Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  63. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Uczczenie pamięci zastrzelonego pracownika biura Prawa i Sprawiedliwości Marka Rosiaka
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad sześćdziesiątego trzeciego posiedzenia
 1   Senator Władysław Ortyl
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Adam Fronczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Borusewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Lilla Jaroń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi oPodsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Dyskusja Senator Andrzej Szewiński
 1 1Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 1Dyskusja Senator Henryk Woźniak
 1 1Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Norbert Krajczy
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Norbert Krajczy
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Cezary Rzemek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych oraz ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Norbert Krajczy
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Bohdan Paszkowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie głównego inspektora transportu drogowego
główny inspektor Tomasz Połeć
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Trzciński
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Połeć
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Konopka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Połeć
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 4Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Połeć
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Główny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Połeć
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Stanisław Iwan
 1 4Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 4Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne
 1 5Sprawozdania Senator Andrzej Owczarek
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 5Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rezerwach strategicznych
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Piotr Kaleta
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Eryk Smulewicz
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie zastępcy generalnego inspektora ochrony danych osobowych
zastępca generalnego inspektora Andrzej Lewiński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 7Zapytania i odpowiedzi Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Andrzej Lewiński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 7Zapytania i odpowiedzi Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Andrzej Lewiński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 7Zapytania i odpowiedzi Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Andrzej Lewiński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Andrzej Lewiński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Andrzej Lewiński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 7Zapytania i odpowiedzi Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Andrzej Lewiński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 7Zapytania i odpowiedzi Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Andrzej Lewiński
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Andrzej Lewiński
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Marek Konopka
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 8 Senator Stanisław Iwan
 1 7Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 7 Do kont. pkt. 7 Senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 8 Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
podsekretarz stanu Bernard Błaszczyk
 1 8Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Michał Wojtczak
 1 8Dyskusja Senator Zdzisław Pupa
 1 8Dyskusja Senator Stanisław Iwan
 1 8Dyskusja Senator Alicja Zając
 1 8Dyskusja Senator Kazimierz Kleina
 1 8Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Wojciech Skurkiewicz
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Władysław Dajczak
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 110Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 110Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ireneusz Niewiarowski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Jurcewicz
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Antoni Motyczka
 111Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów podsekretarz stanu Maciej Grabowski
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 112  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
 112Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 112Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów podsekretarz stanu Maciej Grabowski
 112Dyskusja Otwarcie dyskusji
 112Dyskusja Senator Henryk Woźniak
 112Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 112Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Stanisława Iwana w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Stanisława Iwana w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 9Złożone do protokołu Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 1 9Złożone do protokołu Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad
 111Złożone do protokołu Do kont. pkt. 11 Do kont. pkt. 11 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem jedenastym porządku obrad
 112Złożone do protokołu Do kont. pkt. 12 Do kont. pkt. 12 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dwunastym porządku obrad
 224  Punkt dwudziesty czwarty porządku obrad: informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności w roku 2009 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela
 224Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 224Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Zientarski
 224Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 224Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Piechniczek
 224Zapytania i odpowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz
 224Dyskusja Otwarcie dyskusji
 224Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 224Dyskusja Senator Jan Rulewski
 224Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 224Dyskusja Senator Bogdan Borusewicz
 224Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 224Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 224Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 213Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 213Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 213Dyskusja Otwarcie dyskusji
 213Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 213Dyskusja Senator Jan Rulewski
 213Dyskusja Senator Stanisław Bisztyga
 213Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 213Dyskusja Senator Maciej Grubski
 213Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 213Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 213Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 214  Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 214Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca mniejszości Andrzej Owczarek
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 214Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 214Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Czesława Ostrowska
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesława Ostrowska
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesława Ostrowska
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesława Ostrowska
 214Dyskusja Otwarcie dyskusji
 214Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 214Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 215  Punkt piętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych
 215Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 215Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 215Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 215Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek
 215Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 215Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 215Dyskusja Otwarcie dyskusji
 215Dyskusja Do kont. pkt. 15 Zamknięcie dyskusji
 216  Punkt szesnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji, sporządzonego w Warszawie dnia 20 kwietnia 2010 r., Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r. oraz Protokołu, sporządzonego w Bernie dnia 2 września 1991 r.
 216Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Maciej Grubski
 216Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 216Dyskusja Otwarcie dyskusji
