Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  61. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad sześćdziesiątego pierwszego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dowodach osobistych
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Wach
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Stanisław Piotrowicz
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Trzciński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Wach
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Wach
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Piotr Kołodziejczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Kołodziejczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Kołodziejczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Kołodziejczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Kołodziejczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Kołodziejczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Rocki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Kołodziejczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Kołodziejczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Kołodziejczyk
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 1Dyskusja Senator Bogdan Borusewicz
 1 1Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 1 1Dyskusja Senator Witold Idczak
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Jacek Swakoń
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Rafał Muchacki
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Stanisław Piotrowicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji
wiceprezes Piotr Gryska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Borusewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji Piotr Gryska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Borusewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji Piotr Gryska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji Piotr Gryska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji Piotr Gryska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji Piotr Gryska
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 3Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Leszek Piechota
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Michał Okła
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Okła
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Okła
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 6Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Józef Bergier
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Józef Bergier
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Józef Bergier
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Józef Bergier
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki Jerzy Szwed
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Janusz Rachoń
 1 7Dyskusja Senator Waldemar Kraska
 1 7Dyskusja Senator Michał Boszko
 1 7Dyskusja Senator Józef Bergier
 1 7Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 7Dyskusja Senator Janusz Rachoń
 1 7Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustaw w zakresie ochrony dóbr osobistych przed rozpowszechnianiem zawierających nieprawdziwe informacje materiałów wyborczych i materiałów dotyczących referendum
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Leon Kieres&
9;67
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 110Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 110Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Przemówienie senator Małgorzaty Adamczak w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora  Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem  pierwszym porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Do kont. pkt. 2 Przemówienie senator Małgorzaty Adamczak w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Stanisława Iwana w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Janusza Rachonia w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 8Złożone do protokołu Do kont. pkt. 8 Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 2 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych
senator Marek Rocki
 2 Porzadek obrad Senator Wojciech Skurkiewicz
 2 Głosowanie Głosowanie
 2 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
Głosowanie nr: 1
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Stanisław Piotrowicz
 2 1Sprawozdania Senator Jan Rulewski
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o dowodach osobistych
Głosowanie nr: 11
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Zbigniew Meres
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 12, 13, 14
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 15
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Głosowanie Głosowanie
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
Głosowanie nr: 16
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 17, 18
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Głosowanie nr: 19
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Głosowanie Głosowanie
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Głosowanie nr: 20
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowanie
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Głosowanie nr: 21
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowanie
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej
Głosowanie nr: 22
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Głosowanie Głosowanie
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Głosowanie nr: 23
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustaw w zakresie ochrony dóbr osobistych przed rozpowszechnianiem zawierających nieprawdziwe informacje materiałów wyborczych i materiałów dotyczących referendum
 2 9Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustaw w zakresie ochrony dóbr osobistych przed rozpowszechnianiem zawierających nieprawdziwe informacje materiałów wyborczych i materiałów dotyczących referendum
Głosowanie nr: 24
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 210Głosowanie Głosowanie
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Głosowanie nr: 25
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 211Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marek Trzciński
 211Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 26
 211Głosowanie Głosowanie
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Głosowanie nr: 27
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 212  Senator Czesław Ryszka
 212  Senator Barbara Borys-Damięcka
 212  Wniosek formalny o ogłoszenie przerwy
senator Zbigniew Romaszewski
 212  Przyjęcie wniosku formalnego
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 212Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Wojciech Skurkiewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Wojciech Skurkiewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Wojciech Skurkiewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Cimoszewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Wojciech Skurkiewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Wojciech Skurkiewicz
 212  Senator Barbara Borys-Damięcka
 212  Senator Wojciech Skurkiewicz
 212  Senator Barbara Borys-Damięcka
 212  Senator Barbara Borys-Damięcka
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Michał Boszko
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Gruszczyński
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 212  Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 212  Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 212  Senator Barbara Borys-Damięcka
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 212Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
sekretarz stanu Piotr Żuchowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Barbara Borys-Damięcka
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 212Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 212Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 212Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 212Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 212Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Barbara Borys-Damięcka
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 212Dyskusja Otwarcie dyskusji
 212Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 212Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 212Dyskusja Senator Bohdan Paszkowski
 212Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 212Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 212Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 212Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 212Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 212Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 212Dyskusja Senator Ryszard Bender
 212Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 212Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 212Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 212Dyskusja Senator Michał Boszko
 212Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Barbara Borys-Damięcka
 212Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Piotr Andrzejewski
 212Sprawozdania Senator Wojciech Skurkiewicz
 212Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych
Głosowanie nr: 36
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Sławomir Sadowski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Cichoń
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Tadeusz Gruszka
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Gogacz
 2   Zamknięcie posiedzenia

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.