Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  64. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o zmianę kolejności punktu szesnastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska
senator Piotr Zientarski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: zmiany w składach komisji senackich
senator Zbigniew Szaleniec
 1 Oświadczenia senatorskie Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad sześćdziesiątego czwartego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o Policji
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 2Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 2Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 2Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 2Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 2Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 2 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie  połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
sekretarz stanu Stanisław Chmielewski
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Stanisław Gogacz
 1 3Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 3  Skierowanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Norbert Krajczy
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Norbert Krajczy
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Norbert Krajczy
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Norbert Krajczy
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Norbert Krajczy
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Marek Haber
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Waldemar Kraska
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Michał Okła
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Władysław Dajczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Michał Okła
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Dajczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Dajczak
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
sekretarz stanu Jakub Szulc
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Ortyl
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Norbert Krajczy
 1 5Dyskusja Senator Leon Kieres
 1 5Dyskusja Senator Stanisław Gogacz
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Adam Rapacki
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Władysław Dajczak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 1 7Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Muchacki
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 8Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Piątas
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Alicja Zając
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Piątas
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Piątas
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
sekretarz stanu Czesław Piątas
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Piątas
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o towarach paczkowanych
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jan Wyrowiński
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 112  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków
 112Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Sławomir Sadowski
 112Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 112Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Sławomir Sadowski
 112Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Juliusz Engelhardt
 112Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski
 112Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusz Engelhardt
 112Dyskusja Otwarcie dyskusji
 112Dyskusja Senator Leon Kieres
 112Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 113  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 113Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Lucjan Cichosz
 113Dyskusja Otwarcie dyskusji
 113Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 114  Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw
 114Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Grzegorz Wojciechowski
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 114Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 114Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 114Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 114Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 114Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 114Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 114Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 114Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 114Dyskusja Otwarcie dyskusji
 114Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 115  Punkt piętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
 115Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Przemysław Błaszczyk
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 115Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 115Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 115Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 115Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 115Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak
 115Dyskusja Otwarcie dyskusji
 115Dyskusja Senator Przemysław Błaszczyk
 115Dyskusja Do kont. pkt. 15 Zamknięcie dyskusji
 116  Punkt szesnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 roku
 116Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Grzegorz Czelej
 116Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 116Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 116Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Grzegorz Czelej
 116Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Grzyb
 116Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
 116Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 116Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 116Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski
 116Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 116Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 116Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 116Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski
 116Dyskusja Otwarcie dyskusji
 116Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 116Dyskusja Do kont. pkt. 16 Zamknięcie dyskusji
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 6Złożone do protokołu Do kont. pkt. 6 Do kont. pkt. 6 Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja w dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad
 1 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 1 7Złożone do protokołu Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 1 7Złożone do protokołu Do kont. pkt. 7 Przemówienie senator Alicji Zając w dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad
 1 8Złożone do protokołu Do kont. pkt. 8 Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 1 9Złożone do protokołu Do kont. pkt. 9 Do kont. pkt. 9 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dziesiątym porządku obrad
 110Złożone do protokołu Do kont. pkt. 10 Do kont. pkt. 10 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem dziesiątym porządku obrad
 111Złożone do protokołu Do kont. pkt. 11 Do kont. pkt. 11 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem jedenastym porządku obrad
 112Złożone do protokołu Do kont. pkt. 12 Do kont. pkt. 12 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem dwunastym porządku obrad
 115Złożone do protokołu Do kont. pkt. 15 Do kont. pkt. 15 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem piętnastym porządku obrad
 116Złożone do protokołu Do kont. pkt. 16 Do kont. pkt. 16 Przemówienie senatora Stanisława Biszygi w dyskusji nad punktem szesnastym porządku obrad
 217  Punkt siedemnasty porządku obrad: informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2010 roku (podczas Prezydencji hiszpańskiej)
 217Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Krzysztof Stanowski
 217Dyskusja Otwarcie dyskusji
 217Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 217Dyskusja Senator Jan Wyrowiński
 217Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 218  Punkt osiemnasty porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich
 218Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 218Głosowanie Głosowanie
 218Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Głosowanie nr: 1
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Głosowanie Głosowanie
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
Głosowanie nr: 2
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Leon Kieres
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o Policji
Głosowanie nr: 10
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Głosowanie Głosowanie
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 11
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Zdrowia oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Michał Okła
 2 5Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Norbert Krajczy
 2 5Głosowanie Głosowanie
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
Głosowanie nr: 12
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 2 6  Senator Kazimierz Wiatr
 2 6  Senator Kazimierz Wiatr
 2 6Sprawozdania Senator Jan Rulewski
 2 6  Senator Kazimierz Wiatr
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 13, 14, 15, 16
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych
Głosowanie nr: 17
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowanie
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych
Głosowanie nr: 18
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8  Głosowanie
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
Głosowanie nr: 19
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 20
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa
Głosowanie nr: 21
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Głosowanie Głosowanie
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Głosowanie nr: 22
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Głosowanie Głosowanie
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawie o zmianie ustawy o towarach paczkowanych
Głosowanie nr: 23
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Głosowanie Głosowanie
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków
Głosowanie nr: 24
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Głosowanie Głosowanie
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Głosowanie nr: 25
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Grzegorz Wojciechowski
 214Głosowanie Głosowanie
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 26
 215  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 215Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Przemysław Błaszczyk
 215Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 27, 28, 29
 215Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
Głosowanie nr: 30
 216  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 216Głosowanie Głosowanie
 216Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 roku
Głosowanie nr: 31
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Ryszard Bender
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Cichoń
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Tadeusz Gruszka
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Andrzejewski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Paweł Klimowicz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Gogacz
 2   Zamknięcie posiedzenia

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.