Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  58. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3
...zakończenia punktu: 1, 2, 3

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Ślubowanie senatorów
 1   Senator Michał Boszko
 1   Senator Alicja Zając
 1   Senator Leszek Piechota
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad pięćdziesiątego ósmego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.
 1 1  Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
sekretarz stanu Tomasz Siemoniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Eryk Smulewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Borusewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 1Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
sekretarz stanu Tomasz Siemoniak
 1 1  Senator Jan Rulewski
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 1 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie pełniącego obowiązki szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
p.o. szefa Jacek Michałowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 2Zapytania i odpowiedzi Pełniący Obowiązki Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacek Michałowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 2Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 1 2Dyskusja Senator Antoni Motyczka
 1 2Dyskusja Senator Zdzisław Pupa
 1 2Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 2Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 1 2Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: informacja Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji na terenach dotkniętych powodzią na południu Polski oraz działań podejmowanych przez rząd w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz w sprawie pomocy mieszkańcom tych terenów
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 3Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 1 3Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 1 3Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marian Zalewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 3Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 3Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Eryk Smulewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 1 3Dyskusja Senator Michał Boszko
 1 3Dyskusja Senator Zbigniew Meres
 1 3Dyskusja Senator Jadwiga Rotnicka
 1 3Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 3Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Dyskusja Senator Eryk Smulewicz
 1 3Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 3Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 3 Wystąpienie ministra spraw wewnętrznych i administracji
minister Jerzy Miller
 1 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 1 1Głosowanie Głosowanie
 1 1Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 1 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.
Głosowanie nr: 1
 1 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Tadeusz Gruszka
 1 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 1 2Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 2 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
Głosowanie nr: 13
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Ryszard Bender
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Paweł Klimowicz
 1   Zamknięcie posiedzenia
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Przemówienie senatora  Eryka Smulewicza w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Stanisława Karczewskiego w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.