Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  62. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały Senatu w sprawie uczczenia pamięci żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, prześladowanych, aresztowanych i skazanych w Polsce w latach 1944-1956 za działalność w szeregach Armii Krajowej
senator Zbigniew Cichoń
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkty: drugie czytanie projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa; drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy
senator Piotr Zientarski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały Senatu w sprawie uczczenia pamięci żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, prześladowany, aresztowanych i skazanych w Polsce w latach 1944-1956 za działalność w szeregach Armii Krajowej
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkty: drugie czytanie projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa; drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad sześćdziesiątego drugiego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z maja i czerwca 2010 r.
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Rafał Baniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Trzciński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Eryk Smulewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Rafał Baniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Rafał Baniak
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Tadeusz Gruszka
 1 1Sprawozdania Głosowania
Głosowanie nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 1 1Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 1 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z maja i czerwca 2010 r.
Głosowanie nr: 11
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Sepioł
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Olgierd Dziekoński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Eryk Smulewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 1 2Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej
senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Janusz Rachoń
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
podsekretarz stanu Maciej Szpunar
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Maciej Szpunar
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Maciej Szpunar
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 1 3Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 3Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Dyskusja Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
sekretarz stanu Kazimierz Plocke
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Olech
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Eryk Smulewicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Olech
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 5Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 5Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 5  Do kont. pkt. 5 Skierowanie projektu ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 6Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 6  Senator Piotr Zientarski
 1 6  Do kont. pkt. 6 Skierowanie projektu ustawy do Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Olgierd Dziekoński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 7Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Eryk Smulewicz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ewidencji ludności
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Wach
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Wach
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Piotr Kołodziejczyk
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gorczyca
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Kołodziejczyk
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Kołodziejczyk
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Kołodziejczyk
 1 9Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Kołodziejczyk
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Kołodziejczyk
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Kołodziejczyk
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Kołodziejczyk
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Kołodziejczyk
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Kołodziejczyk
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Kołodziejczyk
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Alicja Zając
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Kołodziejczyk
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Alicja Zając
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Kołodziejczyk
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 1 9Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 9Dyskusja Senator Ryszard Knosala
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawy o sporcie
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacek Cichocki
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 110Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacek Cichocki
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Senator Piotr Wach
 110Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 112  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw.
 112Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Ryszard Górecki
 112Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 112Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 112Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 112Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 112Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 112Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 112Dyskusja Otwarcie dyskusji
 112Dyskusja Senator Leon Kieres
 112  Senator Kazimierz Wiatr
 112Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 112Dyskusja Senator Michał Boszko
 112Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 112Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Iwana w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Przemówienie senatora Marka Trzcińskiego w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Witolda Idczaka w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Stanisława Iwana w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 1 8Złożone do protokołu Do kont. pkt. 8 Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora  Janusza Rachonia w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 1 9Złożone do protokołu Do kont. pkt. 9 Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora  Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 211Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211Dyskusja Senator Jan Rulewski
 211Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Antoni Motyczka
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Misiołek
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janusz Sepioł
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Krzysztof Hetman
 213Dyskusja Otwarcie dyskusji
 213Dyskusja Senator Janusz Sepioł
 213Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 214  Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
 214Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 214Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Hanna Majszczyk
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk
 214Dyskusja Otwarcie dyskusji
 214Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 215  Punkt piętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej
 215Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 215Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 215Dyskusja Otwarcie dyskusji
 215Dyskusja Do kont. pkt. 15 Zamknięcie dyskusji
 216  Punkt szesnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
 216Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 216Dyskusja Otwarcie dyskusji
 216Dyskusja Do kont. pkt. 16 Zamknięcie dyskusji
 217  Punkt siedemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
 217Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Ryszard Knosala
 217Dyskusja Otwarcie dyskusji
 217Dyskusja Do kont. pkt. 17 Zamknięcie dyskusji
 218  Punkt osiemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych
 218Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Rafał Muchacki
 218Dyskusja Otwarcie dyskusji
 218Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 218Dyskusja Do kont. pkt. 18 Zamknięcie dyskusji
 219  Punkt dziewiętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
 219Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 219Dyskusja Otwarcie dyskusji
 219Dyskusja Do kont. pkt. 19 Zamknięcie dyskusji
 220  Punkt dwudziesty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu Poprawek z dnia 14 kwietnia 2005 r. do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r.
