Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  60. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad sześćdziesiątego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie informacji niejawnych
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Maciej Grubski
 1 1  Senator Ryszard Bender
 1 1Sprawozdania Senator Maciej Grubski
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Maciej Grubski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Maciej Grubski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Maciej Grubski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Maciej Grubski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
sekretarz stanu Jacek Cichocki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacek Cichocki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacek Cichocki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacek Cichocki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Grubski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacek Cichocki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Witold Idczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacek Cichocki
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Dyskusja Senator Ryszard Knosala
 1 1Dyskusja Senator Maciej Grubski
 1 1Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
sekretarz stanu Czesław Piątas
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Piotr Kaleta
 1 3Sprawozdania Do kont. pkt. 3 Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 1 Porzadek obrad Wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach
senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 3 Senator Adam Massalski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Kaleta
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Kaleta
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Kaleta
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Kaleta
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 1 3Głosowanie Do kont. pkt. 3 Głosowanie
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach
Głosowanie nr: 1
 1 3  Do kont. pkt. 3 Senator Paweł Klimowicz
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Massalski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 3Zapytania i odpowiedzi Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Maria Dmochowska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior
 1 3Zapytania i odpowiedzi Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Maria Dmochowska
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 1 3Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 3Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 3Dyskusja Senator Bohdan Paszkowski
 1 3Dyskusja Senator Tadeusz Skorupa
 1 3Dyskusja Senator Rafał Muchacki
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 1 6Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Borusewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Sławomir Kowalski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Sławomir Kowalski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Sławomir Kowalski
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Artur Ławniczak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 7Dyskusja Senator Przemysław Błaszczyk
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011"
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr&
9;
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 1 8Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
podsekretarz stanu Zbigniew Marciniak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zbigniew Marciniak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zbigniew Marciniak
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 8Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 8Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 8Dyskusja Senator Jadwiga Rotnicka
 1 8Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 1 8Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 8Dyskusja Senator Piotr Wach
 1 8Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 8Dyskusja Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Adam Massalski
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jerzy Szwed
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Marek Konopka
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Barbara Borys-Damięcka
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Barbara Borys-Damięcka
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 110Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 110Dyskusja Senator Ryszard Bender
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 111Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 111Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 111Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 111Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 112  Punkt dwunasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych
 112Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 112Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 112Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 112Dyskusja Otwarcie dyskusji
 112Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 112Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 112Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 112Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 114  Punkt czternasty porządku obrad: powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 114Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Maria Pańczyk-Pozdziej
 114Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Grzegorz Czelej
 114  Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 114Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Grzegorz Czelej
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 114Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Grzegorz Czelej
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Piechniczek
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Eryk Smulewicz
 114Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Grzegorz Czelej
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 114Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 114Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Stefan Pastuszka
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Klima
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 114Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Stefan Pastuszka
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 114Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Stefan Pastuszka
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 114Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Stefan Pastuszka
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 114Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Stefan Pastuszka
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Michał Boszko
 114Zapytania i odpowiedzi Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Stefan Pastuszka
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 114Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 14 Kandydat na Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Stefan Pastuszka
 115  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad: uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 116  Punkt szesnasty porządku obrad: sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa Zaremby
 116Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 116Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 116Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 116Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 116Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 116Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 116Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 116Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 116Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 116Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 116Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 116Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 116Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 116Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 116Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 116Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 116  Senator Krzysztof Zaremba
 116Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 116Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Zaremba
 116Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 116Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Zaremba
 116Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 116Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Zaremba
 116Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 116Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Krzysztof Zaremba
 116  Wniosek formalny o odesłanie sprawozdania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa Zaremby do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator Piotr Andrzejewski
 116  Senator Krzysztof Zaremba
 116  Do kont. pkt. 16 Senator Mieczysław Augustyn
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Przemówienie senator Grażyny Sztark w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Gorczycy w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Przemówienie senator Grażyny Sztark w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Przemówienie senator Grażyny Sztark w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 6Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 1 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 111Złożone do protokołu Do kont. pkt. 11 Do kont. pkt. 11 Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem jedenastym porządku obrad
 112Złożone do protokołu Do kont. pkt. 12 Do kont. pkt. 12 Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem dwunastym porządku obrad
 216  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 216Głosowanie Głosowanie
 216  Do kont. pkt. 16 Odrzucenie wniosku formalnego o odesłanie sprawy do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
Głosowanie nr: 2
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2009 r.
 213Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Antoni Górski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 213Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Antoni Górski
 213Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 213Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Antoni Górski
 213Dyskusja Otwarcie dyskusji
 213Dyskusja Marszałek Bogdan Borusewicz
 213Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 213Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 213Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Antoni Górski
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Zbigniew Romaszewski
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ochronie informacji niejawnych
Głosowanie nr: 16
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 17, 18, 19
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Kaleta&
9;
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach
 2 4Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 34
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 5Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 35
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 36, 37, 38, 39, 40
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Sławomir Kowalski
 2 7Sprawozdania Senator Jerzy Chróścikowski
 2 7Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 41
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 42, 43
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011"
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 44
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 210Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 45, 46, 47, 48, 49
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 211Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 50
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych
 212Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 51
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu  projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214Głosowanie Tajne głosowanie
 214Głosowanie Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 214  Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Stefan Pastuszka
 215  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 215Głosowanie Tajne głosowanie
 215Głosowanie Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 215Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 216  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 216Głosowanie Tajne głosowanie
 216Głosowanie Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 216Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa Zaremby
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Karczewski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Cichoń
 2   Zamknięcie posiedzenia

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.