Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  65. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Oświadczenia senatorskie Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad sześćdziesiątego piątego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Hanna Majszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Trzciński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 1Dyskusja Senator Kazimierz Kleina
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 1Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Cichoń
 1 1Dyskusja Senator Jan Dobrzyński
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 1 Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Hanna Majszczyk
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ireneusz Niewiarowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Piotr Gruszczyński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Błaszczyk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Bergier
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
sekretarz stanu Jarosław Duda
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Leon Kieres
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 4Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 1 4Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: zmiana w składzie komisji senackiej
senator Zbigniew Szaleniec
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: wybór wicemarszałka Senatu
 1 5Sprawozdania Przedstawienie kandydatury senator Grażyny Sztark
senator Piotr Zientarski
 1 5Głosowanie Tajne głosowanie
 1 5  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 1 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: zmiana w składzie komisji senackiej
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 6Głosowanie Głosowanie
 1 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej
Głosowanie nr: 1
 1 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Środowiska, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Wiesław Dobkowski
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Jerzy Chróścikowski
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Jan Rulewski
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
 1 1Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 1 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
Głosowanie nr: 24
 1 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 1 3Głosowanie Głosowanie
 1 3Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 3 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Głosowanie nr: 25
 1 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 1 4Głosowanie Głosowanie
 1 4Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 4 Podjecie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 26
 1 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Henryk Woźniak
 1 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
 1 2Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 2 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Głosowanie nr: 57
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Andrzejewski
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Gogacz
 1   Zamknięcie posiedzenia
 1 1Złożone do protokołu Do kont. pkt. 1 Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 1Złożone do protokołu Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem pierwszym porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Rafała Muchackiego w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Do kont. pkt. 4 Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad
 1 4Złożone do protokołu Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba w dyskusji nad punktem czwartym porządku obrad

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.