 220Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 220Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Włodzimierz Cimoszewicz
 220Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
podsekretarz stanu Zbigniew Włosowicz
 220Dyskusja Otwarcie dyskusji
 220Dyskusja Do kont. pkt. 20 Zamknięcie dyskusji
 221  Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 roku, podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 roku
 221Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 221Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 221Dyskusja Otwarcie dyskusji
 221Dyskusja Do kont. pkt. 21 Zamknięcie dyskusji
 223  Punkt dwudziesty trzeci porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, prześladowanych, aresztowanych i skazanych w Polsce w latach 1944-1956 za działalność w szeregach Armii Krajowej
 223Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 223Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 223Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 223Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 223Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 223Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 223Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 223Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 223Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 223Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 223Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 223Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 223Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 223Dyskusja Otwarcie dyskusji
 223Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 223Dyskusja Do kont. pkt. 23 Zamknięcie dyskusji
 222  Punkt dwudziesty drugi porządku obrad: informacja Ministra Skarbu Państwa na temat przebiegu prywatyzacji sektora elektroenergetycznego
 222Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jan Bury
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 222Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jan Bury
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 222Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jan Bury
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 222Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jan Bury
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 222Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jan Bury
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Alicja Zając
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 222Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jan Bury
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Olech
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 222Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jan Bury
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Eryk Smulewicz
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Wiesław Dobkowski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 222Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jan Bury
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 222Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jan Bury
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 222Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 222Zapytania i odpowiedzi Senator Krzysztof Majkowski
 222Zapytania i odpowiedzi Zastępca Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Marek Woszczyk
 222Dyskusja Otwarcie dyskusji
 222Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 222Dyskusja Senator Stanisław Iwan
 222Dyskusja Senator Krzysztof Majkowski
 222Dyskusja Senator Janusz Rachoń
 222Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 222Dyskusja Do kont. pkt. 22 Zamknięcie dyskusji
 2 Porzadek obrad Wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 2 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 224  Punkt dwudziesty czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 224  Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 224Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Wojciech Skurkiewicz
 224Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 224Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 224Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 224Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie ministra - członka Rady Ministrów
minister Michał Boni
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 224Zapytania i odpowiedzi Minister - Członek Rady Ministrów Michał Boni
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 224Zapytania i odpowiedzi Minister - Członek Rady Ministrów Michał Boni
 224Dyskusja Otwarcie dyskusji
 224Dyskusja Senator Władysław Ortyl
 224Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 224Głosowanie Głosowanie
 224Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 24 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Głosowanie nr: 12
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Głosowanie Głosowanie
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 13
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej
senator sprawozdawca Edmund Wittbrodt
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Głosowanie nr: 29
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 30, 31, 32, 33, 34, 35
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym
Głosowanie nr: 36
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
Głosowanie nr: 51
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 52
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 53
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
Głosowanie nr: 61
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Eryk Smulewicz
 2 8Głosowanie Do kont. pkt. 8 Głosowania
Głosowanie nr: 62, 63, 64
 2   Senator Kazimierz Wiatr
Głosowanie nr: 65, 66, 67
 2 8Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 8 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych
Głosowanie nr: 68
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie mniejszość połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Bohdan Paszkowski
 2 9Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ewidencji ludności
Głosowanie nr: 83
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 210Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Stanisław Piotrowicz
 210Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Piotr Wach
 210Głosowanie Głosowanie
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawy o sporcie
Głosowanie nr: 84
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 85
 211  Senator Leon Kieres
 211Głosowanie Głosowanie
 211Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 11 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
Głosowanie nr: 86
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 212Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 87, 88, 89, 90
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 91
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Głosowanie Głosowanie
 213Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 13 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
Głosowanie nr: 92
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214Głosowanie Głosowanie
 214Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 14 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
Głosowanie nr: 93
 215  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 215Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 94, 95
 215Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 15 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej
Głosowanie nr: 96
 216  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 216Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 97, 98, 99
 216Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
Głosowanie nr: 100
 217  Do kont. pkt. 17 Punkt siedemnasty porządku obrad (cd.)
 217Głosowanie Głosowanie
 217Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 17 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Głosowanie nr: 101
 218  Do kont. pkt. 18 Punkt osiemnasty porządku obrad (cd.)
 218Głosowanie Głosowanie
 218Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 18 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych
Głosowanie nr: 102
 219  Do kont. pkt. 19 Punkt dziewiętnasty porządku obrad (cd.)
 219Głosowanie Głosowanie
 219Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 19 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Głosowanie nr: 103
 220  Do kont. pkt. 20 Punkt dwudziesty porządku obrad (cd.)
 220Głosowanie Głosowanie
 220Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 20 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu Poprawek z dnia 14 kwietnia 2005 r. do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r.
Głosowanie nr: 104
 221  Do kont. pkt. 21 Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad (cd.)
 221Głosowanie Głosowanie
 221Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 21 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 roku, podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 roku
Głosowanie nr: 105
 223  Do kont. pkt. 23 Punkt dwudziesty trzeci porządku obrad (cd.)
 223  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, prześladowanych, aresztowanych i skazanych w Polsce w latach 1944-1956 za działalność w szeregach Armii Krajowej
 223Głosowanie Głosowanie
 223Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 23 Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, prześladowanych, aresztowanych i skazanych w Polsce w latach 1944-1956 za działalność w szeregach Armii Krajowej
Głosowanie nr: 106
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Piotrowicz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Paweł Klimowicz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Wiesław Dobkowski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Gogacz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Henryk Woźniak
 2   Zamknięcie posiedzenia
 211Złożone do protokołu Do kont. pkt. 11 Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem jedenastym porządku obrad
 211Złożone do protokołu Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem jedenastym porządku obrad
 213Złożone do protokołu Do kont. pkt. 13 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem trzynastym porządku obrad
 213Złożone do protokołu Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem trzynastym porządku obrad
 213Złożone do protokołu Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki w dyskusji nad punktem trzynastym porządku obrad
 214Złożone do protokołu Do kont. pkt. 14 Przemówienie senatora Stanisława Iwana w dyskusji nad punktem czternastym porządku obrad
 215Złożone do protokołu Do kont. pkt. 15 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem piętnastym porządku obrad
 217Złożone do protokołu Do kont. pkt. 17 Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem siedemnastym porządku obrad
 218Złożone do protokołu Do kont. pkt. 18 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem osiemnastym porządku obrad
 219Złożone do protokołu Do kont. pkt. 19 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dziewiętnastym porządku obrad
 220Złożone do protokołu Do kont. pkt. 20 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dwudziestym porządku obrad
 221Złożone do protokołu Do kont. pkt. 21 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dwudziestym pierwszym porządku obrad
 223Złożone do protokołu Do kont. pkt. 23 Przemówienie senatora  Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem  dwudziestym trzecim porządku obrad
 222Złożone do protokołu Do kont. pkt. 22 Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem dwudziestym drugim porządku obrad
 224Złożone do protokołu Do kont. pkt. 24 Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem dwudziestym czwartym porządku obrad

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.