
 3 3Głosowanie Do kont. pkt. 3 Głosowanie
 3 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o licencji syndyka
Głosowanie nr: 1
 3 3  Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 3 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 3 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
Głosowanie nr: 9
 3 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 3 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 3 4Sprawozdania Senator Paweł Klimowicz
 3 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 10, 11, 12, 13, 14, 15
 3 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 16
 3 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 3 5Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 3 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
 3 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Głosowanie nr: 24
 3 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 3 6Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 3 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 25, 26, 27, 28, 29
 3 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Głosowanie nr: 30
 3 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 3 7Głosowanie Głosowanie
 3 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania przez to terytorium
Głosowanie nr: 31
 3 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 3 8Głosowanie Głosowanie
 3 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r.
Głosowanie nr: 32
 3 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 3 9Głosowanie Głosowanie
 3 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Głosowanie nr: 33
 310  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 310Głosowanie Głosowanie
 310Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
Głosowanie nr: 34
 311  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 311Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Antoni Piechniczek
 311Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
 311Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o sporcie
Głosowanie nr: 52
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Piotrowicz
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Jurcewicz
 3 Oświadczenia senatorskie Senator Paweł Klimowicz
 3   Zamknięcie posiedzenia

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.