 216Dyskusja Do kont. pkt. 16 Zamknięcie dyskusji
 217  Punkt siedemnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisanej w Bratysławie dnia 12 maja 2010 r.
 217Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 217Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 217Dyskusja Otwarcie dyskusji
 217Dyskusja Do kont. pkt. 17 Zamknięcie dyskusji
 218  Punktu osiemnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
 218Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 218Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 218Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 218Dyskusja Otwarcie dyskusji
 218Dyskusja Do kont. pkt. 18 Zamknięcie dyskusji
 219  Punkt dziewiętnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 219Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Leon Kieres
 219Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 219Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 219Dyskusja Otwarcie dyskusji
 219Dyskusja Do kont. pkt. 19 Zamknięcie dyskusji
 220  Punkt dwudziesty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 220Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 220Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 220Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 220Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 220Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 220Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 220Dyskusja Otwarcie dyskusji
 220Dyskusja Do kont. pkt. 20 Zamknięcie dyskusji
 221  Punkt dwudziesty pierwszy porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji
 221Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Stanisław Gogacz
 221Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 221Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 221Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 221Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 221Dyskusja Otwarcie dyskusji
 221Dyskusja Senator Stanisław Gogacz
 221Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 221Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 221  Skierowanie projektu ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
 222  Punkt dwudziesty drugi  porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz zmianie niektórych innych ustaw
 222Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Władysław Ortyl
 222Dyskusja Otwarcie dyskusji
 222Dyskusja Do kont. pkt. 22 Zamknięcie dyskusji
 223  Punkt dwudziesty trzeci porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały o ogłoszeniu roku 2011 Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego
 223Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Marek Trzciński
 223Dyskusja Otwarcie dyskusji
 223Dyskusja Do kont. pkt. 23 Zamknięcie dyskusji
 225  Punkt dwudziesty piąty porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej KOM (2010) 379
 225Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Piotr Głowski
 225Dyskusja Otwarcie dyskusji
 225Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 225Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 225Dyskusja Do kont. pkt. 25 Zamknięcie dyskusji
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Zdrowia oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 2 1Głosowanie Głosowanie
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Głosowanie nr: 1
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 2, 3
 2 2Głosowanie Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
Głosowanie nr: 4
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 5
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych oraz ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych
Głosowanie nr: 6
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej  oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Iwan
 2 4Sprawozdania Senator Tadeusz Gruszka
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 27
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 28
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne
Głosowanie nr: 29
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 30, 31, 32, 33, 34
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o rezerwach strategicznych
Głosowanie nr: 35
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 36, 37, 38, 39, 40, 41
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 42
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Stanisław Jurcewicz
 2 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 43, 44
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Głosowanie nr: 45
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 46
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
Głosowanie nr: 47
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 210Głosowanie Głosowanie
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Głosowanie nr: 48
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Głosowanie Głosowanie
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Głosowanie nr: 49
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 212Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
Głosowanie nr: 62
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 63, 64
 213Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 13 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 65
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 214Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 66, 67, 68
 214Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 14 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
Głosowanie nr: 69
 215  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 215Głosowanie Głosowanie
 215Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych
Głosowanie nr: 70
 216  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 216Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 71
 216Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 16 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji, sporządzonego w Warszawie dnia 20 kwietnia 2010 r., Protokołu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu od majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r. oraz Protokołu, sporządzonego w Bernie dnia 2 września 1991 r.
Głosowanie nr: 72
 217  Do kont. pkt. 17 Punkt siedemnasty porządku obrad (cd.)
 217Głosowanie Głosowanie
 217Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 17 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisanej w Bratysławie dnia 12 maja 2010 r.
Głosowanie nr: 73
 218  Do kont. pkt. 18 Punkt osiemnasty porządku obrad (cd.)
 218  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
 218Głosowanie Głosowanie
 218Podjęcie uchwały Odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Głosowanie nr: 74
 219  Do kont. pkt. 19 Punkt dziewiętnasty porządku obrad (cd.)
 219  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 219Głosowanie Głosowanie
 219Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Głosowanie nr: 75
 220  Do kont. pkt. 20 Punkt dwudziesty porządku obrad (cd.)
 220  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 220Głosowanie Głosowanie
 220Podjęcie uchwały Odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Głosowanie nr: 76
 222  Do kont. pkt. 22 Punkt dwudziesty drugi porządku obrad (cd.)
 222  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz zmianie niektórych innych ustaw
 222Głosowanie Głosowanie
 222Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 77
 223  Do kont. pkt. 23 Punkt dwudziesty trzeci porządku obrad  (cd.)
 223  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały o ogłoszeniu roku 2011 Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego
 223Głosowanie Głosowanie
 223Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 23 Podjęcie uchwały o ogłoszeniu roku 2011 Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego
Głosowanie nr: 78
 225  Do kont. pkt. 25 Punkt dwudziesty piąty porządku obrad (cd.)
 225  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej - KOM (2010) 379
 225Głosowanie Głosowanie
 225Podjęcie uchwały Przyjęcie opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej - KOM (2010) 379
Głosowanie nr: 79
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Jan Rulewski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Sławomir Sadowski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Ryszard Bender
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Cichoń
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Tadeusz Gruszka
 2   Zamknięcie posiedzenia
 213Złożone do protokołu Do kont. pkt. 13 Przemówienie senator Alicji Zając w dyskusji nad punktem trzynastym porządku obrad
 214Złożone do protokołu Do kont. pkt. 14 Przemówienie senatora Stanisława Iwana w dyskusji nad punktem czternastym porządku obrad
 214Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem czternastym porządku obrad
 216Złożone do protokołu Do kont. pkt. 16 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem szesnastym porządku obrad
 217Złożone do protokołu Do kont. pkt. 17 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem siedemnastym porządku obrad
 223Złożone do protokołu Do kont. pkt. 23 Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem dwudziestym trzecim porządku obrad

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.