Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  59. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o zmianę kolejności punktów porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego; drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
senator Marek Rocki
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw
senator Mieczysław Augustyn
 1 Porzadek obrad Senator Władysław Ortyl
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: zmiany w składzie komisji senackich
senator Zbigniew Szaleniec
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: wybór sekretarza Senatu
senator Stanisław Karczewski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad pięćdziesiątego dziewiątego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Jacek Kapica
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Wiesław Dobkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Wiesław Dobkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Wiesław Dobkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Wiesław Dobkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Dominik Radziwiłł
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Dominik Radziwiłł
 1 2Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Dominik Radziwiłł
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Dominik Radziwiłł
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Dominik Radziwiłł
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Kowalski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Adam Rapacki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Konsultant do Spraw Koordynacji Instytucjonalnej Adam Jasiński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Konsultant do spraw Koordynacji Instytucjonalnej Adam Jasiński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Konsultant do spraw Koordynacji Instytucjonalnej Adam Jasiński
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Marek Konopka
 1 3Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 3Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy - Kodeks karny
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości Robert Zegadło
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 7Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 7Dyskusja Senator Bohdan Paszkowski
 1 7Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 7 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Piotr Styczeń
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Kowalski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Trzciński
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 110Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Adam Fronczak
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Trzciński
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 110Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 110Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 110Dyskusja Senator Ryszard Bender
 110Dyskusja Senator Adam Massalski
 110Dyskusja Senator Andrzej Misiołek
 110Dyskusja Senator Rafał Muchacki
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie nazwy "Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie"
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Andrzej Misiołek
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Misiołek
 111Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Adam Fronczak
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 112  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 112Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 112Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu Joanna Strzelec-Łobodzińska
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 112Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska
 112Dyskusja Otwarcie dyskusji
 112Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 113  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw
 113Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 113Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 113Dyskusja Otwarcie dyskusji
 113Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 114  Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, sporządzonej w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r., o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r.
 114Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Władysław Dajczak
 114Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Janusz Rachoń
 114Dyskusja Otwarcie dyskusji
 114Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 115  Punkt piętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu współdziałającego, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r.
 115Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Maciej Grubski
 115Dyskusja Otwarcie dyskusji
 115Dyskusja Do kont. pkt. 15 Zamknięcie dyskusji
 117  Punkt siedemnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych
 117Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Grażyna Sztark
 117Dyskusja Otwarcie dyskusji
 117Dyskusja Do kont. pkt. 17 Zamknięcie dyskusji
 118  Punkt osiemnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
 118Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Stanisław Gogacz
 118Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 118Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Gogacz
 118Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 118Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 118Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Gogacz
 118Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 118Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Gogacz
 118Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 118Zapytania i odpowiedzi Pełniący Obowiązki Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Ciechanowski
 118Dyskusja Otwarcie dyskusji
 118Dyskusja Do kont. pkt. 18 Zamknięcie dyskusji
 119  Punkt dziewiętnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej
 119Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Gogacz
 119Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
podsekretarz stanu Zbigniew Włosowicz
 119Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 119Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Zbigniew Włosowicz
 119Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Gogacz
 119Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 119Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Zbigniew Włosowicz
 119Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 119Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Zbigniew Włosowicz
 119Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 119Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Gogacz
 119Dyskusja Otwarcie dyskusji
 119Dyskusja Do kont. pkt. 19 Zamknięcie dyskusji
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Stanisława Karczewskiego w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Janusza Rachonia w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Przemówienie senatora Lucjana Cichosza w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Stanisława Jurcewicza w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 1 7Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 1 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 110Złożone do protokołu Do kont. pkt. 10 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem dziesiątym porządku obrad
 110Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dziesiątym porządku obrad.
 110Złożone do protokołu Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja w dyskusji nad punktem dziesiątym porządku obrad
 110Złożone do protokołu Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem dziesiątym porządku obrad
 110Złożone do protokołu Do kont. pkt. 10 Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka w dyskusji nad punktem dziesiątym porządku obrad
 115Złożone do protokołu Do kont. pkt. 15 Do kont. pkt. 15 Przemówienie senatora  Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem piętnastym porządku obrad
 118Złożone do protokołu Do kont. pkt. 18 Do kont. pkt. 18 Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem osiemnastym porządku obrad
 220  Punkt dwudziesty porządku obrad: informacja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Sądu Najwyższego w roku 2009
 220Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Prezes Sądu Najwyższego Janusz Godyń
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 220Zapytania i odpowiedzi Prezes Sądu Najwyższego Janusz Godyń
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 220Zapytania i odpowiedzi Prezes Sądu Najwyższego Janusz Godyń
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 220Zapytania i odpowiedzi Prezes Sądu Najwyższego Janusz Godyń
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 220Zapytania i odpowiedzi Prezes Sądu Najwyższego Janusz Godyń
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 220Zapytania i odpowiedzi Prezes Sądu Najwyższego Janusz Godyń
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 220Zapytania i odpowiedzi Prezes Sądu Najwyższego Janusz Godyń
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 220Zapytania i odpowiedzi Prezes Sądu Najwyższego Janusz Godyń
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 220Zapytania i odpowiedzi Prezes Sądu Najwyższego Janusz Godyń
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 220Zapytania i odpowiedzi Prezes Sądu Najwyższego Janusz Godyń
 220Dyskusja Otwarcie dyskusji
 220Dyskusja Senator Ryszard Bender
 220Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 220Dyskusja Senator Leon Kieres
 220Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Prezes Sądu Najwyższego Janusz Godyń
 221  Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad: informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2009 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka
 221Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Alicja Zając
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 221Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 221Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Igor Dzialuk
 221Dyskusja Otwarcie dyskusji
 221Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 221Dyskusja Senator Michał Boszko
 221Dyskusja Senator Jan Rulewski
 221Dyskusja Senator Rafał Muchacki
 221Dyskusja Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 221Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 221Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 221Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 221Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 221Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek
 222  Punkt dwudziesty drugi porządku obrad: sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2009 roku petycji
 222Sprawozdania Sprawozdanie komisji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 222Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 222Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 222Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 222Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 222Dyskusja Otwarcie dyskusji
 222Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 216  Punkt szesnasty porządku obrad: uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
 216Głosowanie Tajne głosowanie
 216  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 216Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 8
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Głosowanie Głosowanie
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
Głosowanie nr: 9
 2 3Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 19
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 20, 21, 22
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Głosowanie nr: 23
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 24, 25, 26, 27, 28, 29
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy - Kodeks karny
Głosowanie nr: 30
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 31, 32
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
Głosowanie nr: 33
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 34, 35
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń
Głosowanie nr: 36
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 2 8Głosowanie Głosowanie
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Głosowanie nr: 37
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Głosowanie Głosowanie
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Głosowanie nr: 38
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Głosowanie Głosowanie
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie nazwy "Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Głosowanie nr: 39
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 212Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 40, 41, 42, 43, 44
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Głosowanie nr: 45
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 46, 47, 48, 49
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 50
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214Głosowanie Głosowanie
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, sporządzonej w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r., o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r.
Głosowanie nr: 51
 215  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 215Głosowanie Głosowanie
 215Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu współdziałającego, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r.
Głosowanie nr: 52
 217  Do kont. pkt. 17 Punkt siedemnasty porządku obrad (cd.)
 217  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych
 217Głosowanie Głosowanie
 217Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych
Głosowanie nr: 53
 218  Do kont. pkt. 18 Punkt osiemnasty porządku obrad (cd.)
 218  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
 218Głosowanie Głosowanie
 218Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
Głosowanie nr: 54
 219  Do kont. pkt. 19 Punkt dziewiętnasty porządku obrad (cd.)
 219  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej
 219Głosowanie Głosowanie
 219Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej
Głosowanie nr: 55
 223  Punkt dwudziesty trzeci porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich
 223Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 223Głosowanie Głosowanie
 223Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Głosowanie nr: 56
 223Głosowanie Głosowanie
 223Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Głosowanie nr: 57
 224  Punkt dwudziesty czwarty porządku obrad: odwołanie sekretarza Senatu
 224Głosowanie Tajne głosowanie
 224  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 224Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie odwołania sekretarza Senatu
 225  Punkt dwudziesty piąty porządku obrad: wybór sekretarza Senatu
 225Głosowanie Tajne głosowanie
 225  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 225Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sekretarza Senatu
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Ryszard Bender
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Karczewski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Gogacz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Kogut
 2   Zamknięcie posiedzenia

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.